Kumba pilti kultuurist uskuda, teada või arendada.
Arvamus 15 Nov 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2011/11/34033_1_t.jpg
Einar Eiland
Haapsalu
Majandus ja sotsiaalinstituudi magister.
Ehitusinsener spetsialiteediga kõrgtehnoloogialeKas kaevikusõda aastani 2020 või kultuuripoliitika.

Kultuur kas valmistumine kaevikusõjaks kuni aastani 2020
Ehk vastakaid arvamusi kultuurifoorumilt.

Millist pilti kultuurist uskuda? Või peaks meie areng baseeruma hoopis teadmistel? Või mis see kultuur üldse on ? Tekib küsimus kui kuulata Haapsalus toimunud kultuurifoorumi ettekandeid. Nagu kultuurgi peaks selle väljendamine olema mitmekülgne sest ainult mitmekülgse kuvandi loomisega on võimalik tajuda ruumilisust. See ongi looming mis on kultuuri alus. Looming nii lugejale kui loojale.
Seega võiks tuua välja kaks või enamgi arusaama kultuurifoorumil kajastatu kohta.

Kontseptsioon 1.
1. Eesti kultuur hakkab arve esitamisest sissepääsutrepil, sest KULKA ja Kultuuri-Min ei leidnud vahendeid et kultuurifoorumit väärikaks läbiviimiseks.
2. President soovitab vaimse julgeoleku tagamiseks eesti rahvale juutide eeskujul hakata kirjutama enda piiblit kui teatavate tüvitekstide kogumit et saaksime riigist lahkudes pärandada selle kultuuri säilimiseks järgmisele põlvele nagu juudid seda teinud on.
3. President vastandab enda ettekandes võimu kultuurile.
4. Nädala sündmuseks on jalgpallimats mitte kultuurifoorum, mille raames pannakse paika eesti kultuuri areng aastani 2020
5. Opositsioonilisus pole edasiviiv jõud seega on mõistlik liituda valdava moevooluga.
6. Tehnoloogiat rakendatakse vananenud asjade paremaks tegemiseks.
7. Rein Lang – ülikoolides pole meediaõpet vaja laiendada, piisab kui sellega tegeleb meediakool ( teadlikkus vähendab ühiskonna manipulatsiooni ja võimu realiseerimisvõimalusi seda pole tarvis)

Kontseptsioon 2. (eelnev sõnum teises kontekstis)
1. Kultuuri tarbimine tuleb asendada kultuuris osalemisega. Riik saab luua vaid keskkonna. Vähem makse rohkem vastutust inimesele.
2. President soovitab vaimse julgeoleku tagamiseks võtta eeskuju välisriikide kõrgkultuuri kogemusest ja alustada selle arendamist kirjasõna levikust.
3. President ütles et võimu ja vaimu vastandumise vältimine on ühiskonna arengu alus.
4. Jalgpallist on kujunemas eesti rahvusspordiala mis toob Eestisse tuhandeid turiste ja aitab tutvustada meie kultuuri.
5. Valikute rohkus on kultuuri alus.
6. Eesti on jätkuvalt hoidmas tiigrihüppega saavutatud edu infotehnoloogia valdkonnas.
7. Rein Lang - ülikoolidele peab jääma võimalus koostada enda õppekavad ise. Meediakasvatus on meie ühiskonnas parem kui iial enne.

Peale eelneva võib olla veel neljas viies või kuueski arusaam kultuurist. Jätame need teistele väljatoomiseks. Tekib vaid küsimus kas kultuuri olemus peitubki konkurentsipõhise konfliktis nende erinevate tõlgenduste vahel. Kas seda vastuolu on sihilikult loodud ja kellele see kasulik on ? Kas ruupori suurus määrab valitseva suuna ja määrab õigsuse. Tekib vaid küsimus, kas selle ruupori kaudu manipuleeritakse ühiskonnaga või peab ruupor lähtuma ühiskonna vajadustest. Selge on see et läbi väljendusviiside rohkuse ühele sündmusele suudate tajuda tervikut. Hea teatri ja seega kultuuri üheks eelduseks on kriitikameel. Kriitika väljendab kasutamata võimalusi või probleeme. Meie elu lavastajad peavad taluma kriitikat ja olema võimelised tegema muutusi, sest ainult nii on võimalik järgmine korda lavastada paremaid etendusi. Kriitika täienduste kaudu saab kultuur luua silla huvide, vajaduste ja tahte vahel. Kriitika eiramine toob kaasa ühiskondlikud muutused revolutsioonide kaudu. Kultuuri korral tähendab see saalide tühjenemist ja piletituli mittelaekumist. Ühiskonna korral tähendab see väljarännet ja ääremaastumist. Seega on valikuks revolutsioonilise või evolutsioonilise tee vahel. Kumba neist valida ja realiseerida kultuuri peamine ülesanne. Kuidas see kultuuripoliitika arengusuundadesse kirja saab ja hiljem toimivaks muutub sõltub meie keele ka kultuuri edasine käekäik Rahva hulk muutub riigiks alles siis kui juhi kui annetajate, juhtide või pühakirja autoriteet asendub mõtlemiskultuuriga. Meie edasine käekäik sõltub sellest kuidas suudame seda saavutada või kujunebki Eesti kultuuripoliitikast aastani 2020 järjekordne pühakirjatekst.


Kultuuripoliitika arutelu saate kuulata http://www.accesscreativity.ne...
Parandusi kultuuripoliitikasse saate teha 30 nov http://www.kultuuripoliitika.e...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus