Eesti Elu
Peetri koguduse täiskogu koosolek
Eestlased Kanadas 15 May 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
P. Rabisson

Pühapäeval, 26. aprillil toimus pärast jumalateenistust üllatavalt arvuka osavõtjaskonnaga E.E.L.K. Peetri Koguduse täiskogu koosolek kiriku alumises saalis, mida juhatas Jaan Reitav ja protokollis Kairi Taul-Hemingway.

Õp. Andres Taul ütles avapalvuse järel, et 7. juunil toimub järgmine täiskogu koosolek, kus toimuvad uue nõukogu valimised, mis jäid seekord ära legaalsetel põhjustel.

Aruanded

Õp. Taul esitas tegevusaruande. Koguduse piirkonnas elab ca 5000 eestlast, kellest oli 2008. a. 31. detsembri seisuga hingekirjas 2065 (1. jaan. 2008 – 2094). Aktiivseid liikmeid on 1200.

2008. a. peeti 60 eestikeelset jumalateenistust (nendest armulauaga 18); ingliskeelseid jumalateenistusi oli 42 (armulauaga 16). Kristliku kasvatuse leeritunde toimus 15, piiblitunde 31; eestikeelseid pühapäevakoolitunde 22 ja ingliskeelseid 16. Hingehoiulisi külastusi haiglates oli 6 ja privaatseid 62.

Peetri koguduses toimus 2008. a. 91 ametitalitust (ristituid – 6, leeritatuid – 12; laulatati 2 paari ja maeti 69 inimest). Armulauale võeti 597 inimest.

Koguduse majandusliku aruande esitas Leena Liivet. Sissetulekuid oli $320 735.00 ja väljaminekuid $280 974.00, mis jättis ülejäägiks $39 761.00. Koguduse varanduste ja kohustuste seis oli $1 231 953.00.

Koguduse arhiivitoimkond tähistab tänavu 18. oktoobril oma 10. tegevusaastat. Toimkonna koordinaator Aino Müllerbeck kirjutab oma aruandes, et kogudust puudutav vanemates ajalehtedes ilmunud info on pea kõik kopeeritud ja talletatud. Nüüd oodatakse, et keegi hakkaks kirja panema Peetri koguduse ajalugu (nt magistritööna ülikoolis). 10 tublit naist – Koidu Konze, Liivia Kängsepp, Elma Liivet, Aino Müllerbeck, Agnes Paju, Virve Mathias, Irje-Ann Pihlberg, Estra Toompuu, Heidi Vastopä ja Helmi Viksten – on teinud ära suure töö, et koguduse ajalugu säiliks vähemalt ajalooraamatutes. Üheks suureks ettevõtmiseks oli koguduse 10 esimese tegevusaasta leerilaste piltide kogumine, millised paigutasid seinale Ene ja Urmas Migur. Praegu käib töö järgmise 10 aasta kallal.

Leida Pajuri koostatud naisringi aruandest selgus, et korraldati jumalateenistustele järgnenud koosviibimisi – sõdades langenute mälestuseks ja ülestõusmispüha hommikueine. Tiiu Roiseri korraldusel toimus Enn Kuuskne loeng „Power of Attorney“, milles käsitleti ka testamendi tähtsust. Huvitavaks ürituseks oli õp. Arho Tuhkru muljete jagamine reisist Bhutani kuningriiki. Tema Eestisse naasmise puhul korraldati kohviga koosviibimine. Pidulikult tähistati ka koguduse 60. aastapäeva. Lisaks veel kolmapäevased kooskäimised ja pühapäevased kohvipakkumised, mille eest hoolitsevad Leida, Lehta ja Naani.

Koguduse seagkoor Cantate Domino tähistas oma 50. juubelit kontserdiga kirikus ja koosviibimisega. Koori juhib Rosemarie Lindau, kelle õlgadel lasub koori püsimise mure. Suureks abiks on olnud endised „Lootuse“ koori lauljad.

Vanurite jõulukülastusi Ehatares korraldas Tiiu Roiser koos oma abilistega. Kalju Kauri sõnul ei olnud soovijaid kodusteks külastusteks.

Koosolek lõpetati ühiselt loetud Meie Isa palvega.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus