Majandusklubi uus esimees Eneri Taul jätkab endist suunda koos uute ideedega
Eestlased Kanadas 23 Jun 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Kolmapäeva, 14. juuni õhtul kogunes Eesti Majandusklubi Kanadas pere koos külalistega Eesti Maja kristallsaali, et pidada traditsioonilist suve alguses toimuvat aastapeakoosolekut ja nautida seejärel ühist õhtusööki. Kokteilitunni järel istuti laudadesse ning saali eesotsas võtsid kohad sisse koosoleku juhid.
 - pics/2006/13622_2.jpg


Majandusklubi esimees Uno Jaason tervitas kõiki kohaletulnuid, misjärel mälestati manalateele lahkunud Valdek Raiendit ja Udo Petersood. Koosoleku juhataja Jaan Arro tegi teatavaks päevakorra, andes seejärel sõna esimehele.

Uno Jaason kõneles, et majandusklubi on foorum, kus on Kanada eestlastel võimalus arutada ärimõtteid ning omavahel mõnusalt suhelda. Senine töö on näidanud, et see siht on õige. Esimees märkis, et kuna klubis on liikmeid igas vanuses ja mitte kõigi jaoks pole eesti keel väga kodune, siis peetakse koosolekuid nii eesti kui inglise keeles.

Ta tõi välja neli erinevat vanusegruppi, kuhu kuuluvad majandusklubi liikmed ja mis kõik olid ka sel õhtul esindatud: 1) seeniorid, 2) baby boomers — vanuses 45—64, 3) I generatsioon — 30—44 ja 4) II generatsioon — alla 30. Ja need vanusegrupid tegutsevad kõik üheskoos.

Tegevusest rääkides peatus Uno Jaason iga kuu viimasel neljapäeval Eesti Maja kohvikus koos käival investeerimisgrupil, märkides, et tal on hea meel teatada, et alginvesteering on kasvanud topelt — nimelt on tehtud paar head valikut ja otsust aktsiate suhtes. Investeerimisgrupi õhtule järgneb tavaliselt Pub Night/Äri Talk. Esimees mainis ka mõningaid teemasid, mis nendel õhtutel jutuks olnud: interneti/web site'i töövahendid; kuidas teha äri Eestiga interneti kaudu; isiklikud/firma tulumaksud jm. Kõik huvilised on oodatud.

Juttu oli ka seltskondlikust programmist, mis on alati olnud majandusklubi tegevuse tähtis osa: eelmisel tegevusaastal toimus ühine laevasõit, haneprae söömine, teatri väljasõit, jõulukoosviibimine ja vana-aasta õhtu tähistamine.

Esimees tänas juhatuse liikmeid energilise töö eest ja teatas, et ta ise astub oma ametikohalt tagasi, jäädes edasi juhatusse.

Tegevusaruanne võeti vastu esitatud kujul ning järgnevalt esitas laekur Harry Õunapuu 2005/06.a. kassaaruande, mis samuti vastu võeti. Andres Pint esitas revisjonikomisjoni aruande, mis leidis kõik korras olevat; järgnesid 2006/07.a. tegevuskava ja eelarve esitamine ning vastuvõtmine.

Edasi toimusid valimised põhikirja järgi. Uueks esimeheks valiti Eneri Taul. Ametivanuse tõttu juhatusest välja langenud liikmete — Valdu Loit, Arvo Vahtra ja Eric Lambur — asemele tuli valida kolm uut liiget. Arvo Vahtra nõustus edasi jääma, temale lisaks valiti uude juhatusse Vaido Rooneem ja Randar Puust.

Siis sai sõna klubi uus esimees Eneri Taul, kes tänas temale osutatud usalduse eest ja hindas väga senise esimehe Uno Jaasoni panust klubile liikmete juurdekasvu osas. Ta märkis, et kõikidel kooskäimistel, mida on palju olnud, on Uno alati kohal ja teeb pikki töötunde klubi heaks. Tema algatus oli ka see, et juhatus oleks suurem, siis on kindel, et töö saab tehtud.

Eneri Taul rääkis ka paljudest eesti päritolu noortest, kes on avanud oma firmad või tegelenud muu huvitavaga. Ta on neist mitmeid juhuslikult kohanud ja kutsunud majandusklubi õhtutele presentatsiooni tegema, kellest mõned on ka tulnud. Üks klubi tegevusvaldkond võiks olla ka üksteise firmade külastusõhtud, nn. open house'id. Samuti võiks koostada directory, et saada infot teiste eestlaste tegevusalade kohta. Ja miks mitte luua sidemeid ka Eesti ärimeestega.

Klubi programmist rääkides ütles uus esimees, et alles jääksid kõik traditsioonilised üritused, kuid lisaks nendele võiks otsida veel uusi, noori hõlmavaid tegevusi, näiteks picnic-stiilis jne., mis tõmbaks kokku peresid, kel on lapsed.

Koosolekul algatatud küsimuste all oli juttu koos Akadeemilise Koduga ühise uusaastaballi ideest, mis vastu võeti.

Läbirääkimiste osas kõneles Arvo Vahtra seltskondlikust tegevusest, mainides 24. sept. toimuvat teatriväljasõitu Stratfordi; võimalikke suvepäevi, veinivabriku külastamist, populaarset mardipäeva, jõulukoosviibimist ja uusaastaballi.

Seejärel kõneles Ron Kuus tema firma välja töötatud ja edukalt turul olevast sääsetõrjevahendist, mida ka kõikide kohalolnute seas rohkelt välja loositi. Ta kõneles selle produkti idee arenguloost ja edukusest ning järgnevatest müügiplaanidest.

Hillar Sõrra tutvustas lemmikloomade ning inimeste liigeste kaitseks mõeldud produkte. Mõlemad mehed, samuti arvutite alal töötav Randar Puust, esitlesid oma tooteid ürituse eel ka väljapanekuga laudadel.

Järgnes maitsev õhtusöök, mille oli valmistanud Ülle Veltmann koos abilistega.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus