Lähis-Ida kriisile pole lahendust leitud
Arvamus 11 Aug 2006 EPEWR
    Trüki   E-post   FB     
On selge, et Lähis-Idas nüüd juba kuu aega lõõmanud sõjategevusele Iisraeli ja Hezbollah terroristide vahel pole lihtne lahendust leida.

Käesoleva lookese kirjutamise ajal oli viimaseks uudiseks, et Iisraeli valitsus kiitis heaks ettepaneku tungida veelgi sügavamale Liibanoni, et võtta oma kontrolli alla need Hezbollah tugipunktid, kust jätkuvalt lennutatakse rakette Iisraeli territooriumile. Selleks operatsiooniks, mis võib kesta vähemalt kuu, vajatakse 30.000 sõjaväelast. Praegu on Liibanonis 10.000 juudi sõdurit.

Iisraeli valitsus langetas ülalmainitud otsuse ajal, mil Prantsusmaa ja USA diplomaadid töötavad pingeliselt kriisile lahenduse leidmise kallal vastava ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniprojekti raames, mille esialgses variandis nõutakse kohest vaherahu sõlmimist ja pannakse paika alused rahuvalvejõudude saatmiseks Liibanoni.

Enne resolutsiooni vastuvõtmist tahavad julgeolekunõukogu liikmed saada sellele ka Beiruti ja Jeruusalemma heakskiitu. Iisraelist vastuhääli kuulda pole; Liibanoni peaminister Foad Siniora on aga keeldunud resolutsiooni praegusel kujul heaks kiitmast, kuna tema sõnul ei taga see Iisraeli sõjaväe lahkumist Liibanonist.

Araabia Liiga nõuab samuti Iisraeli-Hezbollah vaenutegevust lõpetava ÜRO julgeolekuresolutsiooni mustandi muutmist, sest praegusel kujul olevat see liiga Iisraeli-sõbralik ega nõua viimaselt vägede taandamist Liibanoni aladelt.

USA aseriigisekretär David Welch kohtus kolmapäeval Liibanoni peaminister Siniora'ga, leidmaks kriisile mingit lahendust.

Kinnitamata andmetel on konfliktis siiani hukkunud 1000 liibanonlast, enamus neist tsiviilisikud ja 100 juuti, enamus neist sõjaväelased.

Siiani pole kahjuks suudetud jõustada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr. 1559 aastast 2004, milles mh nõuti Hezbollah relvitustamist ja Liibanoni vägede paigutamist Iisraeli piirile. Käesolev sõda näitab, kui oluline see resolutsioon on rahu ja julgeoleku tagamise seisukohalt Liibanonis.

Ka Lähis-Ida inimesed väärivad 21. sajandil rahu, julgeolekut ja õiglust. Kes suudaks seda kõike neile aga maailma rahutuimas piirkonnas pakkuda ja kindlustada?
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus