Kolm kuud EVPde kasutusaja lõpuni
Eestlased Eestis 27 Oct 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Kristi Künnapas
Pressiesindaja
Rahandusministeerium


Rahandusministeerium meenutab, et pärast 31. detsembrit 2006 ei saa erastamisväärtpabereid (EVP-d) enam kasutada maksevahendina maa ja eluruumide erastamisel ega nendega mingeid muid tehinguid teha, riik hüvitab õigeaegsel taotlemisel kasutamata jäänud väärtpaberid.

Soovitame kodanikel meelde tuletada, millises pangas asub nende erastamisväärtpaberiarve ja ning järele vaadata, kas arvele pole jäänud mõnd summat. Erastamisväärtpaberitehinguid teevad praegu üksnes SEB Eesti Ühispank ( www.seb.ee ) ja Hansapank (www.hansa.ee ). Ka varem teistes, praeguseks kadunud pankades asunud erastamisväärtpaberiarved on üle viidud nendesse pankadesse. Erandiks on pankrotistunud EVEA pangas asunud arved, mis asuvad suletuna erastamisväärtpaberite keskregistris. Neid arveid on avalduse alusel võimalik Hansapangas või SEB Eesti Ühispangas kasutamiseks taasavada.

Kellel on erastatava maa eest hetkel veel tasumata, saab järelejäänud summat kasutada maa eest tasumiseks. Kui sellist võimalust pole, võib erastamisväärtpaberid maha müüa või oodata hüvitamist järgnevatel aastatel. Soovitame inimestel erastamisväärtpaberitega seonduva üle aegsasti kontrollida.

EVP-de hüvitamist on võimalik taotleda järgmise aasta 8. jaanuarist kuni 2. juulini. Erastamisväärtpaberid nimiväärtusega kuni 3000 krooni hüvitatakse 2007. aasta viimases kvartalis. Suuremad hüvitised makstakse välja osadena, olenevalt EVP-arvele jäänud summa suurusest kahe kuni viie aasta jooksul. Alla 250-krooniseid erastamisväärtpaberiarveid riik ei hüvita. Erastamisbäärtpaberid hüvitatakse kursiga 1 EVP-kroon = 1 EEK.

Kasutamata erastamisväärtpaberid hüvitatakse riigi poolt vaid neile, kes seda õigeaegselt taotlevad. Erastamisväärtpaberite hüvitamise täpsematest tingimustest teavitab rahandusministeerium oma järgnevates pressiteadetes, ajakirjanduses ja kodulehel. Samuti saab infot erastamisväärtpaberite keskregistri infotelefonilt +372 671 5190.


Kristi Künnapas
Pressiesindaja
Rahandusministeerium
tel. 611 3035
mob. 56 215672
e-mail.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus