Konverents väikerahvaste keelte riskidest ja võimalustest SI-31
Eestlased Eestis 13 Mar 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
16.–17. märtsini toimub Eesti Rahvusraamatukogus konverents „Väikerahvaste keelte riskid ja võimalused“.

Rahvusvaheline konverents tegeleb väikerahvaste keelte ellujäämisstrateegiatega ja püüab leida seoseid keele kaotamisega seotud kartuste ja tänapäeva ühiskonna erinevate kultuurinähtuste vahel.

Konverentsile lisab aktuaalsust asjaolu, et need probleemid, mille üle tunnevad muret praegu väikerahvad, võivad mõne aastakümne pärast osutuda aktuaalseks ka arvult palju suurematele rahvastele ja nende keeltele. Konverents ei keskendu siiski ainult keelele, vaid püüab teemale läheneda laiemast vaatenurgast. Nii räägib näiteks taanlane Arnaq Grove grööni keele perspektiividest, waleslanna Delyth Prys keele taaselustamise kogemustest oma kodumaal ning arutletakse ka friuuli ja mitmete soome-ugri keelte ees seisvate väljakutsete üle. Nendest keele ja kultuuri vahelistest varjatud seostest kõnelevad muuseas Martin Ehala, kes räägib õnne arusaamadest, ning Rein Veidemann mõtiskleb eesti kultuuri keelekesksuse üle. Eesti teadlastele lisaks osaleb konverentsil külalisi Gröönimaalt, Walesist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Ungarist, Lätist, Soomest ja Venemaalt.

Konverentsi raames toimub ka mitmeid keeleteemalisi sündmusi:
14. märtsil kell 17 avatakse Ungari Instituudis ka Eestis tuntud keeleteadlase János Pusztay haikudele loodud graafikanäitus.
Draamateatri sarjas "Esimene lugemine" saab 17. märtsi õhtul kuulda katkendeid Miklós Hubay näitemängust „Tummus“. Etenduse algidee sai autor sellest, et eesti teadlane (Ago Künnap) käis kamassi rahva viimase esindaja juures Siberis ja õppis temalt selgeks kamassi keele.
21. märtsi Fenno-Ugria Hõimuklubis arutlevad Tallinna ja Tartu ülikoolide soome-ugri doktorandid mari, ersa ja udmurdi keelte püsimajäämise ja elustamisvõimaluste üle. Konverentsiga seoses on ka koostamisel luulekogu emakeelest kirjutatud luuletustest, mis ilmub märtsikuu jooksul.

Konverentsi ettekanded

Reede, 16. märts
14.30 Jüri Valge (Haridus- ja Teadusministeerium) – Riik ja väikerahva keel (eesti keele näitel)
15.00 Franco Finco (Udine Ülikool) – Friulid ja nende Piçule Patrie’ (Väike Kodumaa): Keel ja rahvas ilma riigita
15.30 Andres Heinapuu (Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee) – Venemaa soome-ugri keelte staatuse ja olukorra muutumine 1987–2002 ja rahvusliikumiste mõju sellele
16.15 Arnaq Grove (Kopenhaageni Ülikool) – Grööni keele perspektiivid ja selle olukord täna
16.45 Nikolay Kuznetsov (Tartu Ülikool) – Komi keelesituatsioonist
17.15 Jean Léo Léonard (Sorbonne-Nouvelle) – Popolocani keelte olukord Lôuna-Mehhikos aastatel 2010–...
17.15 György Schöpflin (Londoni Ülikooli Jean Monnet Instituut) – Keeleerosiooni jõud


Laupäev, 17. märts
9.30 Valts Ernštreits (Tartu Ülikool) – Kogemusi liivi keele säilitamise alalt
10.00 Annika Pasanen (Helsinki Ülikool) – Inari saami: keel, mis ei surnud välja
10.30 Delyth Prys (Walesi Ülikool) – Keele taaselustamine keeletehnoloogiate abil
11.00 Vasily Nikolaev (MariUver) – Sotsiaalne meedia mari teemal
11.45 Jean Léo Léonard (Sorbonne-Nouvelle) – Keeled ja teie (burgundi keelega seotud küsimused)
12.15 János Pusztay (Lääne-Ungari Ülikool) – Terminoloogiliste sõnastike koostamine ersa, komi, mari, moksa ja udmurdi keeltes (emakeelse õpetuse taasalustamise huvides)
13.45 Irina Kuldkepp (Tartu Ülikool) – Keelekeskkonna mõju eelkooliealiste ja kooliealiste laste udmurdi keele oskusele (sotsio-psühholingvistilise uuringu materjalide põhjal)
14.15 Sven-Erik Soosaar (Eesti Keele Instituut) – Mari keel linnapildis keelepoliitika indikaatorina
14.45 Rainer Kuuba (Võru Instituut) – Vanavanemate kodukeele aussetõstmine muutunud keeleruumis
15.30 Mihály Hoppál (Euroopa Folkloori Instituut) – Seosed Siberi ja Kaug-Ida rahvaste religiooni ja keelelise identiteedi vahel
16.45 Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus) – Valgustuslik ja romantiline keeleideoloogia baltisaksa kultuuris
17.15 Vilmos Voigt (ELTE, BTK) – Keele kadumise mõju keelega seotud ilmingutele ja kogu „semiosfäärile” üleüldse
17.45 Rein Veidemann (Tallinna Ülikool) – Mida tähendab eesti kultuuri keelekesksus?
18.15 Martin Ehala (Tartu Ülikool) – Arusaamad õnnest ja nende mõju keele ning kultuuri jätkusuutlikkusele

Huvilistel palutakse osalemiseks registreeruda 14. märtsiks aadressil:

Koduleht: tallinn.balassiintezet.hu

Allikas: Ungari Instituut
Kontakt: , 6440817
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus