Mulkide Seltsi nõupäev
Eestlased Kanadas 06 Jun 2008 P.R.EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Majja Torontos oli kogunenud 21. mail 17 mulki, et kuulata möödunud aasta tegevuse aruannet ja saada teada jätkuvast tegevusest. Kuna seltsi vanem Helju Salumets viibis veel haiglas, siis juhatas koosolekut abivanem Joh. Vihma ja kirjatöö sooritas Saima Varangu.

Seltsile oli saabunud kirjalikke tervitusi Mulgimaalt üldvanemalt Kaupo Ilmetilt ja meie auliikmelt Jaak Pihlakult. Veel tervitas Tänassilmast pärit Minna Patune Tallinnast.

Eelmise aasta tegevusaruande luges ette Joh. Vihma, mis oli koostatud Helju Salumetsa poolt. Sellest selgus, et suurimaks ürituseks möödunud aastal oli seltsi 30. aastapäeva tähistamine, mis osutus üle ootuste rahvarohkeks. Suurt saali Eesti Majas aitasid täita mulkide kõrval mittemulgid. Peokõnelejaks oli Jaak Pihlak Viljandist. Kolmekümne aasta tegevusest rääkis Mulkide Seltsi asutaja ja kauaaegne vanem Joh. Vihma. Meeleolu eest hoolitsesid Peeter Kopvillem ja Enn Kiilaspea. Söögipalve ütles Klarissa Pajo. Kõike seda juhtisid õekesed Kirsid — Helju ja Helgi (Salumets ja Sooaru).

Teise suurema üritusena toimus Võidupüha tähistamine Eesti Maja kohvikus. Kõneles Joh. Vihma. Väikese mõtiskluse ja söögipalve ütles õp. Kalle Kadakas, süüdates samuti sümboolse võidutule. Hea tuju eest hoolitses Eerik Purje. Seltsi vanem viibis sellel ajal Viljandis, kust ta tervitas külalisi. Igakuised kokkutulekud jätkusid kogu aasta, neist jõulukoosviibimine oli harilikust pidulikum. Osaleti ka Maakondliku Esinduskogu kokkutulekutel.

Valimised toimusid ühises meeles. Kuna seltsi vanem Helju Salumets oli andnud nõusoleku jääda edasi seltsi juhtima — ainult kui vana juhatus teeb seda koos temaga, ega siis palju vasturääkimist ei olnud. Joh. Vihma tegi ettepaneku valida vanematekogusse lisaks veel Helgi Sooaru, kes niikuinii on tegevuse eesrinnas. Vanematekogu moodustati koosseisus: Helju Salumets – vanem, liikmed Jaan Vares, Joh. Vihma, William Mandra, Saima Varangu, Helgi Sooaru ja Paul Rabisson. Kontroll-komisjon: Evi Linderoos ja Kalju Varangu. Kaupo Ilmetile ja Jaak Pihlakule saadeti kirjalik tänu ja tervitused.

Seltsi tegevust sooviti näha vanadel rööbastel — igakuised kokkutulekud kolmandal kolmapäeval Eesti Majas. Veel on kuulda olnud soove, et me kordaks Võidupüha tähistamist. Sellel, Eesti Vabariigi 90. juubeliaastal on see juba sellepärast kohane, kuna Võidupüha on üks meie riigi põhipüha. Kuna möödunud aastal oli sellest osavõtt nii rohkearvuline, et liikumine kohvikus jäi raskeks, siis otsustati selle aasta koosviibimine korraldada Eesti Maja keskmises saalis. See annab ka pidulikuma tunde.

Peokõnelejaks on lubaduse andnud Rein Pajo, vaimuliku osa täidab õp. Arho Tuhkru ja meeleolu eest hoolitseb Eerik Purje. Kuna koosviibimine toimub toiduga (külm laud koos veiniga), siis on eelregistreerimine vajalik. Tehke seda, mulgid ja kõik teised: Evi Linderoos 416-461-7281 või Jaan Vares 416-461-2591. Koosviibimine toimub esmaspäeval, 23. juunil algusega kell 12 päeval. Osavõtumaks $30.

Tulge — tähistame eesti rahva võitu võõraste valitsejate üle, mille meile kätte võitlesid meie isad ja vanaisad — relvaga käes. Meie põlvkond on ainuke vabas Eestis üles kasvanud, välja arvatud põlvkonnad muinasajast.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus