Noppeid teistest väliseesti lehtedest
Kultuur 09 Nov 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
18. oktoobri Rootsi Eesti Päevalehest saame Maire Villi sulest lugeda septembrikuus Stockholmis toimunud euroopa keelte päevast, kuhu tuli kokku ligi 20 Stockholmi piirkonnas tegutsevat eri riikide keele- ja kultuuriasutust. Päeva jooksul tutvustati oma maade keeleõppimise võimalusi; huvilisi jagus nii noorte kui täiskasvanute hulgas. Eesti Instituudi Rootsi esindus oli üritusel teistkordselt ja nagu selgus, jätkus huvi eesti keele vastu piisavalt.

Samas lehes kirjutab Ingrid Paju septembris Tallinna Kirjanike Majas toimunud Liidia Tuulse „Kogutud luuletuste“ esitlusest. Poetess oli ise kohal koos heliloojast poeg Toomasega. Esitlusel võtsid sõna kirjandusteadlased.

Uus raamat sisaldab Liidia Tuulse kolme luulekogu ja tõlkeid kõigist kolmest. Luuletama hakkas autor küpses eas; suurt rolli on mänginud Gotlandi idarannikul veedetud suved. Luuletajal on otsekontakt loodusega — ta kirjutab lilledest, puudest, merest jm. Abikaasa Armin Tuulse, kunstiajaloo professori töö tõttu nad Gotlandil viibisidki — seal oli vaja uurida keskaegseid kirikuid. Ka sel teemal on kogus luuletusi.

Samas lehenumbris kirjutab Ülo Ignats Estivali rahvapeost Göteborgis, märkides, et sealsed eestlased on alati olnud Stockholmi eestlastest üle vägevate pidude korraldamisel. Estivali pidu toimus hiljutise Göteborgi Raamatumessi ajal Chalmersi restoranis, mis mahutab pooltuhat inimest, ja see oli viimase kohani täis. Esinesid paljud koorid, tantsumuusikat mängis Urmas Lattikase orkester.

Göteborgi 23. Raamatumessist, mille peakülaliseks oli tänavu Eesti, on pikemalt juttu 11. oktoobri Rootsi Eesti Päevalehes. Ülo Ignats kirjutab, et ainuüksi Eestist oli kohal 200 inimest ja messikülalisi kokku 100.000. Oli tore kogeda, et Eesti teema äratas tähelepanu. Messi avas EV president Toomas Hendrik Ilves. Raamatumessiga samaks ajaks ajastatud Estival meelitas Rootsi eestlasi kohale paljudest paikadest. Estivali üritused olid salakõrts, laulupidu, rahvapidu ja kammerkontsert; kohal oli umbes 600 kaasmaalast.

17. oktoobri Austraalia eestlaste ajalehes Meie Kodu kirjutab Ingrid Kaupuzs Sydney Eesti Seltsi ‘Eesti Kodu Linda’ 80. aastapäeva pühitsemisest piduliku kontsert-koosviibimisega Eesti Majas, kuhu kogunes 130 inimest. Esimees dr. Peeter Muttik andis oma kõnes ülevaate eestlaste asumisest Austraaliasse ning Sydney Eesti seltside ajaloost, tuues välja olulisemaid sündmusi — Eesti Seltside ühinemine 1927.a., Sydney Eesti Maja kooperatiivi asutamine 1938.a., Eesti Maja avamine 1940.a., ajalehe Meie Kodu asutamine 1949.a. Järgnesid mitmed tervitused ja muusikaline osa, rahvatantsurühma „Virmalised“ esinemine jpm.

Samas lehes on A. Kangro sulest artikkel 60-aastasest Eesti Meeskoorist Austraalias. Artikkel jutustab koori loomisest ja ajaloost. Koori moto „Eesti laul ja eesti meel, truuks neil jääme eluteel“ andsid tugevust ja lootust, et kodumaa vabaneks, mis nüüd on saabunud ja teiseks, et eesti laul ja eesti meel jääksid uuel asukohamaal püsima. Meeskoorile alusepanijaiks kujunesid 13 eestlasest töökohuslast transportlaeva „General Stuart Heintzelmann“ pardal, kes kogunesid esimeseks lauluharjutuseks 6. nov. 1947 Elmar Saarepere juhtimisel. Maabunud uuel asukohamaal sama aasta novembri lõpus, jäädes kokku töökohuslaste grupina, valmis otsus kokku jääda ka koorina. Koor tõusis arvuliselt ja kasvas kvaliteedilt, teda kutsuti esinema ka riigi ringhäälingusse, kus tehti ka helisalvestusi. Esineti paljudel mainekatel lavadel ja saadi rohkelt tunnustust. Eelkõige pühendas koor end muidugi eesti ühiskonnale.

12. oktoobri Inglismaa eestlaste ajalehes Eesti Hääl kirjutab Tiiu Alliste segakoor Kungla 60. aastapäeva pühitsemisest Bradfordis Eesti Kodus. Yorkshire Segakoor sündis 1947.a., hiljem pandi nimeks Kungla segakoor ja selleks on ta jäänud tänaseni. Kungla on olnud tubli, tal on suur lauluvara. Lauldakse eesti laule, hoitakse eestlust ja ollakse koos kaasmaalastega. Samas lehes on juttu Põhja-Inglismaa Koguduse korraldusel toimunud perekonnaõhtust Bradfordis, millega mälestati põgenemist Eestist 1944.a. sügisel.

11. oktoobri Vaba Eesti Sõnas on juttu Lakewoodi Eesti Ühingu sügishooaja avapeost, kuhu kogunes üle saja peolise. Õhtu peaesinejaks oli bariton Matti Riivald. Veel on samas lehenumbris juttu oma Põhja-Ameerika turneel olnud Estonia Seltsi Segakoori esinemisest mitmetel Ameerika lavadel. Teatavasti algas nende turnee 26. septembril Torontos. Kui Kanadas viibisid nad esmakordselt, siis Ameerikas oldi esinetud varemgi — kaheksa aastat tagasi. (Ref.EE)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus