Külalisesineja Tartu Ülikoolist — islam ja Euroopa tulevik
Eestlased Kanadas 24 Feb 2006 Maret TruuvertEWR
    Trüki   E-post   FB     
Juba kuuendat korda külastas Torontot Tartu Ülikooli usuteaduskonna võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar. 5. veebruaril pidas ta jumalateenistusel Vana-Andrese kirikus jutluse Matt.4:1-4 teemal, 12. veebruaril aga Peetri kirikus Room. 11:29-30 ainetel. Väga oodatud olid tema poolt E.E.L.K. Usuteaduse Instituudi üritusena 6.-10. veebruaril Peetri koguduse ruumides peetud loengud.

Esimesel päeval kommenteeris dr. Kulmar ülevaatlikult Eesti viimase aja poliitilisi arenguid: peatselt algava presidendivalimise kampaania väljavaateid, meedias toimuvaid diskussioone raudtee taasriigistamise, omasooliste abielude kooselu seadustamise võimaluste, Kadriorus aset leidnud noortepidude ja liikvele tulnud praakrahatähtede üle, samuti vahendas avalikkuse muret Eesti lännerannikut tabanud õlireostuse osas. Ta tutvustas ka Tartu Ülikooli uut õppesüsteemi, suunda doktoriõppe eelisarendamisele ning õppe- ja teadustöö rahvusvaheliseks muutmise strateegilist kava.

Kõneks tulid loomulikult arengud TÜ usuteaduskonnas ja Eesti kirikuelus. Teisel ja kolmandal päeval oli kuulajate arv lausa rekordiline, sest teemaks oli islam ja moslemi fundamentalismi pealetung eriti Euroopas.

Neljandal päeval rääkis prof. Kulmar Eestis enam levinud uusreligioonidest — Elu Sõnast, Jehoova tunnistajatest, uusapostlikust kirikust, mormoonidest ja Mooni liikumisest. Loengusarja lõpetas ta piltidega illustreeritud põnevate reisimuljetega novembris 2005 toimunud teaduslikust ekspeditsioonist Indiasse.

Eriti palju küsimusi tekitas muidugi muslimite teema. Islam on ainus maailmareligioon, mille pooldajate arv maailmas jõudsalt kasvab. On välja arvutatud, et kui muslimite immigratsioon Euroopasse ja iive jääb kasvõi samale tasemele nagu praegu, võib 21. sajandi lõpuks olla islamiusulisi Euroopas juba pool, aga Prantsusmaal ja Venemaal isegi enamus rahvastikust. Peamisi põhjusi, miks muslimid on agressiivseks muutunud, on 4: muslimi sisserändajate eraldatus getodesse, sest nad ei suuda integreeruda Lääne ühiskonda; Lääne riigijuhtide poolt aastakümnete jooksul tehtud poliitilised vead; väga suur kultuuriline lõhe traditsioonilise islamielulaadi ja moodsa Lääne ühiskonna vahel; tendents sekulariseerumisele ja liberaliseerumisele eriti Euroopa ühiskonnas, mida muslimid kasutavad ära oma mõju suurendamiseks, aga ka omamoodi protestiks vägivalla abil, mille tulemuseks on terrorismi suurenemine. Selle protsessi tulemusena võib arenenud Lääne maailma ees seista 3 tulevikustsenaariumi: islami võidukas pealetung ja nn Euraabia tekkimine; nn white power'i liikumise tekkimine ja vägivaldsed kokkupõrked; juba sissesõitnud muslimite rahulik integreerimine Lääne ühiskonda koos immigratsiooni piiramisega. Kaks esimest stsenaariumi on meie jaoks negatiivsed, kolmas positiivne. Selle saavutamiseks tuleb soodustada liberaalse islami tõlgitsemise arengut, delegitimeerida radikaalne islamipropaganda ja näidata meedias selle ekslikkust, välja töötada ja ellu viia poliitilised abinõud muslimite rahumeelseks integreerimiseks Lääne ühiskonda.

Väga oluline on ka religioosse tasakaalu taastamine. Vastukaaluks islami levikule tuleb Lääne ühiskonnas uuesti pöörduda tagasi kristlike väärtuste, eetika ja üldse usuelu juurde. Eesti jaoks, kus seni on muslimeid imeväike protsent elanikkonnast, ei ole islami probleem õnneks veel aktuaalne, kuid seoses piiride avanemise ja tööjõu vaba liikumisega Euroopa Liidus tuleb ka meil selleks valmis olla.

Väga huvitava loenguseeria lõppedes jääb ainult üle loota, et prof. Kulmar ikka ja jälle tagasi Torontosse tuleb meiega oma huvitavaid tähelepanekuid ja laia teadmistevara jagama.


 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus