Lea Kõivu loeng testamendi kaudu tehtud annetustest heategevatele organisatsioonidele
Eestlased Kanadas 19 Oct 2007 TTEWR
    Trüki   E-post   FB     
Kanada Eesti Abistamiskomitee poolt organiseeritud loeng testamendi kaudu tehtavatest annetustest heategevatele organisatsioonidele toimus 14. oktoobril Eesti Majas. Kuigi üritus oli ette planeeritud juba eelmisel kevadel, oli samale päevale ja kellaajale langenud hulgaliselt teisi Toronto eestlaste üritusi, mistõttu kuulajaid oli vaid „käputäis“.

Tarvo Toomes ütles tere tulemast külalistele ja tutvustas Lea Kõivu. Lea Kõiv lõpetas Toronto Ülikooli majanduse ja finantsi alal, ta on töötanud Kanada suurimate revisjonifirmade, Kanada Tulumaksuameti ja praegu Standard Life kindlustusfirma juures vanema tulumaksuseaduse nõuandjana. Ta on tõeline tulumaksuseaduse eriteadlane.

Oma loengus oli ta suutnud keerulisi tulumaksuseaduse eeskirju võimalikult lihtsateks ja arusaadavateks teha. Muuhulgas mainis ta järgmisi punkte.

Kui testamendi kaudu tehakse annetusi heategevatele organisatsioonidele, siis on esiteks vajalik teada, et annetus ei tohi ületada surnu viimase aasta netosissetulekut. Teiseks on tähtis, et testamendis on täpselt määratud, millisele organisatsioonile ja kui palju raha on pärandatud. Kui testament jätab selle otsuse tegemise testamendi täidesaatja hooleks, siis peab pärandustomp annetuse osas tulumaksu maksma. Testamendi täpsus selles küsimuses on oluline. See kehtib ka registreeritud plaanide nagu RRSP-de ja RRIF-ide annetamise osas.

Kui pärandatakse kinnis- või vallasvara, mille väärtus ületab $1000, siis on vaja erapooletutel isikutel varandust hinnata. Erandiks on aktsiad, sest neid noteeritakse pidevalt aktsiaturul. Kui aga aktsiad pärandustombus enne annetamist maha müüakse, siis läheb müügist tekkinud kapitali kasumist pool tulumaksu alla. Otse annetades tulumaksu ei ole.

Ühiselt omatud (joint ownership) raha, näiteks pangakonto kaudu, läheb otse elusolevale omanikule ja mitte pärandustombu kaudu.

Kanada Tulumaksuamet on kinnitanud Tartu Ülikooli heategevaks organisatsiooniks, millele võib Kanadast otse pärandada.

Loengule järgnes küsimuste ja vastuste periood, mis jätkus tassi kohvi ja kringli juures. Loengul esitatud teema on olulise tähtsusega kõigile, kes testamenti vajavad ja valmistavad ning soovivad pärandusi teha heategevatele organisatsioonidele. Enamikul inimestel puuduvad aga teadmised või pole aimugi sellest, kui täpne peab olema hea testament.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus