Põhjamaade ja Baltikumi alkoholipoliitika organisatsioonid kutsuvad EL-i üles kinnitama uut alkoholistrateegiat
Eestlased Eestis 27 Oct 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Nädalavahetusel Vilniuses kogunenud Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitikaga tegelevate valitsusväliste organisatsioonide võrgustiku NordAN aastakoosolek kutsus oma resolutsioonis Euroopa Liidu liikmesriike toetama Euroopa alkoholistrateegia jätkumist ning väljendas oma toetust Leedus vastu võetud alkoholi reklaami lauskeeldu sätestavale seadusele.

"2006. aastal vastu võetud Euroopa alkoholistrateegia lõpeb aastaga 2012 ning tulevik selle teema osas on veel üsna lahtine,“ ütles Eesti Karskusliidu esimees ja NordAN-i juhatuse liige Lauri Beekmann. „Põhjamaade ja Baltikumi organisatsioonide ühine kindel otsus oli saata Brüsselisse sõnum, et me vajame alkoholistrateegia jätkumist ning pikaajalise alkoholipoliitika rakendamist.“

"Alkoholiga seotud probleemid nõuavad mitmekülgset lähenemist ning pikaajalist alkoholipoliitikat, nagu seda on Euroopa Alkoholistrateegia 2006-2012. See on olnud Euroopa Liidu maadele oluline tõuge tegutsemiseks ning mitmete strateegiliste initsiatiivide ning seadusandlike aktide jõustamiseks. NordAN kui kõikide põhjamaade ja Balti riikide 89 mittetulundusühingu kaudu edendatava alkoholi- ja narkopoliitika võrgustiku tungiv soovitus EL valitsustele on uuendada praegu kehtiv strateegia ja töötada välja uus, tõenduspõhine strateegia veel enne, kui praegu käimasolev strateegia jõuab lõpule,“ seisab resolutsioonis.

Vilniuses esmakordselt toimunud NordAN-i konverentsi üheks peateemaks oli alkoholireklaami küsimus, kuna Vilniuse parlament on vastu võtnud esimese Euroopa Liidu liikmesriigina alkoholi reklaamimise lauskeelu, mis peaks seaduse kohaselt rakenduma 1. jaanuarist 2012. Samas on alkoholitööstuse ja meedia mõjutusel oluline osa seimiliikmetest väljendanud plaani see otsus ümber muuta.

NordAN-i konverentsi raames toimus Leedu Seimis alkoholipoliitika ümarlaud, millest võttis osa ka WHO Euroopa piirkonna alkoholipoliitika spetsialist Lars Moller, väljendades samuti toetust alkoholi reklaami keelustamisele Leedus. Samaks päevaks oli planeeritud Seimi päevakorda ka kõnealuse seaduse muutmise küsimus, kuid see päevakorrapunkt otsustati 2 nädalat edasi lükata.

„See teema on Leedus praegu väga tuline. Alkoholitööstus mõistab tõenäoliselt väga hästi, mida see võib endaga kaasa tuua, kui üks EL-i liikmesriik alkoholireklaami keelustab ja nende surve sealsetele poliitikutele on väga tugev,“ selgitas Beekmann. „Kas see oli rahvusvahelise alkoholipoliitika ümarlaua korraldamine samal päeval Seimi hoones või tõsiasi, et need alkoholipoliitikaga tegelevad inimesed väga erinevatest Põhja- ja Baltimaadest olid selle punkti käsitlemise algushetkel Seimi saali rõdul istumas ja jälgimas, igatahes võeti seal kiiresti otsus see teema kaks nädalat edasi lükata.“

NordAN-i liikmesorganisatsioonid otsustasid ühiselt lisada oma toetushääle hetkel kehtivale seadusele Leedus, kutsudes seda eeskuju järgima ka teisi riike.

„Rahvusvahelise hinnangu järgi on alkoholi turustamise regulatsioon korraldatud Euroopa riikidest kõige paremini Prantsusmaal, Fääri saartel, Norras ja Islandis. NordAN kui kõikide põhjamaade ja Balti riikide 89 mittetulundusühingu kaudu edendatava alkoholi- ja narkopoliitika võrgustik toetab oma aastakonverentsil jõuliselt selle seaduse rakendamist, mis keelustab alkoholireklaami Leedus alates 1. jaanuarist 2012, ning soovitab selle keelustada ka teistes riikides,“ seisab resolutsioonis.

Nordic alcohol and drug policy network-i (NordAN) kuulub hetkel 89 liikmesorganisatsiooni Põhjamaadest ja Baltikumist. Konverentsil osalesid Eestist Uno Traat ja Lauri Beekmann Eesti Karskusliidust, Andrus Lipand Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise kojast ja Enn Toom MTÜ Tubakavaba Eestist.

Lauri Beekmann
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus