Eesti Elu
Korp! Vironia 110!
Eestlased Kanadas 05 Nov 2010 Jüri DanielEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Jüri Daniel, 1953 I.

Korp! Vironia, vanim eestimeelne meeskorporatsioon pühitseb selle aasta novembris 110. aastapäeva.

Korp! Vironia on eesti meesüliõpilaste korporatsioon, kus rahvuslikus vaimus, sõbralikus miljöös ja traditsioonide alalhoidmise eesmärgiga hõlbustatakse kohanemisprotsessi kõrgkoolides õppijaile, kes valmistuvad vastutusrikkaks tulevikuks.

Lipukirja – ühisus, kindlus, ausus— omaksvõtmise liikmeks saamisel ning vastava hoiaku, käitumise ja elustiili väljenduse omandab viroonus sõprusest kaasseltsivendade ja vilistlastega rebasetundidest, õllelauadebattidest, referaatidest ja seltskondlikest üritustest. See meelevaim rahvuslikus ja akadeemilises sõprusringis tekitab intelligentsust, st kohanemisprotsessi, mille tulemuseks on küps ja teadlik noor eesti akadeemik, kes astub reaalsesse maailma teatud enesekindlusega, kodumaa-armastusega ja täiskasvanud kodaniku teadmistega ning kiiduväärt käitumisega, mis on suurelt mõjutatud Korp! Vironia lipukirja ja traditsioonide omaksvõtmisest.

Ühisus, kindlus, ausus iseloomustavad Vironia organisatsiooni ja selle liikmeid. Püütakse olla ausad enda ja teiste vastu, hoida oma korporatsiooni ühtsust ja olla kindlameelne oma aadetes, sihtides ja püüdlustes. Noorte liikmete kasvatus, eesti keele ja meele sisendamine ning vaba Eesti eest välja astumine on põhilisteks sihtideks ja see oli erilise tähtsusega ajal, kui Eesti oli okupeeritud ja Vironia konvendid paguluses demonstreerisid seda sihikindlalt, julgelt ja vankumatult. Sellega jäeti poliitiliselt sügav arusaamine maades, kus nad asusid, missugune ebaõiglus ja kuritegelikkus kestis tol ajal Eestis N. Liidu ikke all.

Korp! Vironia asutati 26.11.1900. a. Riias, kuna sel ajal oli seal küllaldane poolehoid teiste rahvaste korporatsioonide (läti, poola ning saksa) poolt ja küllaldane arv eesti soost üliõpilasi selle sammu astumiseks. Hiljem, juba tegevuses Eestis, a. 1915 algatas Korp! Vironia koos Fraternitas Esticaga, Sakalaga, Ugalaga ja Rotaliaga Eesti Korporatsioonide Liidu (EKL). 1918. a. detsembris astus Vironia in corpore Eesti sõjaväkke, et aidata luua ja kaitsta Eesti Vabariiki kahe vallutava tahtega vaenlase vastu. Järgnes aeg, kui Eesti Vabariik arenes iseseisva demokraatliku riigina ja samas arenes ka Korp! Vironia. Liikmeskond kasvas, vilistlased olid mõjuavaldavatel professionaalsetel kohtadel ja aitasid riigil saavutada suhteliselt lühikese ajaga kadestamisväärseid tulemusi. Muuseas moodustasid viroonused Kaitseliidus, mis asutati 1930ndail aastail, 3-rühmalise kompanii. Viroonlaste suurim mõju aga oli õigus- ja majandusteaduses. See oli arenemise ja lootuste aeg, 1920-1940.

1940. a. kuulutas ENSV vägivaldselt Korp! Vironia tegevuse lõppenuks. Eestis järgnes salajane põrandaalune viroonlaste omavaheline suhtlemine. Paljud said Teise maailmasõja lõpul põgenikena kommunistliku diktatuuri eest pillatud üle maailma. Uutes asukohamaades asuti kiiresti konvente looma.

Esimesteks koondisteks olid liitumised ja koondiste loomised 1945. a. Rootsis ja Saksamaal. 1950. a-te alguses loodi koondised Inglismaal, Torontos, Montrealis, New Yorgis, Los Angeles’es, Sydney’s ja Venetsueelas. Koondistes hoiti organiseeritult alles Eesti ja Vironia vaimu ning tutvustati välismaailmale kodumaa vägivaldse okupeerimise tõsiasju. Tähelepanuväärt kasvu najal sai 1. jaan. 1962 välismaa viroonustele Toronto koondisest peakoondis (varem Rootsis). Peakoondise vanemaiks olid aastate jooksul vil! vil! Nigul Virro,Voldemar Ernesaks, Valdeko Alajan,Vello Muikma, Toomas Koger ja nüüd juba mitu aastat Arne Randsalu.

Pärast Eesti taasiseseisvumist taastusid Korp! Vironia konvendid Tallinnas (mais 1989) ja Tartus (oktoobris 1989), kellega loodi tihedad sidemed. Külaskäigud teineteise juurde kasvasid koostöö najal, eriti aastapäevade puhul ja kõige intensiivsemalt juubeliaastapäevadel. Näiteks võtsid 100. a. juubeli vennastuspeost Torontos osa 106 vilistlast ja seltsivenda ning Tallinnas 170!

Eelseisev 110. a. juubel ulatub globaalselt umbes 10päevasele kavale. Toronto koondise kavas on: neljap, 18. nov. jumalateenistus Peetri kirikus, reedel (19.11.) lõunasöök, hiljem vennastuspidu Tartu College’is, samal ajal Daamen Kafe; laup. (20.11.) aktus ja perekonnaõhtu Läti Majas; pühap. (21.11.) kaatripäev ja lend Tallinna; teisip. (23.11.) bussisõit Riiga, kus on külastused sõpruskonventides ja kolmap. (24.11.) Riia Ülikooli külastamine; neljap. (25.11.) jumalateenistus Tartu Jaani kirikus; reedel (26.11.) perekonnaõhtu; laup. (27.11.) aktus Tartu Ülikooli peahoones ja vennastuspidu restoranis Püssirohukelder.

Sellega näitab Korp! Vironia järjekordselt oma ühisust, võimekat kasvu, ülemaailmset liikmeskonda ning on jällegi valmis aitama Eesti Vabariigi arengut ja suurenevat tunnustust nii Euroopa Liidus kui globaalselt.

Kes oleks Vironia peredes pagulusmaades aastatel 1950–1990 võinud arvata, et 1991. aastast tänaseni on nii võimsalt saadud kokku tuua kodumaal uuesti elluäratatud koondised välismaa koondistega. Suur lootus selleks oli alati, aga tänane reaalsus on ületanud meie kõige lootusrikkamaid unistusi.

Vivat, crescat, floreat Korp! Vironia in aeternum!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus