See artikkel on trükitud:
http://www.eesti.ca/mis-on-reichsburger-mille-runnakute-eest-saksamaa-hoiatab/article50097
Mis on Reichsbürger, mille rünnakute eest Saksamaa hoiatab?
24 Jul 2017 EWR Online
 - pics/2017/07/50097_001_t.jpg

Mis on Reichsbürger, mille rünnakute eest Saksamaa hoiatab?
DW/PM
24. juuli 2017
Saksamaa 1937. aasta piirides. | FOTO: wikipedia
http://maailm.postimees.ee/418...
Saksa kriminaalpolitsei hoiatas paremäärmusliku liikumise Reichsbürger terrorirünnakute eest. Postimees annab ülevaate, mis rühmitusega on tegu.

Saksa päevaleht Welt viitas aruandele, mille kohaselt peab Föderaalne kriminaalpolitsei (BKA) võimalikuks Reichsbürgeri järgijate vägivalda, muu hulgas ka terrorirünnakuid.

Reichsbürger ehk tõlgitult Reichi kodanikud, ei tunnusta Saksamaa Liitvabariigi legitiimsust, nende arvates eksisteerib jätkuvalt Kolmas Riik. Paljud rühmituse liikmed keelduvad muu hulgas maksmast makse ja trahve, samuti on nad Saksa Riigi nimel välja andnud passe ja dokumente.

Saksa võimude teatel pole tegu organiseeritud rühmitusega. Selle järgijaid ühendab aga arusaam, et sõjajärgne Saksamaa Liitvabariik on ebaseaduslik.

Nende sõnul kehtib endiselt 1919. aasta Weimari vabariigi põhiseadus, praegune põhiseadus olevat aga kehtetu, kuna seda pole rahvahääletusel heaks kiidetud. Ka väidavad nad, et Saksamaa ei sõlminud kunagi liitlastega rahulepingut.

Nende sõnul tuleks Saksamaa taastada 1937. aasta piirides. Selleks ajaks oli Saksamaa hõivanud Reini jõe demilitariseeritud tsooni, kuid polnud veel jõudnud annekteerida Austriat ja Sudeedimaad, Leedu ega Poola alasid.

Reichsbürgerit võib pidada erinevate liikumiste katusorganisatsiooniks. Näiteks tegutseb selle egiidi all ka nn vabade kodanike liikumine, mis eitab riiklikku paternalismi ning BKA andmetel on nad valmis oma seisukohti kaitsma ka relvastatud vägivalla abil.

Saksa julgeolekuasutuste andmetel on Reichsbürgeril umbes 12 800 aktiivset liiget, kellest 800 võib pidada paremäärmuslaseks. BKA hinnangul on võimalik, et rühmitus kasutab rändekriisi omale uute liikmete värbamiseks.

«Paremäärmuslike ideoloogiate järgi peaksid Saksa kodanikud liituma rahvuspõhiseks «rahva ühiskonnaks», et võidelda «massiimmigratsioonist» tingitud «genotsiidiga»,» kirjutas Welt viitega BKA aruandele.

Saksa võimude teatel on Reichsbürger toime pannud üle 13 000 kuriteo, neist umbes 750 on olnud vägivaldsed, üle 700 korral on rünnatud riigi esindajaid.

Tuntud on mullu oktoobris Baierimaal Georgesgmündis aset leidnud juhtum, kui läbiotsimise käigus puhkenud tulevahetuses 49-aastase reichsbürgerlasega sai surma üks Saksa politseinik. Seejuures on avalikuks tulnud, et Reichsbürgeri liikmeid on ka politseinike seas, kes on andnud vande kaitsta riigi põhiseaduslikku korda.

Teada on ka juhtumeid, kus Reichsbürgeri liikmed on tunginud kohtutesse ja varastanud kohtudokumente, rünnanud kohtutäitureid ning korrakaitsjaid. Läbiotsimiste käigus on leitud ka Reichsbürgeri relva- ja laskemoonapeidikuid.

Teadaolevalt on Reichsbürger kõige aktiivsem lisaks Baierimaale Brandenburgi ja Mecklenburg-Vorpommerni liidumaades. Deutsche Welle teatel on rühmituse tavaline liige 50ndates eluaastates sotsiaalselt tõrjutud mees.
Märkmed: