Eesti Elu
Ove Sander: Saame lootusega vaadata tulevikku
Eesti kirikud 20 Jan 2012 Tiiu PikkurEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
EELK haridusassessor, Usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja dr Ove Sander viibis koos abikaasa Liinaga 12.-26. detsembrini USAs. Reisi peaeesmärk oli õpetada välja vaimulikke, kes saaksid väliseesti kogudusi teenida. “Meil on olnud plaan seda teha juba mitu aastat, kuid erinevatel põhjustel see ei ole välja töötanud,” räägib Ove Sander. “Nüüd siis sai see lõpuks teoks.”
Kursusel osaleid: Agu Ets, Anne Ise, Carmen Täht, Silvi Valge ja Juta Zacharski, kellest kolm olid vabakuulaja staatuses. Baltimore koguduse esimehe Agu Etsi eesmärgiks on kindlalt diakoniks saada. Pr Anne Ise on veel poolel teel sinna.

Intensiivne õppetöö

Kõikvõimalikud õppematerjalid saadeti õppuritele juba varem, et nad ei alustaks nö puhtalt lehelt. “Tegu on ikkagi niisuguste inimestega, kellel on pikk usutee ja ka kogemused kirikutöös. Agu Ets näiteks on tegutsenud jutlustajana. Sellest kursusest osavõtjad said tegelikult rohkem, kui EELK Usuteaduse instituudis õppivad diakonid saavad,“ selgitab Ove Sander kindla veendumusega.
Õppetöö oli lühikesele ajale vaatamata nii põhjalik kui vähegi võimalik. Nädal aega hommikust õhtuni õpiti Ove ja Liina juhendamisel diakonitööks vajalikku. Teemadeks: Augsburgi usutunnistus, kirikuaasta, jumalateenistus, jutluse koostamine, kiriklikud talitused jne. Enamik õppematerjale on kergelt internetist kättesaadav.

Kui Augsburgi usutunnistuse – luteri kiriku põhidokumendiga tutvuti veebiajalehe Meie Kirik vahendusel, siis ülejäänud vajaliku õppematerjali sai EELK kodulehe (www.eelk.ee) abil avastatud. Agu Ets kirjeldab: „Alustasime selgitusega kirikuaastast. Põhjalikult võeti iga pühapäev läbi ning tuli arusaamine, kuidas pannakse paika pühad, mis ei ole fikseeritud kuupäevaga, näiteks ülestõusmispüha. Õp Sander seletas põgusalt, kuidas valitakse Piibli teksti igapäevasele lugemisele. EELK jälgib soome süsteemi ehk perikoopi, mille alusel võetakse läbi terve Piibel üle kolme aasta.“
Põhjalikult tutvuti jumalateenistuse korraga, seal on erinevusi väliseesti kogudustega, kus kasutusel vana agenda, kodumaal järgitakse uut agendat. Siis uuriti jutluse ettevalmistamist ja tehti ülevaade kirklikest talitustest. Viimane õpetamine oli Baltimore Markuse kirikus, kus võeti läbi põhijumalateenistus armulauaga.

Agu Etsi sõnul andis see kursus rohkelt teadmisi kirikust ja luteri usust. „See osutus väga intensiivseks õppimiseks, mis oli ainult sissejuhatus sellele, mida tegelikult peab teadma. Õp Sander ütles, et ained, mida meie tegime päeva-kahega, on tegelikult semestripikkusega kursused Usuteaduse instituudis. Oli siiski hea meel seda võimalust ära kasutada ja õp Ove Sanderilt sellist põhjalikku õppust saada. Jumala abiga igaüks jätkab seda õppimist oma võimete järgi.“

Uus vaimulik

Sanderi sõnul lahendab Agu Etsi tulevane diakoniks ordineerimine Baltimore ja Washingtoni koguduse vaimuliku teenimise probleemi. Oluliseks peab ta ka seda, et EELK on võtnud vastutuse väliseesti koguduste vaimulikega kindlustamise osas. Seda on tegelikult juba aastaid tehtud kodumaa õpetajate lähetamisega väliseesti kogudusi teenima. Nüüd on panustatud ka kohapeal vaimulike ettevalmistamisse.

Millal saavad Baltimore ja Washingtoni kogudus oma vaimuliku? „Mõte on, et suvel tuleb Agu Ets Eestisse Nõmme Rahu kogudusse ja Tallinna Toomkogudusse praktiseerima,“ selgitab Sander. „Tõenäoliselt sügisel saaks siis piiskop Taul juba teda ordineerida.“

Õp Sander leidis aega pingelise õppetöö kõrvalt pidada ka jumalateenistusi nii Baltimores kui Washingtonis. „Mulle oli suureks julgustuseks, et võrreldes nelja aasta taguse ajaga, kui ma ka seal teenisin ja oli kurb meeleolu tuleviku osas, oli praegu küll väga julgustav meeleolu. Washingtoni teenistusel osales üle saja inimese, nende hulgas palju nn uuseestlasi saatkonna töötajatega eesotsas. See oli hästi hea märk. Ja teine julgustav märk olid eesti koolid: Baltimore ja Washingtoni eesti koolid on ühendatud ja saanud endale uue aktiivse juhataja - ameeriklase, kes on üks tõsine eesti fanaatik. Osalesime selle kooli jõulupeol ja pidasin seal ka kõne. Väga armas oli näha-kuulda väiksei lapsi, keda võis oma poolsada olla, puhast eesti keelt kõnelemas. Rõõmustav kogemus, mis andis teada, et eesti kirikutööd ei ole küll põhjust lõpetada, vaid saame lootusega tulevikku vaadata.“

Seminar ja instituut

Delaware-Marylandi piiskopkonnal on sõprussuhted EELKga. Kuid ka Maryland ja Harjumaa on sõprussuhetes, Marylandi rahvuskaart ja Eesti kaitsevägi teevad koostööd, lisaks on mõned linnad partnerid, nt Tallinn ja Annapolis, ja ka mõned koolid. Eelmise aasta sügisel külastas peapiiskop Andres Põder Delaware-Marylandi piiskoppi Wolfgang Herz-Lane’i. Juba siis oli põgusalt juttu õppimisvõimalustest Gettysburgi Luterlikus Seminaris. “See on üks suuremaid ELCA – (Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas) seminare ja mõte on, et ka Usuteaduse instituut võiks asuda Gettysburgiga partnerlusse. Me saaksime vahetada üliõpilasi, õppejõude, teha ühiseid programme. Me tahame Usuteaduse instituudis alustada ingliskeelse magistrikursusega ja see oleks väga hea võimalus ka nende õppejõududele ja üliõpilastele.“ Õp Sander kohtus piiskop Wolfgang Herz-Lane’iga, kes kiitis väga mõtet seminari ja instituudi koostööst.

„Kokkuvõtteks võib selle reisiga igati rahule jääda,“ resümeerib Ove Sander. „Diakonikursus õnnestus, koostööl Gettysburgi seminariga on tulevik, toredad olid kohtumised kohalike eestlastega, pidasime koos palvusi ja piiblitunde. Tahaksin eriti tänada Fred ja Anne Iset, kes meid vastu võtsid ja kes kiriku tuleviku pärast südant muretsevad. Suur tänu ka Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumile, kes seda ettevõtmist aitas finantseerida. Tänu Baltimore ja Washingtoni kogudusele, kes ka meie sõidukulusid katsid. Suur tänu kõigile!“
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus