Peaminister Harper: riigilaeva ümberpööramine pole kerge
Eestlased Kanadas 22 Jun 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     


Kanada Rahvuslikul Pressi ja Meedia Nõukogul on kena tava korraldada aeg-ajalt etniliste lehtede toimetajatele kohtumisi riigi ja provintsi tipp-poliitikutega. Nõukogu president Thomas S. Saras pälvib selle eest meie kõigi tänu.

15. juunil toimus hotellis Westin Bristol Place ümarlaua kohtumine Kanada peaministri Stephen Harperiga.

Kohtumise-eelsed ranged turvameetmed ja -nõuded rääkisid oma keelt, andes märku sellest, millises maailmas me elame. Ükski julgeolekuvahend pole liiast, kui jälgida kasvõi selle nädala uudiseid surma põlgavate enesetapjatest pommipanijate väljaläkitamisest läände.

Peaministri ja hr. Sarase vastastikuste tänu- ja tervitussõnade järel andis riigipea 45-le ümarlaual osalenule põgusa ülevaate valitsuse senistest saavutustest. Need on muljetavaldavad, ainuüksi nende loetelu nõudis kaks lehekülge. Hr. Harper võib tunda rahuldust ja uhkust – konservatiivide valitsus on lühikese aja jooksul suutnud arvukalt oma valimiseelseid lubadusi täita.

Valitsus peab sõna

Etnilisele pressile pakuvad muidugi esmajoones huvi multikultuuri-alased muudatused ja sammud. Nendest võiks esile tõsta maabumisõiguse maksu (Right of Landing fee) vähendamist poole võrra. Valitsus on investeerinud $307 miljonit uute immigrantide elu sisseseadmiseks Kanadas; lihtsustunud ja kiirenenud on välismaalt adopteeritavatele lastele kodakondsuse andmine; peaminister vabandas isiklikult aasta tagasi valitsuse, riigi ja kogu rahva nimel hiina immigrantide ees ise peamaksu (Head Tax) pärast; taas on alustatud erapooletut uurimist Air India terrorismiakti suhtes.

Paljudele Kanadasse saabuvatele immigrantidele teeb rõõmu, et valitsus on käivitanud ja rahastanud uue programmi (Foreign Credentials Recognition Program), mis lihtsustab siin nende tööleasumist kodumaal omandatud erialal. Valitsuse eritähelepanu on lastega perekondadel, selle märgiks on esmajoones tulumaksusoodustused. Aga kui paljud lapsevanemad teavad, et soodustust on võimalik saada ka laste sportlike kulutuste pealt? Ja muidugi ei tohi unustada GST vähendamist 7%-lt 6-le.
Imponeerivad on sammud kuritegevuse vähendamise ja noorte seadusrikkumiste ennetamise osas.

Palju erinevaid küsimusi

Igal nõukogu liikmel oli seejärel võimalus esitada peaministrile üks küsimus. Küsimuste ampluaa oli lausa seinast seina.

Juudi lehe toimetajat huvitasid Kanada suhted Iraaniga. Peaminister kinnitas, et Iraani tuumaambitsioonid on suureks ohuks maailma rahule, kuid valitsusel pole plaani sellesse konflikti sõjaliselt sekkuda.

Järgnevalt olid kõne all raha jaotamise printsiibid provintsidele. Hr Harperi sõnul järgitakse siin võrdsuse ja tasakaalu põhimõtet. Soosikuid meil pole, kinnitas riigipea.

Vastates küsimusele hiljuti päevakorrale kerkinud süüdistuse osas, nagu piinaksid kanadalased Afganistanis sõjavange, teatas peaminister, et sellekohased etteheited on alusetud ega pole tõestamist leidnud. Jaanuarikuus Konservatiivide Parteiga ühinenud endine liberaalist parlamendisaadik Wajid Khan, kes saatis peaministrit sel kohtumisel, andis täpsema ülevaate Afganistani olukorrast, rõhudes positiivsele. Kanada on Afganistanis käivitanud 12 erinevat projekti. Suurt tööd on tehtud hariduse vallas, tuhandeid külasid on aidatud taastada jne.

Eesti Elu nimel küsimust esitades palusin peaministrit selgitada, milline on Kanada positsioon Eestit hiljuti tabanud massiivsete küberrünnakute suhtes. Ehkki ma ei maininud oma küsimuses Venemaad, oli ta asjaga hästi kursis, öeldes: „Me mõistame Venemaa tundlikkust II maailmasõjaga seonduvates probleemides, aga Moskva peab ilmutama suuremat tolerantsi oma naabrite suhtes ja demonstreerima, et ta on demokraatia teel. Igasugused küberrünnakud on üheselt hukkamõistetavad.“

Üheks suuremaks probleemiks näib valitsusele olevat bürokraatidele õigete juhiste andmine, nende töö suunamine. Valitsuse tasandil võetakse mõni oluline otsus vastu, aga see võib kergesti jääda bürokraatia võrkudesse kinni. Samas tõstis hr. Harper esile riigiametnike pühendumust oma maale.

Peaministri sõnul pole kaua liberaalide valduses olnud riigilaeva ümberkeeramine kerge töö, see vajab aega, tähelepanu ja kannatust. Nii näiteks on etniliste lehtede toimetajad hämmeldunud, et ükski valitsuse kuulutus pole viimastel aastatel leheveergudele jõudnud. Ometi on seda lubatud teha.

Mitmed küsimused puudutasid inimõiguste rikkumisi ja Kanada suhtumist sellesse. Peaministrit kutsuti üles kehtestama majandussanktsioone Birma ja Filipiinide suhtes. Hr. Harperi sõnul tuleb siin ilmutada tasakaalukust, et mitte muuta niigi palju kannatanud inimeste elu veelgi raskemaks. Vastates hiina kolleegi küsimusele ütles peaminister Harper, et Hiinale esitatud süüdistused inimõiguste rikkumise osas on tõsised, millesse ka suhtutakse tõsiselt. Ehkki Hiina on tunnustatud majanduslik suurvõim, peab ta pühendama palju rohkem tähelepanu inimõiguste olukorrale ja demokraatiale, leidis peaminister.

Kohtumise lõpul tänas peaminister Stephen Harper kõiki osalenuid ja eriti Thomas S. Sarast, kohtumise peakorraldajat.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus