Lahkus Rein Randveer
In Memoriam 16 Jul 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2009/07/24497_1_t.jpg
16. juulil lahkus oma 99. eluaastal meie hulgast tulihingeline eestlane, Kindral Laidoneri muuseumi ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi asutajaid, seltsi auesimees Rein Randveer.

Rein Randveer sündis 21. juunil 1911 Viljandimaal Kärstna lähistel. 7-aastase poisina nägi ta, kuidas tema isatalu põldudel peatati vaenlane ja sõjarinne suruti tagasi lõunasse. Tänagi on Kärstna Vabadussõja ausambal kiri: SIIT SAADIK JA MITTE ENAM.

Reinu haridustee algas Kärstnast, 1931. a. lõpetas ta Viljandi Poeglaste Gümnaasiumi. Järgnes ajateenistus (1932-1933) 5. suurtükiväe grupis. Noor kaitseväelane lõpetas sõjakooli aspirantide klassi ja ülendati 1934 lipnikuks.

1933-1938 omandas Rein Randveer Tartu Ülikooli majandusteaduskonna diplomi ning töötas seejärel Kohtla-Järvel Riigi Põlevkivitööstuse arveametniku ja raamatupidajana. Samas oli ta Kaitseliidu kompaniiülem ja 4.ÜJP reservohvitseride kogu liige.

II maailmasõja päevil teenis Rein Randveer Omakaitses (1941-1942) ja järgis veebruaris 1944 Eesti Vabariigi riigipea kohusetäitja prof. Jüri Uluotsa üleskutset liituda kodumaa kaitseks Saksa mobilisatsiooniga. 10. juunist oli ta 20. Eesti diviisi 4. raskesuurtükiväegrupiga Narva rindel.

Pärast sakslaste lahkumist Eestist varjas Rein end Pärnumaa metsades. Tal õnnestus majandusdirektorina töötada ka Õisu Piimandusinstituudis, ent langes 5. veebruaril 1945 NKVD küüsi ning veetis järgnenud aastakümne Arhangelski ja Karaganda sunnitöölaagrites.

Naasnud 1956. a. aprillis kodumaale, töötas ta mitmel pool – kõige pikemalt Pirita aiandussovhoosis, kus oli ehitusosakonna juhataja kuni pensionini.
Rein Randveerul on väga olulised teened kindral Laidoneri kunagise kodu päästmisel ja säästmisel Vene sõjaväe lahkumisel Viimsi mõisast. Ta oli Kindral Johan Laidoneri Fondi asutajaid (1991), seltsi esimees (1996-2002) ja seejärel auesimees.

Rein Randveer kuulus eestluse lipukandjate hulka, kelle jaoks oli ühtseks tervikuks põimunud sügavalt kõlbeline eluhoiak, usk oma rahvasse ja selle tulevikku, oma juurte ja mälu väärtustamine. Kõik need omadused suutis ta rakendada praktilise tegutsemise vankri ette. Tema töö vili on jääva väärtusega ning eeskujuks noorematele põlvkondadele.

Kindral Laidoneri Muuseum – Eesti Sõjamuuseum
Kindral Johan Laidoneri Selts
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus