Langenud Vabadusvõitleja Päeva XVI aulakonverents
Eestlased Eestis 18 Mar 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Tartu Ülikooli aulas 25. märtsil 2012

12.15 Mart Niklus Konverentsi avamine. Süüdatakse küünlad. Mälestatakse Jüri Kukke ja 1949. a. märtsiküüditamise ohvreid
12.20 Aare Pällin Mõtteviisi muutusest rahvusliku vabadusvõitluse tunnustamisel
12.35 Urmas Aunin Riigikogu avaldus "Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele" ehk 30 aastat hiljem
12.45 Mart Niklus Kas ikkagi kõiki vastupanuliikumisest osavõtnuid peetakse meeles?
12.55 Igor Kopõtin Venelased vabadusvõitluses aastatel 1918-1944
13.15 Kalju Mätik Suurest valest ja suurest terrorist
13.35 Priit Silla Mineviku must vari
13.45 Toomas Varrak Vabadus - see on lakkamatu plebistsiit
14.05 Vello Ederma Väliseestlaste tegevusest
14.25 Sergei Metlev Rahvusvähemused kui rahvusriigi tugevus
14.45 Uno Liivaku Ununev soveti keel sõnaraamatus
15.05 Bruno Javoiš 16. märts 2012 Läti Vabariigis
15.35 Vaheaeg, päevakohase näitusega tutvumine
16.00 Enn Tarto Naiste saatus okupatsiooniaastatel
16.20 Toomas Kümmel Julgeoleku riskid tänases Eesti Vabariigis
16.30 Argo Loo Miks on Eesti Euroopa Liidu liiduvabariik
16.50 Jaan Hatto Mis võiks Eesti päästa?
17.10 Tõnu Kalvet Ajaleht "Rahvuslik Teataja" teel eesti rahvuslaste ühishäälekandjaks
17.20 Osvald Sasko Riigipiirist
17.30 Jaak Valge Peapiiskop Eduard Profittlich
17.45 Jekki Rjazin Võrdlemisi põgus pilk mälestustegevuse asutuslikele (institutiivsetele) tarvidustele ja võimalustele
18.00 Olev Ott Kohtumised viie aasta uuringutöö jooksul Eestis, Rootsis ja Norras
18.10 Konverentsi lõpetamine. Tutvustatakse järjekordset pöördumist Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole kuulutada Langenud Vabadusvõitleja Päev (27. marts) Eesti Vabariigis riiklikuks tähtpäevaks. Hääletamine pöördumise toetuseks

Aulakonverentsi juhataja: Kalju Mätik;
abijuhatajad: Märt Kunnus ja Rein Vanja

Akadeemiline Vabadusvõitlejate, Inimõiguslaste ja Repressiooniohvrite Mälestuskeskus HEREDITAS HEROUM-DEFENSORUM LIBERTATIS et IURIS CIVILIS HOMINUM in memoriam JÜRI KUKK

Teave: Rein Vanja, , 58 339401
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus