Eesti Elu
Lühike ülevaade 2010. aasta jüripäevaparaadist
Eestlased Kanadas 30 Apr 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Killi Mirka

Laupäeval, 24. aprillil toimus Toronto Eesti Maja suures saalis Gaid- ja Sautmalevate jüripäevaparaad. Nagu traditsiooniks on olnud, marssisid ka seekord osavõtjad skaut-gaid puhkpilliorkestri helide saatel sisse, mida juhatas orkestrijuht ngdr Tiina Kai Paluoja.

Paraadi juhid olid skaut Aleks Jõgi ja skaut Andres Kivi, kes alustuseks tervitasid kõiki osavõtjad. Juhtide käsu peale olid lipkonna juhid ja noored valmis ülevaatuseks ja Kanada hümni laulmiseks.

Mõttesilla kodumaale avasid ngdr Tiiu Nõmmik ja skaut Toomas Vilde ning palvuse pidas Peetri koguduse abiõpetaja Tauno Teder. Pühaliku osa lõpetas Eesti Vabariigi hümni laulmine.

Skaudisõprade Seltsi esimees Mart Pikkov tõi tervitusi Kotkajärvelt. Kuna indiaani vanasõna ütleb, et me ei päri maad oma eelkäijatelt, me laename selle oma lastelt, siis tänas Mart kõiki lapsi, et nad lubavad meil Kotkajärvet kasutada ja selle eest hoolitseda nende tuleviku nimel.

Seoses Toronto Eesti Maja hiljutise 50. juubeliga andsid gaidid ja skaudid Eesti Majale kingituseks tänuplakati, mille võttis vastu Eesti Maja esimees Raivo Remmel, lubades plakatile kohe sobiva paiga otsida.

Seejärel lugesid ngdr Tiiu Nõmmik ja skautmaster Enno Agur ette jüripäeva ringkirjad, andes ülevaate tüdrukute ning poiste aasta tegevustest. Jagati välja kiituskirjad hellakestele, gaididele, hundudele ja skautidele ning anti üle auhinnad salgavõistluste ja laskevõistluste parimatele. Tunnustati ka edukaid juhte, kes olid teeninud ülendusi ja teenetemärke.

Igal aastal jagab Eesti Gaidide Malev Kanadas sõprusmärke gaidliikumise toetajatele noortesõpradele. Tänavu said märgid Aili Hutchings, Kevin McConville, Tõnu Petersoo ning Ellen Valter.

Silvi Verder, välis-Eesti Gaidide Liidu sekretär, andis välja välis-Eesti Gaidide Liidu Keskbüroo nimel pikaajalise märkimisväärse panuse eest eesti gaidliikumises gaidjuhi kõrgeima teenetemärgi Põhjatähe järgmistele gaidjuhtidele: III järk – ngdr Ingrid Randsalu ja ngdr Tiina Tamm; II järk – ngdr Raja Raudsepp.

Gaidlusele ja skautlusele osutatud püsiva kaasabi ja teenete eest ning sõpruse tänutähena said gaidi- ja skaudisõbra teenetemärgi järgmised noortesõbrad:
Tammetäht II järk – Helene Kuusik, Merike Remmel, Angela Sadul, Michael Sadul, Maureen Metcalfe-Tamm ja Tiina Voitk. Tammetäht I järk – Katrin Kütti-Otsa ja Maris-Ann Vanaselja.

Paraadi lõpus pakuti kõigile kohvi ja kringlit ning gaideritel ja skautmasteritel toimus traditsiooniline koosviibimine noorteruumis.

Lastel on selle tegevusaasta lõpuni jäänud vaid kaks koondust ning nädalapikkune laager Kotkajärvel augustikuus. Laagri kohta saavad vanemad täpsema informatsiooni juhtidelt e-posti teel.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus