Lepingu asemel – nõudmine! (2)
Eestlased Eestis 23 Jan 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti riigi sünd on fikseeritud 2. veebruaril 1920. aastal Tartu rahulepinguga. Selles on täpselt märgistatud riigi piir Eesti ja Venemaa vahel. See tähtis dokument sai võimalikuks tänu Eesti rahva vaprale vastupanule Vabadussõjas.


23. august 2014 oli ajalooline tähtpäev. Möödus 75 aastat Molotovi-Ribbentropi paktist (MRP) ja selle lisadest, mis sõlmiti Moskvas 1939. aastal.Vene endine riigijuht Mihhail Gorbatšov oma administratsiooniga tühistas MRP aastapäeva. Asjaliku artikli sellest ja Balti apellist on kirja pannud vabadusvõitleja Mart Niklus ajalehes Rahvuslik Teataja, detsember 2014 nr 31, mida tasub lugeda.


Nõukogude Liidu seadused, korraldused ja muud okupatsiooniga seotud dokumendid Eesti Vabariigis on tühistatud. Siit lahkudes jättis võõrvägi aga oma valdusse Narva-taguse ala ja Petserimaa. Meie riigi poliitikud lausa hüsteeriliselt põlevad tahtest ära anda osa meie seaduslikust maast. Meie naabri Venemaa juhtkond on igati analüüsinud 1920. a Tartu rahulepingu jõulisust ja legitiimsust. Jõutigi arusaamisele, et lepingu kehtivuse tunnused on täiesti olemas ja et kõige efektiivsem moodus on need tunnused hävitada eestlastest valitsejate endi kaasaaitamise läbi. … Kui meie legitiimne valitsus äraandmise pressinguga rikub oma lepingut ise, siis riigi ülejäänud territoorium ei hakkagi kandma juriidiliselt järjepideva riigi tunnust. Tulemusena hakkab kehtima stalinlik ütlus: „Pole inimest pole probleemi.“ Ja väikeriigi kohta: „Pole seaduslikku riiki, pole ka põlisrahvust.“ Või: „See on uus riik Vene riigi lagunemise tulemusena ja koos sellega kehtivad siin uued seadused…“


Teeme väikse mäluvärskenduse: „Kes need "karvased" siis on või olid, et eesti rahvast lollitada ja aidata moonutada ajalugu?“


Lennart Meri – kes sihikindlalt tegutses välisministrina ja väevõimuga soovis olla riigi president. GRU esindajana täitis kavalalt ja truult Vene valitsuse soove. Merepiiri muutmine Soome lahes, territooriumi tükeldamine…


Marju Lauristin – kes oli ideeline kommunismiehitaja, propagandist, väiksed muudatused N Liidu koosseisus, eri või kaubandustsooni eestvedaja, riigi territooriumi tükeldaja. Kui tema soov oleks täitunud, siis Lauristinist saanuks tsooni peasekretär. Meri oma presidendiks saamise sooviga sooviga rikkunud kõik ära. Polegi suurt viga – nüüd paigutati Lauristin EL tsentrumisse…


Edgar Savisaar – tema osaline tegevus ideelise kommunistina on selgumas 1987-1990. a ajalehti lugedes ja mõneski muus suhtes naabervõimuga… Gorbatšov andis Savisaarele tõuke olla Baltikumi kindralkuberner…


Arnold Rüütel – president, kellele andsime üle 13 000 allkirjaga paki Eesti Vabariigi riigipiiri kaitseks 22. märtsil 2005, kuid reageering oli null, vastust pole senini saanud…


Ene Ergma – kellele andsime üle 13 000 pluss veel kahe tuhande allkirjaga paki oma riigipiiri kaitseks, tulemus sama… Riigikogu istungjärkude stenogrammidest on näha, et Ergma soovib tükeldada Eestimaad aga rahva ees esinedes kaitseb Tartu rahulepingut. Kuidas seda mõista? Kahepalgeline…


Välisminister Siim Kallas – kes 7. juulil 1996 parafeeris Eesti-Vene piirilepingu Petroskois.

Andres Tarand – kes kuu aega peaministrina olles andis Helsingis 18. detsembril 1994 esinedes Venemaale üle osa Eestimaad ja selle tähistamise puhul tõmbas londi umbe nii, et Tartuni oli alkoholi vingu tunda…


Marko Mihkelson – kes tunneb uhkust „tehnilise piirilepingu“ kui oma elutöö edastamisel Riigikogule. Üks lugemine on juba toimunud (Ukraina sündmused segasid vahele)… Ühinen paljude arvamisega: esimese kursuse tudengi kursusetöö tase pole riigi dokument!


Välisminister Urmas Paet – kes ei ole ühtegi lauset poetanud Eesti Vabariigi territooriumi terviklikkuse kaitseks.


Trivimi Velliste – kes ignoreeris ÜRO konventsiooni artikkel 2. norme. Nüüd see neutraalvee riba osutub suureks ohuks nii Eestile kui ka Soomele. Otsustati VII Riigikogu II istungjärgul 21. jaanuar 1993.


Peaminister Andrus Ansip – tegevusetus riigi terviklikkuse taastamiseks, jõuline manipulaator… Peaministrina reformis pikka aega niiviisi, et riigi põliselanikud hakkasid omale uut eluriiki otsima…


Mida peaks tegema?

1. Marko Mihkelson peab Riigikogust oma „tehnilise piirilepingu“ soperduse tagasi võtma.

2. Riigikogus tühistada uue piirilepingu esimene lugemine.

3. Diplomaatilise teenistuse kaudu esitada Venemaa valitsusele nõudmine meie veel okupeeritud territooriumid Eesti Vabariigile tagastamiseks, võttes aluseks 1920. a Tartu rahulepingu sätted ja 1939. a MRP tühistamise. Saata see ÜRO, EL ja kõikide riikide esindustesse, kellega Eesti Vabariigil on diplomaatilised suhted.

4. Taastada kõikides koolides geograafilised kaardid 1920. a Tartu rahulepingus fikseeritud piiridega.

5. Taastada Eesti Vabariigi ajalooline tõde ja sellealane õppekava koolides.

6. Lõpetada televisioonis "õgvendatud" Eesti Vabariigi kontuuri näitamine.

7. Üks eksemplar okupatsioonist vabastamise nõudest köita kõvadesse kaantesse ja hoida eriti tähtsa dokumendina 1920. Tartu rahulepingu originaali kõrval.

8. Taastada Soome lahes merepiir – 12 meremiili vastavalt rahvusvahelistele normidele.

9. Peipsi järvel taastada Piirisaare poolt tuleva ja Narva jõesuudmes lõppeva piiri ristumise endine asukoht.


Lõpetuseks.

Alates 1990. aasta riigitaastajate st tõelise vabaduse eest võitlejate ettepanekuid pole võetud kuulda, pole toimunud desovetiseerimist. Kirjanik Miina Hint on esinenud Tallinnas avalikult üle saja korra nõudmisega taastada riigi territoriaalne terviklikkus.

Siinkirjutaja on oma karuplakatiga 63 korda Eestimaa rahva ees esinenud, Tartu rahu eest võidelnud. Lisaks veel 5 päeva näljastreiki Riigikogu ees…

Vabadusvõitlejad, endised poliitvangid oma nõudmiste ja ettepanekutega aga ikka pole ühtegi tõsiseltvõetavat arutelu toimunud.

Meie poliitikud võiksid arvestada ajaloodoktori Aldo Kalsi pöördumisi rahva poole.



Osvald Sasko,

Tartu Rahu Põlistamise Seltsi asutajaliige

jaanuar 2015
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus