Natura metsamaa toetust taotles ligi 4900 metsaomanikku
Eestlased Eestis 02 Aug 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Kuni juuni keskpaigani oli võimalik esitada taotlusi Natura 2000 metsamaa toetuse saamiseks. Erametsakeskusele laekus taotlusi mullusest ligi 40% võrra enam, kokku 4870, hõlmates ligi 56 000 hektarit metsamaad. Toetusõiguslikke metsamaid on Eestis üle 82 000 hektari.

Natura 2000 erametsamaa toetuse saamiseks esitati 4870 taotlust, toetust sooviti 55 967 hektarile. Sellest 10 403 hektarit asub sihtkaitsevööndis ja 45 564 hektarit piiranguvööndis. Võrreldes eelmise aastaga suurenes taotlemise pindala 22% võrra, millest ligi 17% taotleti sihtkaitsevööndis ja ligi 23% piiranguvööndis asuvatele metsamaadele.

2010. aasta kevadel esitas taotluse 3493 maaomanikku, tänavu aga juba 4870. 40% taotlejate arvu kasv on peamiselt tingitud asjaolust, et Erametsakeskus saatis kevadel kõigile Natura 2000 erametsamaa omanikele teavituskirja. Taotluste hulk on kasvanud just väikemetsaomanike arvelt. Oma taotluse esitasid tänavu paljud metsaomanikud, kes ei olnud varasemalt oma võimalustest teadlikud ja needki, kes mõnel eelneval aastal olid taotluse esitamisest loobunud.

Erametsakeskusest on küsitud, miks üldse peab igal aastal toetust uuesti taotlema. „Tegemist on üheaastase kohustusega seotud toetusega. Iga metsaomanik saab igal kevadel otsustada, kas ta sel aastal võtab kohustuse täita toetuse saamise nõudeid või mitte,“ kommenteeris SA Erametsakeskuse Euroopa Liidu toetuste üksuse juht Maris Tõnuri.

„Vaadates taotluste esitamise dünaamikat ei ole varasemate aastatega erinevust, sest ikka esitatakse taotlus viimasel hetkel,“ märkis Maris Tõnuri. „Küll aga on tervitatav, et ePRIA kaudu esitatud taotluste maht on kahekordistunud (tänavu 769 taotlust). See lihtsustab ja kiirendab taotluse menetlust, sest vajalik andmete registreerimine ning sisestamine jääb selles ulatuses Erametsakeskuse töötajatel ära.“

Tõnuri juhib tähelepanu ka ilmnenud kitsaskohale - nimelt on mitmed taotlejad esitanud oma taotluse nii ePRIA kaudu, paberkandjal posti teel kui ka digitaalselt allkirjastatult e-maili teel. “Korduvate taotluste väljaselgitamine nõuab lisatööd - Erametsakeskuse projektispetsialistid peavad veenduma, et taotleja poolt erinevaid kanaleid pidi esitatud taotlused kannavad oma sisult sama väärtust.“

Toetuse otsused teeb SA Erametsakeskus hiljemalt 30.04.2012; toetuste väljamaksed teeb PRIA kuni kahe kuu jooksul peale otsuse vastuvõtmist, kuid hiljemalt 30.06.2012.

Natura 2000 toetusõigusliku metsamaa suurus Eestis on üle 82 000 hektari, sellest üle 68 000 hektari asub piiranguvööndis või hoiualal ja 14 000 hektarit sihtkaitsevööndis. Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal asuva ühe hektari metsaala kohta on 60,08 eurot aastas, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot hektari kohta aastas. Natura toetust makstakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel.

Lisainfo: SA Erametsakeskus, tel 652 5333,
Pressiteate edastas:
Regina Hansen
metsanduse kommunikatsioonijuht
5275151
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus