Kohus tühistas Põlva volikogu koolireformi otsuse Lõunaeestlane
Eestlased Eestis 05 Dec 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Põlva vallal tuleb plaanitud koolireformiga ilmselt otsast peale hakata, sest halduskohus tühistas neljapäeval volikogu märtsikuise reformiotsuse, viidates selle vastuvõtmisel tehtud menetlusvigadele.

http://lounaeestlane.ee/polvam...

Kohus leidis, et koolivõrgu ümberkorraldamise otsus on õigusvastane, kuna see on vastu võetud menetlus- ja motiveerimisvigadega ning rikkudes asjasse puutuvate isikute ärakuulamisõigust, puudulikult kaaludes, kiirustades ja vastuolus kehtivate arengukavadega.

Põlva vallavolikogu otsustas märtsis vastu võetud otsusega käivitada koolireformi, mille tulemusel hakkaks õppetöö tulevikus toimuma kahes majas: algklassid asuksid Mammaste koolis ning 4.-9 klassid uues põhikoolis, mis moodustatakse Põlva Ühisgümnaasiumi ja Põlva keskkooli sulgemise järel. Paljud lapsevanemad ei olnud vallavolikogu otsusega rahul ning kaebasid kohtusse.

Kohtu hinnangul on Põlva valla lastevanemate ärakuulamata jätmine enne otsuse vastuvõtmist oluline rikkumine. Otsuse eelnõu tehti esmakordselt teatavaks 7. märtsil hoolekogudele ja õpilasesindustele saadetud kirjas. Teavituskoosolekud lastevanematega toimusid vahetult enne otsuse vastuvõtmist 25. märtsil. Otsuse eelnõu avalikustamisest vastuvõtmiseni kulus 18 päeva, mis on kohtu arvates niivõrd olulise kogukonna elu mõjutava ja haridusliku küsimuse vastuvõtmiseks ilmselgelt vähe ja seda ei saa kuidagi pidada mõistlikuks ajaks.

Koolide ümberkorraldamise kohta otsuse tegemisel peab kohalik omavalitsus kohtu kinnitusel arvestama vallaelanike arvamusega ja pakkuma selle väljendamiseks vajalikke kanaleid. Lisaks tuleb läbi viia majanduslik ja hariduse kvaliteedi analüüs, kaaluda ümberkorraldamisega kaasneda võivaid sotsiaalseid ja pedagoogilisi aspekte, selgelt kindlaks määrata kooliteekonnad ning tagada nende häireteta toimimine. Need toimingud jättis vallavolikogu aga tegemata. Lisaks on vaidlustatud otsus vastuolus Põlva valla arengukavaga aastani 2018 ja Põlva linna arengukavaga aastateks 2012–2017.

Vaidlustatud otsuse faktiline motivatsioon on kohtu hinnangul üldsõnaline ja puudulik. Ainuke analüüsist selguv põhimotiiv on, et koolivõrk korraldatakse ümber vajadusest optimeerida õppehoonete kasutamist ja et koolivõrk toimiks majanduslikult efektiivselt. Samas ei selgu analüüsist, kuidas majanduslik efektiivsus saavutatakse.

Kohtuotsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul.

Lõunaeestlane
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus