Eesti Elu
Kutse Kotkajärve ajurajule
Eestlased Kanadas 23 Oct 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
TESSi JUHATUS

Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi juhatus esitab käesolevaga avaliku kutse: andke mõttepanus skautlike noorte välistegevuse tulevikule! Loodame rohket osavõttu ajurajust „Mis on Kotkajärve tulevik?“ laupäeval, 7. novembril Toronto Eesti Maja noorteruumis kell 10.30. Kotkajärve ajuraju eesmärgiks on kujundada pikaajalist plaani, mis keskendub Kotkajärve maa-ala jätkusuutlikule tulevikule. Eksisteeriv majandus- ja tegevusmudel ei suuda ülal pidada ega tagada skaut-gaid liikumise laagriala ja infrastruktuuri eest hoolitsemist kauemaks kui kõige paremal juhul kümme aastat. Eksisteerivaid mudeleid tuleb muuta, kui meie kogukond soovib, et Kotkajärve säiliks tulevaste põlvkondade noortekasvatuse eesmärgil.

Ajurajul esitab juhatus ülevaate väljakutsetest, mis on ootamas. Kohaletulnuile jagatakse küsimusleht, mida palutakse täita ja juhatusele tagastada. Küsimuslehed on nii eesti- kui ingliskeelsed. Anonüümsus, kui soovitud, on tagatud. Võtmeküsimusteks on muuhulgas:

• Kotkajärve roll nii skaut-gaidliikumise koduna kui ka võimalikult avatuna teistele eesti organisatsioonidele.
• Kotkajärve korrashoid ja uuendustööd. Kas on võimalik praeguse vabatahtliku, talgutel põhineva tööde läbiviimise mudeliga jätkata? Kas talgutel osalemine peaks olema igale skaut/gaid perekonnale kohustuslik, või neist puudumisel maksuline kohustus? Palgalise tööjõu kasutamine paljudeks vajalikeks uuendusteks on paratamatus: kuidas seda rahastada?
• Kotkajärve majandusmudeli ümberkorraldamine nõuab avaramat lähenemist. Laagrimaksude osana peaks kaaluma lisada maksu, mis peegeldab Kotkajärve kasutamisõigust. Laagrialana on ta kasutusel vaid ühel suvenädalal, talvel nädalalõputi lipkondade lumelaagriteks. Kas krundi- ja suvilateomanike osa üldkorrashoiukulude maksmisest peaks peegeldama ühisvara (teed, ujumissillad jne) reaalset kasutamist? Sööti jäänud või kasutamata krunte tuleks rakendada nendega kaasnevate rendisissetulekute suurendamise eesmärgil — või võimaldada nende üürimist huvitunuile, kes sinna ehitaks ja aktiivselt osaleks Kotkajärve arengus. Kas kaalume maa-ala avamist mitteskaut/gaid organisatsioonidele, et üüri nimel sissetulekut tõsta? Kuidas seda korraldada?
• Kas Kotkajärve tulevik vajab moderniseerimist — st mugavuste lisamist praegusele loodusega kooskõlas olevale, peamiselt telkimiseks mõeldud laagrialale? Kuhu investeeringuid suunata, et olla kooskõlas muutuvate riiklike ja kindlustusseltside regulatoorsete määrustega?

Mõttevahetusel saab teadagi lisada muid praktilisi ettepanekuid, näiteks tulutoovate ürituste vallas. Ootame soovitusi, mis viiks uuenduste läbiviimise suunas ja tagaks noorte eneste jätkuvat huvi Kotkajärve ja välistegevuse vastu. Ülaltoodu on vaid alguseks, mõttemootorite käivitamiseks. Küsimuslehtede kaudu laekunud tulemusi jagatakse huvitunuile pärast seda, kui on ülevaade saavutatud: see, mida meie kogukond ühiselt näeb ette, kuidas astuda Kotkajärve tulevikku. Skaut-gaidliikumiste üheks põhimõtteks on ennastsalgav koostöö, milleta hetkeseisus Kotkajärve pidamine on küsimärgi all.


Palume lahkelt jagada ülalolevat kutset sõprade- ja tutvusringkondades. Kotkajärve hangiti ja ehitati üles tänu vaid meie ühiskonna vabatahtlike nõule ja jõule. Praegu on seda jõudu — nii majanduslikku kui töökäte kaudu — ning nõu eriti tarvis, et saaksime seda meie taimelava väga olulist vabaõhutegevuse ja kasvatuse nurgakivi tuleviku põlvkondade kasvatuse huvides hoida jätkusuutlikult elujõulisena.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus