Eesti Elu
Leerilaste õnnistamine Peetri kirikus
Eestlased Kanadas 08 May 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Kaunil pühapäevasel pärastlõunal, 3. mail kogunes Toronto Peetri kirikusse rohkelt rahvast, et elada kaasa tähtsale päevale 13 noore inimese elus: leeriõnnistamisele. On ju leer üks väga oluline etapp noore inimese täiskasvanuks saamise teel, mille läbi võetakse ta vastu kiriku täieõiguslikuks liikmeks.

Leeriõnnistamise jumalateenistusel teenisid E.E.L.K. peapiiskop dr. Andres Taul ja prof. dr. Tarmo Kulmar Tartu Ülikoolist. Muusikalises osas segakoor Cantate Domino koos leerilastega Rosemarie Lindau juhatusel ja leerilapsed Heli Tenno juhatusel. Orelil dr. Roman Toi.

R. Toi eelmängu (R. Wagneri „Palverändurite koor“) järel saabusid leerilapsed koos õpetajatega protsessioonina kirikusse. Seejärel kõlas Cantate Domino ja leerilaste ühises esituses Rosemarie Lindau juhatusel võimas laul „Mida tahab Jumal meilt“ (Mart Jaanson), kitarril Peeter Kopvillem, trompetil Miikael Tenno, klaveril Heli Tenno. Nagu näha, olid tänavused leerilapsed väga musikaalsed, seda tõestasid mitmed nende etteasted jumalateenistuse jooksul.

Õnnistamistalituse viisid läbi dr. Andres Taul ja prof. dr. Tarmo Kulmar, kutsudes ükshaaval ette kõik noored.

Noored andsid oma tõotuse ja lugesid usutunnistuse, misjärel dr. Taul ütles, et võtab nad vastu koguduse täieõiguslikeks liikmeteks.

Seejärel pani dr. Taul südamele leerilaste vanematele ja teistele lähedastele, et nad oleksid alati valmis olema neile noortele kõigiti kristlikuks abiks ja toeks; et nad palvetaksid nende eest ja käiksid nende ees ausa, kristliku eluga, neid Jumalale meelepärasele elule manitsedes.

Prof. Kulmar palus, et Jumal juhataks ja valitseks neid noori alati oma Püha Vaimu läbi; hoiaks neid oma vägeva käega pimeduse võimu eest ning aitaks oma Vaimu abiga neid ustavalt siin koguduses teenida.

Järgnes leerilaste esituses laul „Hommikul“ (Twila Paris) Heli Tenno juhatusel, solistideks olid Kaare Naelapea ja Kaili Scott.

Dr. Kulmar oli oma jutluse aluseks valinud Luuk. 8: 4—8. Ta rääkis külvaja seemnetest, mis heal maal kandsid 100-kordset vilja. See kirjakoht on suunatud inimestele, kes teenisid oma igapäevast leiba põlluharimisega. Jeesus ei pidanud aga silmas põlluseemet, vaid muud: seeme on Jumalasõna ja selle külvamine sõnumi rahva hulka viimine. Osadele ei jõua sõnum kohale, osad ei vaevu selle üle mõtlema või pole selle vastuvõtmiseks valmis. Pinnase, kuhu seeme langeb, all mõeldaksegi erinevaid inimgruppe, kes on kuidas valmis Jumalasõna vastu võtma.

Jeesus edastas õpetajana head sõnumit; Ta tegi kuulajatele selgeks, miks on Jumalasõna hea. Ta mõistis, et sõnum hakkab juurduma ainult osades kuulajates. Samuti mõistis Ta, et misjonitöö ei saa piirduda ühekordse õpetusega. Jumalasõna on valgus, seda ei tule salajas hoida, vaid jagada!

Dr. Taul kõneles, et noored võivad mõelda, et leer on kui koolis käimine: kui see on lõpetatud, on justkui kohustused täidetud. Tegelikult peaks aga side kirikuga jätkuma. Õpetaja tuletas noortele meelde lubadusi, mis nad on Jumalale andnud ning seda, et nad on nüüd saanud koguduse täieõiguslikeks liikmeteks. Jumal ei unusta kunagi oma tütreid ja poegi — te võite alati Tema poole vaadata, kinnitas ta.

Taas kõlas leerilaste esituses laul („He is Exalted“, Twila Paris). Järgnes koguduse laul ning eestpalved Kanada ja Eesti eest.

Armulauast said osa nii leerilapsed kui nende lähedased.

Leeriõnnistamise teenistus oli kaunis ja südamlik. Selle lõppedes koguneti kirikuaeda õnnitlusteks ja pildistamisteks. See päev oli üks tähtis sündmus paljude perede elus.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus