Eesti Elu
Piiskop Andres Taul – õpetaja ja sõber
Eesti kirikud 06 Oct 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Tarmo Kulmar, Tartu Ülikooli võrdleva usuteaduse professor

Kohtusin Andresega esmakordselt 1995. a, kui ta oli tulnud Tartusse külalisõppejõuks ja ühtlasi taastama Tartu Ülikooli kogudust. Oli ju loomulik, et idee selleks pärines just temalt, kelle isa dr Jaak Taul oli sõjaeelse Tartu Ülikooli usuteaduskonna viimane süstemaatika õppejõud. Andres Tauli energia toel taastati EELK Tartu Ülikooli kogudus juba samal aastal. Aktiivselt osales ta TÜ koguduse hooldamisel, algul Tartus kohapeal, hiljem, koguduseõpetajate olemasolul, juba nii-öelda kaugjuhtimise teel, kuni 1998. aastani. Dr Andres Taul oli õppejõuna ja vaimulikuna teaduskonna üliõpilaste seas väga armastatud. 1995. a nimetas toonane EELK peapiiskop Jaan Kiivit õpetaja Andres Tauli ka Tartu Ülikooli kaplaniks. Seda tiitlit kannab piiskop Taul tänini.

Loomulikult on Andres Taulil suured teened Tartu Ülikooli usuteaduskonna edendamisel. Ta oli 1991. a taasavatud TÜ usuteaduskonna esimene külalisõppejõud, kes pidas muide seal ka kõige esimese loengu. Taul on töötanud usuteaduskonna kristoloogia külalisõppejõuna ja esinenud usuteaduskonna teaduskonverentsidel. Meie saksa kolleegid meenutavad siiani tunnustavalt hiilgavas saksa keeles ettekandeid pidanud Torontost pärit eesti teadlast. Alates 1998. a on õpetaja Taul korraldanud mitmete Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetanute lühemaajalist töötamist Toronto Peetri koguduse vaimulikena. See on noortele kirikuõpetajatele olnud suurepärane praktikakoht.

Autoriteetse vaimulikuna ja E.E.L.K. Toronto Peetri koguduse õpetajana valiti dr Andres Taul 2007. a E.E.L.K. peapiiskopiks. Ta seadis oma ametiaja põhieesmärgiks EELK ja E.E.L.K. ühendamise üheks eesti luterlikuks kirikuks. Tema aktiivsel osalusel jõudis ühinemisprotsess 2010. a ka edukalt lõpule. Sama aasta 14. novembrist teenib dr Andres Taul EELK-d läänemaailmas olevate eesti väliskoguduste piiskopina.

Tartu Ülikool leidis üksmeelselt oma kõrgeima otsustuskogukogu 2009. a maikuu istungil, et peapiiskop dr Andres Taul on igati väärikas kandidaat Tartu Ülikooli audoktori nimetusele, kelle üle Tartu Ülikool võib uhke olla. Tema promotsioon toimus sama aasta 1. detsembril, eesti rahvusülikooli aastapäeval. See oli ühtlasi Tartu Ülikooli tänuavaldus välismaal elavale eestlaskonnale, sh Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikule, kelle kestev häälekas nõudmine Nõukogude okupatsiooni lõpetamiseks Eesti Vabariigi territooriumil andis olulist tuge eesti rahvale ja kirikule kodumaal.

1998. a kutsus Andres mind esimest korda Torontosse loenguid pidama. Omaaegne E.E.L.K. Usuteaduslik Instituut oli küll lõpetanud koolitustöö, kuid jätkas rahvaülikoolina. Tõesti on tore meenutada, kui palju huvilisi oli Peetri kiriku kogudusesaali tulnud kuulama muistsetest ja maailma muudest usunditest, aga ka kodumaa ülikoolielust. Nüüd olen Torontos käinud juba kümme korda ning leidnud palju häid sõpru ja tuttavaid. Ka Peetri ja Vana-Andrese koguduse jumalateenistustel jutlustamine ja kaasa teenimine on andnud mulle väärt kogemusi. Selle eest südamlik tänu!

On lausa üllatav, et nii tegusal ja nooruslikul mehel nagu Andres Taul täitus 11. augustil juba 75. Tugevat tervist Sulle, Andres, paljudeks aastateks, ennekõike aga Jumala õnnistust!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus