Noorusliku hõnguga jõulud TEBK-s
Eesti kirikud 30 Dec 2010 EPEWR
    Trüki   E-post   FB     
Alljärgnev ei pretendeeri üksikasjalisele kroonikale Toronto Eesti Baptisti Koguduse (TEBK) 2010. a jõuluüritustest. Selleks on kogudusel oma väljaanded „Usurändur“ ja „Külastaja“.

Pigem püüaks siinkohal luua mosaiikpildi toimunust. Kui otsida sellele mingit ühist nimetajat, võiks neid esile tuua koguni kolm – noorte rakendatus, kakskeelsus ning erinevate kultuuride ühildamine ja aktsepteerimine. Koguduses on aastaid püütud noortele luua meeldivat, soodsat ja sõbralikku kristlikku kasvulava. Kedagi pole tõrjutud eemale keeleoskuse (-oskamatuse) tõttu või muudel põhjustel. Nagu äsjased pühad näitasid, on see pürgimus end igati õigustanud. Noored on lülitunud koguduse töösse suure pühendumuse ja entusiasmiga.

Juba advendiaeg, mida soomlased nii tabavalt nimetavad väikesteks jõuludeks (pikkujoulu), oli TEBK-s täidetud pühade ootuse ja nendeks valmistumisega. Selle sissejuhatuseks oli noorte aktsioon – kingituspakkide valmistamine vaesuses elavatele Haiti lastele, mida tehti kristliku organisatsiooni Samaritan Purse programmi raames.

Pühade ootuse periood kulmineerus IV advendil koguduse jõulukontserdiga, kus esinesid segakoor Charles Kipperi juhatusel ja Helen Paiveli klaverisaatega; noortekoor Marika Wilbiksi juhatusel ja Ch. Kipperi klaverisaatega; pühapäevakooli lapsed ja meestrio. M. Wilbiks mõtiskles avapalvesse juhatades selle üle, kuidas sobitada tänapäeva rahutusse maailma jõulude keskset sõnumit „Maa peal rahu…“. Märgatavalt noorenenud koosseisuga segakoor esitas mitmeid keerulise muusikalise koega laule. Eriti mõjuv oli aga noortekoori poolt esitatud 5-osaline Michael W. Smithi laulutsükkel All is well . Mainimata ei saa jätta noormeeste trio (Gabriel ja Joshua Boutilier ning Jonathan Wilbiks) suurepäraselt kõlanud laulu Ch. Kipperi oreli- ja Hannah Evansi klaverisaatega. Pastor Jüri Puusaag käsitles oma vaimulikus sõnumis Joosepi rolli jõulusündmuses. Joosep vaikis ja mõtles, kuid ka tegutses vastavalt Jumala inglilt saadud infole (Jh 1:17). Joosep oli Maarjale asendamatuks moraalseks toeks raskes olukorras – Jeesuse sünni ootuse ajal. Olgu meil samasugune meelsus ja valmisolek täita Jumala korraldusi, rõhutas pastor.

Jõululaupäeva jumalateenistuse sissejuhatuseks kõlas fantastiline muusika Charles Kipperi (orel) ja Peter Kaupsi (klaver) esituses, mis piltlikult väljendudes süütas küünlad kuulajate hinges ja lõi üleva jõulumeeleolu. Taas esinesid segakoor, noortekoor ja meestrio. Ingliskeelse sõnumi ütles koguduse noortetöö koordinaator Jonathan Wilbiks (Jes 9:1-5), kes sidus selle Chicago Tribune’i endise toimetaja ja kirjaniku Lee Strobeli raamatuga The Case for Christmas. Uuriva ajakirjanduse parimate tavade kohaselt on autor otsinud Jõululapse identiteeti, selle ka leidnud ja lugejateni toonud. Jõuluevangeeliumi lugesid samuti noored: Krista Paivel-Petkopoulus, Elli Kipper ning Joshua ja Gabriel Boutilier. Pastor Puusaag rõhutas oma jutluses Jeesuse kui patuste Päästja primaarset tähtsust Mt 1:21 alusel. See sõnum on eriti akuutne tänapäeval, kus Jeesuse Kristuse aegse 226 miljoni inimese asemel on maailma rahvaarv nüüd ca 7 miljardit.
I jõulupühal pidas TEBK jumalateenistuse Ehatares, kus samuti esinesid segakoor, noortekoor ja meestrio ning vaimuliku sõnumi ütlesid koguduse diakon Karl Vaikla ja J. Puusaag. Noored jagasid kõigile osalenuile koguduse tervitusena väikesed kingipakid.

II jõulupüha jumalateenistuse kava koostasid ning seda juhatasid Elli Kipper ja Alexandra Wilbiks, kes esitasid ka jõululuulet ja lugesid Pühakirja tekste. Osalenutel oli taas võimalik nautida instrumentaalmuusikat Ch. Kipperi ja P. Kaupsi esituses ning selle saatel ka jõululaule laulda. Esinesid noortekoor ja solist Joshua Boutilier. Kõnelesid pastorid Andres Kaups ja J. Puusaag.

Nagu ülaltoodust nähtub, oli põhiline koormus TEBK jõulujumalateenistustel noorte kanda. See on lootust sisendav tulevikuperspektiiv üleminekuprotsessis olevale väikesearvulisele rahvuslikule kogudusele.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus