Otsustage, hääletage EKN üldvalimistel! (33)
EKN 08 Jun 2007 EKNEWR
Peatselt jõuavad Teieni posti teel Eestlaste Kesknõukogu Kanadas üldvalimise materjalid. Tähtsaim nendest on hääletussedel, millele on trükitud kandidaatide nimed ja mida palume tagastada kinnises ümbrikus. Selle kinnikleebitud ümbriku palume omakorda paigutada koos valija nimelise tunnistusega adresseeritud tagastamisümbrikusse.

Tehke oma valik ja hääletage! Teil on võimalus anda oma hääl kuni 25-le kandidaadile, kuid mitte rohkem. Hääletusprotseduur on lihtne. Tingimus: valija peab olema eesti päritoluga ja vähemalt 18 aastat vana.

Valimised lõpevad 29. juunil s.a.

Miks peaksite valima?

Kanada valitsus on üle viiekümne aasta tunnustanud EKN-i meie rahvusgrupi murede ja soovide edastajana ja esindajana. Te saate oma valikuga kinnitada, et Teie seisukohad saavad peegeldatud EKN-i foorumitel ja seisukohtade kujundamisel.

EKN-i tegevuse ja selgitustöö aktuaalses päevakorras on muu hulgas kodumaa riiklik turvalisus, mis hiljuti äratas maailma tähelepanu seoses punaarmee mälestise teisaldamisega.

Kanada eesti kogukonna teenimine ESTORE kaupluse (ja varsti ka on-line poe) kaudu kindlustab eestiaineliste materjalide kättesaadavust kõikidele.

Sellele kõigele lisandub meie siinse ühiskonna edasine areng.

On vaja Kanada eestlaskonna keskorganisatsiooni hoida elujõulisena, ühiskonna usaldust omava esindusena.

Palun hääletage kindlasti!

Lisainformatsioon on saadaval tel: 416 465 2219, ekn@ca.inter.net

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas
valimiskomitee