Mida kujutab endast Nashi?
Arvamus 17 Aug 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Interneti entsüklopeedia Wikipedia andmetel asutati vene noorteliikumine „Nashi“ (Meie) 1. märtsil 2005 peamiselt vastukaaluks Ukraina 2004. a. oranzhile revolutsioonile. Organisatsioon ise nimetab oma loomise põhjusena võitlust Venemaal pead tõstva natsismiga.

Sõnal „nashi“ on vene keeles õieti laiem tähendus: selle all mõeldakse klanni; meiesuguseid; meie mõttekaaslasi, ja seda vastandatakse sõnale „nemad“ – mitte meie hulka kuuluvad. Viimasesse kategooriasse paigutavad nashilased läänemaailma, endised Nõukogude „vabariigid“ ja kõik, kes on president Putini autoritaarsele süsteemile selja pööranud.

Nashi struktuur ja tegevus on põhjalikult läbi mõeldud. Mõnedel andmetel on nende tiiva all varju leidnud nn tormibrigaadid, kes vastavad vägivaldsete aktsioonidega rahumeelsete demokraatlike organisatsioonide tegevusele, kui viimased peaksid nende arvates üle piiri minema.

Kes nad on?

Vale oleks võrrelda Nashi’t endise N. Liidu kommunistliku noorteühinguga (komsomoliga). Nad on märksa ohtlikumad, sest propaganda pole mitte ainus relv Nashi arsenalis. Nad on valmis vajaduse korral ka füüsilisteks arveteõiendusteks „vaenlastega“. Meenutagem nende käitumist Tallinnas ja Moskvas Eesti suursaatkonna juures aprillisündmuste ajal.

Enamus vaatlejaid on veendunud, et Nashi tegelikuks loojaks on Kremli administratsioon. President Vladimir Putin on mitmel korral isiklikult Nashi esindajatega kohtunud. Nashilased deklareerivad, et nemad on „Putini lapsed“. Ajakirjanik Cathy Young nimetab neid 10. augusti Boston Globe’is aga „Putini pruunsärklasteks“, vihjates ilmselt natsi-Saksamaale.

Isegi vene kommentaatorid on hakanud Nashi’t nimetama Putinjugendiks Hitlerjugendi eeskujul. Pressis pannakse ikka sagedamini riimuvate sõnade – nashistid ja fashistid – vahele võrdusmärk.

Ajaleht New York Times portreteeris möödunud nädalal Eesti aprillisündmuste valguses pikemalt Nashi’t, nimetades selle liikmeid Putini generatsiooniks.

Putini egiidi all, stalinistliku ideoloogiaga

Nashi ideoloogia tuumaks ja kreedoks on absoluutne lojaalsus riigi president Putinile ja kõigi tema vastaste või kritiseerijate kompromissitu vihkamine.

Mõned ajakirjanikud leiavad, et tegemist on nagu sektiga, mille ideoloogia ühendab endas nii imperialistliku Venemaa kui Nõukogude süsteemi pärandi elemente. Samas tõstavad nad esile konservatiivseid vene väärtusi ja propageerivad tervislikku eluviisi. Tähtsaks peetakse Venemaa suveräänsust.

Nashi üheks peamiseks funktsiooniks on põhikirja kohaselt noorte inimeste toomine poliitikasse ja nende juhioskuste arendamine. Nashi seisab otsustavalt vastu lääne, eriti USA kasvavale mõjule Venemaal. Üks nende juhte Vassili Jakemenko leiab koguni, et Venemaa on muutumas Ukraina-taoliseks USA „kolooniaks“. Nad on mh deklareerinud oma manifestis, et kavatsevad Venemaal elimineerida eelmiste generatsioonide poolt loodud „kapitalismi oligarhilise rezhiimi“. Nashistide meelest teenib see süsteem ainult teatud grupi huve ning nõrgendab Venemaad, olles ohuks riigile ja rahvale.

Ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid viibis hiljuti Venemaal ja kohtus seal Nashi juhtidega. Ta jagas oma muljeid 7. augusti Eesti Päevalehes. Need on ehmatavad ja üllatavad. Raid leiab, et kuigi Euroopas on kombeks võrrelda kõiki totalitaarseid ideoloogiaid automaatselt natsi-Saksamaaga, on Nashi puhul tegemist pigem Stalini Venemaaga. Organisatsiooni ongi paljudes arvamusartiklites võrreldud omaaegsete sinisilmselt Stalinit kummardanud noortehordidega.

Eesmärgid

Nashi juhid kinnitavad, et organisatsiooni lõppeesmärgiks on kujundada Venemaa tsiviliseeritud ühiskonnaks. Nende lähieesmärgiks on olla 2008. a presidendivalimiste ajal üheks peamiseks poliitiliseks jõuks riigis. Jakimenko sõnul kaalutakse vajaduse korral liikumise ümberkujundamist parteiks.
Nashi väljaandes Uroki Druzhbõ (Sõpruse õppetunnid), mille sihtgrupiks on vene 15–19-aastased noored, deklareeritakse, et vene kultuuri peamine ülesanne on assimileerida kõik teised kultuurid.

Broshüürist selgub, et iga inimene Euroopas peab õppima tundma vene mentaliteeti. Nashi teatab samas, et lõplikult võidukas ollakse ainult siis, kui pool Euroopat räägib vene keeles.

Raidi sõnul seisab Nashi programmis ka, et värvilisi, eestlasi ning igasuguseid muid kahtlaseid inimesi ei ole vaja tappa, sest „kes siis pärast musta töö ära teeb“ (!). See on siis nende föderaalne programm ja juhend.

Eesti ja nashistid

Kõnealusest intervjuust selgub ka, et Nashi järgmine aktsioon tuleb septembrikuus „Tallinna vabastamise aastapäeval“. Plaanis on korraldada komissaride seisakuid ning lasta ennast politseil ära viia, et seeläbi meediapildile pääseda.

Raidi sõnul on „Nashi meeletult ohtlik asi ja kui Eesti sellele väga ruttu tähelepanu ei pööra, siis võime midagi väga olulist maha magada“.

Ajupesu

Tveri oblastis Seligeri järve ääres juulikuus toimunud nashilaste suvelaager oli organisatsiooni tänavune tippsündmus, kuhu kogunes 10.000 noort 50-st Venemaa eri piirkonnast. Seal pöörati suurt tähelepanu suur-vene ideaalide, patriotismi ja Putini ülistamise süvendamisele. Korraldati ka sõjalise alatooniga võistlusmänge.

Analoogiline laager „Mestnõje (Kohalikud) korraldati 1000 lapsele Oka jõe ääres Moskva oblastis. Seal käis tõeline ajupesu – lapsi valgustati Venemaa lähiajaloo ja geopoliitilistes küsimustes. Nii et Nashi hoolitseb ka oma järelkasvu eest. Vene analüütiku Vladimir Pribõlovski hinnangul olid mõlemad laagrid korraldatud üksnes poliitilistel ja ideoloogilistel eesmärkidel.

Nashi noored loodavad ka oma praegusest tegevusest kunagi kasu lõigata – nad on veendunud, et neid ootab ees päikeseline tulevik – kuulumine riigi poliitilisse ja majanduslikku eliiti. Nii nad valmistuvadki selleks hoolega, vahendeid valimata ja Putinit jumaldades.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus