Lugeja kommentaar internetilehe toimetusele. (9)
Eesti kirikud 17 Nov 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Otsustades siin -.seal kostuvatele inimlikele küsmustele ja arvamustele ei näi diskussioon ühinemise protsessi õiguspärasuse ja viisi üle siinses Eesti ühiskonnas mitte vaibuvat Meedia põhjal loetud –kuuldud sõnumite põhjal otsustades pole luteri kirikuelu temperatuur palav mitte üksnes siin võõrsil, vaid ka armsal sünnimaal. Jälgin huviga EELK usuelu arenguid. ajaleht „Eesti Kirik“ (Toimetaja Sirje Semm) ja ERR Vikerraadio „Kirikuelu“ (Tometaja Meelis Süld) kaudu. Tänu vastavatele internetilehekülgedele, mis on selle teinud siin Torontos võimalikuks.

Erinevad usulised rühmad ja grupid kiriku sees on asunud suhtlema ilmaliku avalikkuse ees manifestide keeles. Näib.loodetakse sel kombel pälvida avalikkuse , mis Eestis paraku on valdavalt ilmalik, soosingut. Teadaolevalt on tänaseni ilmunud 2 manifesti: humanistliku kristluse manifest ja traditsioonilise kristluse manifest. On veel ka humoristliku kristluse manifest /autor Raivo Raave/, kuid liigse naerutamise soovi tõttu ei lähe see arvesse. Manifesti rohkuses ja diskussiooni palavuses pole midagi kummalist ega imestusväärset. Arvan, et diskussioonid ja manifestid on areneva ja elava usuelutunnuseks. Ja mida muud siis 1517 aastast pärit Martin Luteri 95 teesi olidki, kui vaid üks sündiva protestantliku kiriku avalik manifesteerumispüüd.

25 septembri „Kirikuelu` saates, kus tutvustati humanistliku kristluse manifesti manfisteeris EELK avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru saate 35 minutil 6 sekundil, karmi tõdemusega, „ EELK sse tohib kuuluda, üksnes Eesti Vabariigi kodanik“. Ma ei tea kas see väide pärineb kirikuseadusest või põhikirjast, igal juhul
on väide teinud paljusid ühinenud ja mitteühinenud kirikute liikmeid sõnatuks.

Vikerraadio Kirikuelu saade siit:
http://vikerraadio.err.ee/heli...

Küsimus avalikkusele on järgmine:

Mis saab endise Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiiriku mitte Eesti kodanikest liikmetest ühinenud kirikus EELK-s.?. Kas nemad ei tohigi kuuluda uude kirikusse.Kas pole siis mitte kogu kirikute ühinemiseprotsess ebaküps, juriidiliselt ebajärjekindel ja ühinemine mõttetu, kui paljudel minu rahvuskaaslastel puudub õigus kuuluda Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse ?

NB! Autori palve. Toimetusele on antud artikli autor teada.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus