Lp. REL Esinduskogu liige / asendusliige
Eestlased Eestis 30 Mar 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Vastav artikkel ilmus juhtkirjana tänases Rootsi Eesti Päevalehes.

Laupäeval, 26. märtsil toimunud Rootsi Eestlaste Liidu (REL) Esinduskogu koosolekul moodustasite Välis-Eesti meedia töögrupi, mille üheks eesmärgiks on arendada koostööd jätkusuutlike väliseesti ajalehtede vahel.

Soovime Teie tähelepanu juhtida asjaolule, et töögrupp ei ole siiani saatnud omapoolseid eesmärke, põhjuseid, ettepanekuid Rootsis ilmuvale „Eesti Päevalehele“ ei e-maili ega kirja teel. Oleme alles hiljem teada saanud, et taoline ettepanek töögrupi moodustamiseks on ametlikult esitatud, et nende seisukohad on enne koosolekut välja saadetud ning et see teema Esinduskogul arutlusele tuli, saime lugeda ise Esinduskogu päevakava „Eesti Päevalehes“ avaldades.

„Eesti Päevalehe“ juhatuse esimehega on ühendust võtnud telefoni teel üks kord Jaak Akker. See toimus juba rohkem kui kuu aega tagasi ning sellele vastas juhatuse esimees, et kuna esitatud informatsioon oli äärmiselt ebaselge, ei saa telefonivestluse põhjal mingit seisukohta võtta. Pärast seda pole keegi avaldanud soovi meiega midagi läbi rääkida. Väide, et „Eesti Päevaleht“ oli teemast huvitatud, on esitatud Esinduskogule liialdades.

Kui vastloodud komisjoni liikmed ütlevad Esinduskogu koosolekul, et „Eesti Päevalehe“ ellujäämine on garanteeritud surmakuulutuste näol, siis ei tekita see meis just erilist entusiasmi läbirääkimiste alustamiseks. See viitab ju vähemalt mõne töögrupi liikme negatiivsele meelestatusele meie suhtes.

Samuti ei saa me aru, miks töögrupi liikmed, kes kõik viibisid Rootsis ja Stockholmis samaaegselt, ei soovinud oma ideid esmajoones „Eesti Päevalehele“ tutvustada. Selle asemel on otsustatud, et ideesid tutvustatakse ja ettepanekuid tehakse ainult kõrgemal tasemel, s.t. REL Esinduskogul ja ÜEKNs ning sõidetakse esimesi läbirääkimisi pidama Kanadasse.

Olgu siinkohal ära toodud koostöö mõiste. Koostöö on mitme subjekti tegevus ühise eesmärgi saavutamiseks. Esmajoones hakkame me kahtlema eesmärgis, mille on töögrupp endale ise ette kirjutanud – see on koostöö tegemine jätkusuutlike väliseesti ajalehtede vahel. Või ei peeta „Eesti Päevalehte“ jätkusuutlikuks? Teiseks peaks ju koostööd alustama ikka ju algtasemelt ehk siis väidetavate tulevaste koostööpartneritega, kelleks nagu meie oleme aru saanud, on väliseesti ajalehed. Nüüd sooviti aga saada REL Esinduskogu nõusolekut, et töögrupp võib minna oma ideid ette kandma ÜEKNi koosolekule Lundi.

Kas teil Esinduskogu liikmed ei tekkinud küsimust, et mida te õigupoolest heaks kiitsite, millised seisukohad, kui REL Esinduskogu poolt kinnitatult, ÜEKNi poole lähetasite ning millist koostööd te toetasite?

Meie „Eesti Päevalehes“ oleme igatahes hämmingus ja peame nentima, et ei saa aru, millist koostööd nüüd enam meiega teha soovitakse või kas üldse.

TIINA PINTSAAR
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus