Vaba Eesti Sõna
Kunstiakadeemias kaitsti Eesti esimene loominguline doktoritöö
Eestlased USAs 30 Dec 2011  Vaba Eesti Sõna
    Trüki   E-post   FB     
Doktoritöö moest ja taaskasutusest

20. detsembril kaitses moekunstnik Reet Aus Eesti Kunstiakadeemias oma doktoritööd "Trash to Trend – Upcycling in Fashion Design" ("Prahist popiks – taaskasutus moedisainis").

Eesti esimest loomingulist doktoritööd juhendas prof. dr. Harri Moora, oponendiks oli dr. Joan Farrer, eelretsensendina tegutses lisaks viimasele ka prof. Martin Pärn.
Tuginedes akadeemilisele uurimistööle ja pikaajalisele disainerikogemusele töötas Reet Aus praktiliste näidete ning eksperimentide najal välja väärtustava taaskasutuse (upcycling) meetodist lähtuva disaini- ja tootmismudeli "Trash to Trend", mis võimaldab luua minimaalse keskkonnamõjuga moetooteid.

Doktoritöö peamiseks eesmärgiks on leida vastus küsimustele, kuidas raken-dada disaini moetööstuse keskkonnamõju vähenda-miseks ja tuua disaini abil tekstiilijäätmed tagasi elu-ahelasse, andes neile uue väärtuse. Uurimuse alguses suuresti intuitiivselt loodud metodoloogiline raamistik kuulub praktikast juhinduva uurimuse paradigmasse (practice-led research), nii nagu see on määratletud ennekõike Steven Scriveneri ja Michael Biggsi töödes. Reet Ausi uurimuse peami-seks edasiviivaks jõuks on olnud moekollektsioonide ja teatrikostüümine disai-nimine.

Erinevate üksteist täiendavate meetodite kasutamine uurimisprotsessis andis tulemuseks rea osalt sõltuma-tuid, osalt üksteisega seotud väljundeid: disaini- ja tootmismudeli "Trash to Trend", teatridisaine ning moe-kollektsioone, kaubamärgi "Reet Aus Upcycled", teks-tiilijäätmete kaardistamise veebiplatvormi Reuse ja muudki huvitavat-kasulikku. Väärtustava taaskasutuse meetodist lähtuv disaini- ja tootmismudel on kavanda-tud rakendamiseks ühteaegu nii unikaaldisainis kui see-riatootmises. Reet Ausi doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus ja kodulehel artun.ee .

VES
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus