Eesti Elu
On aeg edasi liikuda...
Toronto Eesti Maja tulevik 19 Apr 2012 Toronto Eesti MajaEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Neli aastat visalt tehtud tööd uue Toronto Eesti Maja nimel hakkab kulmineeruma. Aastakoosolekul 2007 võttis Eesti Maja juhatus sihikule uue Eesti Maja teema (EM2). Palju on suudetud sellest ajast saadik korda saata, kaasa arvatud igakülgsed uuringud ja põhjalikud võimaluste kaalumised, eksperthinnangud, huvitatud isikud on esitanud omapoolseid mõtted ja toimunud on kaks ametlikku kogukonna koosolekut, et saada rahvalt tagasisidet. See kõik on käivitanud palju ideesid, kuid selgeks on saanud ka tõsiasi, et ei ole olemas ühtainsat või lihtsat lahendust.
 - pics/2012/04/36006_001_t.jpg


Eesti Maja Tuleviku Komitee on olnud selle tegevuse keskmes ja oma kohustust äärmiselt tõsiselt võtnud. Ettevaatlikult tuli kaaluda ühiskonnale asendamatuid vajadusi, näiteks klassiruumide ja ürituste saalide olemasolu. Seda kõike erinõudega, et need oleksid jätkusuutlikud (self sustaining) ja meeltmööda. Soovide ja vajaduste ning nende ideede võimaliku rakendatavuse tasakaalustamine oli kõige suurem väljakutse. Läbi viidud uuringute tulemused esitati teisel kogukonna koosolekul 2011. a septembris, kuid küsimusi jätkus. Sellest lähtuvalt otsustati, et järgmine oluline samm oleks jätkuvalt tõestada olemasolevate ideede võimalikku rakendatavust ning et seda tuleks teha ametliku kinnisvara-analüüsi kaudu.

Selle eesmärgi nimel ning Toronto Eesti Ühispanga ja Eesti Sihtkapitali Kanadas finantsabiga palkas Eesti Maja juhatus ülemaailmselt tuntud kinnisvara nõustamisfirma Cushman & Wakefield (C&W) teostama parimate võimaluste rakendatavuse- ja ka finants-süvaanalüüsi ning nõustama, kuidas kõige efektiivsemalt edasi tegutseda. Määratlus, et olemasolev Eesti Maja ei ole enam elujõuline ehk rakendatav ning ei suuda meid enam palju kauem edasi kanda, leidis täit kinnitust. Kuigi hoone ise on amortiseerunud (tarbimisväärtuse kaotanud), on krunt, millel maja asub, ülimalt väärtuslik ning ahvatleva paiknevusega, eriti arvesse võttes kõlbliku arendatava maa vähesust, mis Torontos valitseb. On selge, et olemasoleva krundi väärtuse rakendamine on uue Eesti Maja saavutamise võti. Nõustajate soovitus on kasutada ära arendaja nõudmist EM krundi järele kui võimalust rakendada Toronto kinnisvara arenduskogukonna ressursse ja loomingulisust ning sellega aidata lahendada meie probleemi. Parim viis seda teha on avalikult ja formaalselt ettepanekuid küsides nn. ettepanekupalve (Request for Proposal) kaudu, et teha koostööd arendajaga ja ehitada uus mitmeti kasutatav projekt olemasolevale krundile (kaasa arvatud uus Eesti Maja).

Teine võimalik lahendus on siduda krundi müüki, võimaldades uue Eesti Maja ehitamist kusagile lähedusse. Viimase variandi puhul asetataks rahalised lisavahendid (surplus funds) ühte fondi, kindlustamaks et uus Eesti Maja püsiks jätkusuutlikuna ja igati rakendatavana järgmised 50 aastat. Lähenemine ettepanekupalve (Request for Proposal) kaudu kindlustaks vara väärtuse suurendamist maksimumini (maximize the value of our asset) ning et kõik edasiarendatavad ideed esitatakse lõpuni läbimõeldud teostatavate ettepanekutena. See aitab kindlustada, et kõik ideed on korralikult võrreldatavad teiste ettepanekutega, mis võivad veel esile tulla. Kui see etapp on lõpuni viidud, on ühiskonnal ja aktsionäridel selged valikuvõimalused, et valida parim ettepanek, mis rahuldab meie vajadusi uue Eesti Maja osas.

Kuigi edasine tegutsemiskäik oleneb ettepanekupalve tulemustest on siht selge: uuest Eesti Majast saab eestluse kodu järgmiseks 50 aastaks. Tänavusel aastakoosolekul tuleb C&W analüüs esitamisele ning juhatus jääb ootama heakskiitu aksionäridelt, et astuda järgmine suur samm -paluda teostatavaid ettepanekuid kõikidelt huvitatud asjaosalistelt ettepanekupalve kaudu.

Kahtlemata valdav enamik meist ihkab Eesti Maja: 1) mille üle võime uhked olla; mis on kutsuv meile kõigile, ükskõik kas vana, noor või uus inimene; 2) rahuldab meie vajadusi täna ja 50 aasta pärast; 3) peegeldab eestipärast maitset, traditsiooni ja kultuuri; 4) kui omapärast arhitektuurinäidist 5) on moodne; 6) mille kasutus/rakendus on paindlik; 7) on "roheline" ehk keskkonnasõbralik ja 8) on majandatav. Praegune Eesti Maja ei vasta ühelegi soovitud kriteeriumile. Välja arvatud võib-olla omapärane arhitektuurinäidis. Kindlasti on see ainulaadne ajalooline sulam, peegeldades kirjut minevikku ja paljusid hoolivaid abistavaid käsi.

Tulge 25. aprillil kohale ettekannet kuulama ja olge valmis käed külge lööma. Näeme seal!

Eesti Maja juhatus
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus