Eesti Elu
Korporatsioon Vironia 110
Eestlased Kanadas 26 Nov 2010 T. KüttiEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Esimene Eesti korporatsioon tähistab juubelit Torontos, Riias ja Tartus

Korporatsiooni Vironia asutasid Riias 26. novembril 1900 eestimeelsed noored mehed, kes õppisid Riia Polütehnikumis. Olgugi et eestimeelsed tudengid tegutsesid samal ajal Tartus ja oleksid soovinud Tartu Ülikooli juures eesti korporatsiooni luua, takistasid seda Tartus tegutsevad saksa korporatsioonid. Riias avanes esimesena eesti rahvusliku korporatsiooni, mille nimeks valiti Korp! Vironia, asutamise võimalus. Mõtet toetasid sel ajal Riias tegutsenud Läti, Poola ja Vene korporatsioonid. Riia saksa korporatsioonid olid eesti korporatsiooni asutamise vastu, aga õnneks korporatsioonide ühingu hääletamisel valitses lihtne enamus ning saksa korbid jäid vähemusse.

Korp! Vironia tegutses edukalt Riias sellest alates. Eesti Vabadussõja välja kuulutamisel astusid Korp! Vironia liikmed in corpore (täiskoosseisus) Eesti sõjaväkke. Pärast Vabadussõda, al. 1920 a asus Korp! Vironia tegutsema Tartus. Vironia eestvedamisel loodi Tartus Eesti Korporatsioonide Liit, mille alla koondus enamik Eesti meeskorporatsioonidest. Nõukogude okupatsiooniga katkes korporatsioonide elu Eestis, k.a. Korp! Vironia. Õnneks pääsesid mitmed viroonused välismaale, kus peatselt rajati koondised ülemaailmselt, peaaegu igas riigis, kuhu eestlasi sattus. Peakoondiseks oli esmalt Rootsi ja hiljem Kanadas asuv Toronto koondis. Kasvatati noori liikmeid eesti vaimus, Vironia kommete ja traditsioonide järgi.

Kui olukord Eestis võimaldas vabamat rahvuslikku tegeutsemist eelmise sajandi hiliskaheksakümnendatel aastatel, siis taastati Korporatsioon Vironia Eestis. Mõne aastaga tegutsesid aktiivsed koondised Tartus ja Tallinnas ning varsti loodi Eestis Korp! Vironia Vilistlaskogu.

Alates aastast 2000, kui Korp! Vironia pühitses oma 100. a juubelit, tähistatakse Vironia juubeleid iga viie aasta järel esmalt Torontos ja siis Eestis. Torontost on iga mööduva juubeliga suurem grupp reisinud üle ookeani, et koos Eestis elavate viroonustega tähistada juubeleid.

Selle aasta Toronto pidustused algasid neljapäeval, 18. novembril piduliku Jumalateenistusega Peetri kirikus. Teenis õpetaja Mart Salumäe. Järgnes vaikne õhtu lähedal asuvas sööklas, kus sai teretada kaugemalt kohale tulnud külalisi Eestist ja USAst.

Reedel ,19. novembril toimus informaalne lõunasöök koos daamidega, millele järgnesid juubelikommerss ja vennastuspidu Tartu College’is. Kohal oli üle 120 mehe Vironiast koos esindajatega teistest Eesti Korporatsioonide Liidu korporatsioonidest. Pidulikul koosolekul anti Korp! Vironia värvid viiele noorele lihtliikmele, kes olid oma tubli tegevusega viimase paari aasta kestel need ära teeninud. Käesoleva aasta sügisest tegutsevad Vironias 10 uut lihtliiget. Üritust juhatas Senior sv! Allan Marley, kõnedega esinesid vil! Toomas Marley, sv! Viljar Mee Eestist, vil! Markus Hess ja vil! Paul Lillakas. Järgnev pidu oli hoogne ja eesti meeste laul kõlas tervel Tartu College’i keldrikorrusel.

Samaaegselt koondusid Vironia daamid “Daamen Kafeele”, kus võõrustajaks oli Ana Tampõld. Õhtu jooksul aeti juttu ning nauditi maitsvaid sööke ja jooke.

Laupäeval, 20. novembril toimus aktus, millele järgnes perekonnaõhtu Toronto Läti Majas. Läbi aastate on perekonnaõhtu asukohaks olnud erinevad Toronto ballisaalid ja restoranid. Selle aasta juubelikomitee leidis, et Läti Maja oleks huvitavaks vahelduseks, kuna seal asuval peosaalil Riga Hall on sümboolne side meie organisatsiooni asutamislinnaga.

Aktuse avas Senior sv! Allan Marley ja peakõne pidas 94-a vil! dr. Roman Toi, kes jagas oma muljeid ja kogemusi 74-a pikkusest Vironia-teest. Muusikalisi elamusi pakkus klaverivirtuoos vil! Hando Nahkur. Lõppsõna ütles vil! Lembit Nieländer. Tervitusi tõid mitmed eesti nais- ja meeskorporatsioonide esindajad.

Järgnesid kokteilitund ja perekonnaõhtu. Vilistlase Jaan Meri juhitud korraldav komitee pakkus huvitavat eeskava õhtusöögi ajal. Ekraanilt sai jälgida pilte ja filmi 1970.a. juubelist. Mälestusi sellest ajast jagasid vil! Toomas Saar ja vil! Jaanus Marley.

Pärast õhtusööki esitas rebaste coetus võimsa ja naljaka etenduse „Vironia TV“. Suur 10-liikmeline noorte meeste kamp näitas eeskavaga oma eesti meelt, keeleoskust, huumorimeelt ja osavust. TV kanalite muutmisega ilmusid lavale erinevad programmid. Juhuslikult oli igal programmil Vironia- pärane ilme. „Vironia TV“ eeskava lõppedes soovitas selle aasta Olderman (rebaste mentor ja kasvataja), vilistlane Eerik Randsalu, et iga kohalolija peaks endale tellima „Vironia TV“. Lavale ilmusid rebased, tegid oma kummarduse ning said tänuks pika ja tulgeva aplausi.

Järgnes hoogne tantsupidu orkestri saatel. Koju minnes oli mitmelt kuulda, et ei mäleta paremat perekonnaõhtut pikal ajal.

Pühapäeval, 21. novembril toimus Tartu College’is kaatripäev, kus meenutati lõbusaid pidustusi. Samaaegselt sooviti 20-liikmelisele esindusgrupile head reisi Eestisse ja Lätisse. Ülevaadet Eestis ja Lätis toimunust loodame avaldada Eesti Elu järgmises numbris.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus