See artikkel on trükitud:
http://www.eesti.ca/kotkajarve-metsaulikooli-avaldus-eesti-rahvale-eesti-elu/article50316
Kotkajärve Metsaülikooli avaldus eesti rahvale Eesti Elu
12 Sep 2017 EL (Estonian Life)
 - pics/2017/07/50076_001.jpg
Kotkajärve Metsaülikooli avaldus eesti rahvaleÄsja 50.a juubelit tähistanud Kotkajärve Metsaülikooli osalejad tervitavad ja õnnitlevad eestlasi üle ilma Eesti Vabariigi läheneva 100. sünnipäeva puhul.- Tänavuse Kotkajärve Metsaülikooli põhiteema oli põlisrahvad. Me näeme, et põlisrahvad on olnud kõige edukamad looduskeskkonna, kultuuri ja keele järjepidevuse tagajad ja säilitajad kogu maailmas. Me leiame, et eesti rahvas vastab kõigile ÜRO põlisrahvaste konventsioonis väljatöötatud kriteeriumidele ja tingimustele, seepärast soovitame kaaluda eestlaste põlisrahvaks tunnistamist oma ajaloolisel etnilisel ja keelelisel territooriumil.- Kuna väljaspool Eestit elab praegu ligi viiendik eesti rahvast ehk ca 200 000 eestlast, kuna paljud meist on hargmaised, elades vaheldumisi kord kodumaal, kord välisriikides, soovitame kaaluda välis-Eesti valimisringkonna (või –ringkondade) moodustamist valimistel, sest meil on olemas samasugune soov ning tahe kaasa aidata ajaloolise kodumaa ja rahva edasikestmisele ja õitsengule, nagu see on olemas Eestis elaval neljal viiendikul eesti rahval. Me soovime rakendada tõhusamalt nii oma erialaseid teadmisi kui ka rahvusvahelisi kogemusi Eesti riigi ja rahva hüvanguks. Eestist erinevatel põhjustel lahkunud inimesed pole sugugi kadunud, vaid meid võiks kodumaalgi näha, kui võimalust teha Eesti maailmas suuremaks ja mõjukamaks.- Tunneme tungivat vajadust ühise üleilmse Eesti veebilehe (töönimega Estica - Üleilmne Eesti) järele, mille kavandamisel on olnud tegevad nii kodu- kui välis-Eesti asjatundjad ning eksperdid. Soovime kogu jõuga aidata kaasa eestlasi ühendava veebi teokssaamisele ning kutsume mõttekaaslasi ühendama finantsid ja vaimne panus.

- Kutsume üles kõiki eesti teadlasi ja oma ala eksperte kirjutama aktiivselt artikleid eesti- ja ka ingliskeelses Vikipeedias, sest see on esimene infovärav, kust nii eestlased kui välismaalased otsivad ja leiavad esmateavet Eesti riigi, ajaloo, keele ja kultuuri kohta. Peame tarvilikuks kirjutada 2020. aastaks vähemalt miljon eestikeelset artiklit ning toetada Eesti teemade käsitlemist teistes Vikipeedia keeleversioonides. 25. augusti 2017 seisuga on alustatud 160 000 artiklit ning nende täiendamine ja uute lisandumine sõltub paljuski sellest, kui palju me ise väärtustame eestikeelse teabe loomist Vikipeedias.

Kotkajärve Metsaülikool loodi pool sajandit tagasi Kanadas elavate noorte eestlaste poolt, kes tundsid muret okupeeritud Eesti olukorra ja välismaal elavate rahvuskaaslaste eestluse säilitamise ja hoidmise pärast. Praegu on Kotkajärve Metsaülikool mõeldud kõigile neile inimestele üle ilma, kes on huvitatud eestlusest, eesti keelest ja kultuurist. Meil on olnud aastate jooksul enam kui kaks tuhat osalejat Põhja-Ameerikast, Austraaliast, Uus-Meremaalt, Euroopa riikidest, sh ka Eestist. Metsaülikooli siht on eesti keele säilitamine väliseestlaste kogukondades, emakeele õpetamine ja suhtlus keelekümbluskeskkonnas. Kotkajärve Metsaülikoolist on alguse saanud mitmed sarnased ettevõtmised Rootsis, Austraalias, USAs ja ka Eestis.Metsaülikoolide tegevus on aidanud nii meil endil kui välismaailmal mõista Eesti ajalugu, poliitikat ja kultuuri. Metsaülikool on tänaseks ehitanud tugeva silla kodu- ja välis-Eesti kogukondade vahel.Tervitades

Kotkajärve Metsaülikooli pere

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lähem info:

Kanadas:

Olev Träss 1 416 656 5387

Maimu Mölder 1 416 421 3812

USAs:

Sirje Kiin 1 605 270 1391

Indrek Park 1 812 855412326. augustil 2017, Kotkajärvel Kanadas
Märkmed: