Muslimska Brödraskapet i Sverige (3)
Eestlased Rootsis 16 Apr 2017  EWR
    Trüki   E-post   FB     
https://www.msb.se/Upload/Kuns...

Sweden.pdf
 - pics/2017/04/49576_001_t.jpgInnehållet i rapporten bygger på delar av den internationella forskning som bedrivits om Muslimska brödraskapet i Egypten och de studier som genomförts om den europeiska gre- nen under senare år (Johnson 2010, Kandil 2015, Larise 2012, Maréchal 2008, Meijer et al 2012, Quilliam 2016, Schuck 2013).

...

There is no regime in this world which can supply the forthcoming nation with what it re- quires in the way of institutions, principles, objectives, and judgments to the same extent as Islam can (Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna. Öppet brev till Egyptens Kung Farouk, maj-juni 1947,
http://tinyurl.com/kqx589z.)
Islamism är inte någon egen typ av muslimsk tro. Det är en politisk ideologi baserad på och sprungen ur islam varifrån den hämtar sin legitimitet. De många islamistiska partier och rö- relser som finns har många olikheter och bör studeras i den kontext de befinner sig i16. Det gemensamma finns i den betoning på en ideologisk-religiös bas som ledande för hur sam- hället och dess medborgare ska styras och där individen underordnas staten. Detta till skill- nad mot en demokratisk stat där individens integritet, skydd och fria val (både de personliga ”livsvalen” och de allmänna) är vägledande och där statens demokratiska uppbyggnad står till individens förfogande.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus