Eesti Elu
Kodanikud, öelge sõna sekka!
Eestlased Kanadas 05 Nov 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Riho Kruuv
EV Suursaatkonna Ottawas asjur


Valimised on viimastel nädalatel olnud Põhja- Ameerikas kuum teema. Ontario elanikud langetasid oma valiku kohaliku elu juhtide osas nädal tagasi ja sama teevad ameeriklased sellel nädalal toimuvatel Kongressi vahevalimistel. Teatavasti spekuleeritakse praegu palju ka parlamendivalimiste üle Kanadas, nimetades üha uusi asjaolusid, mis võiksid valimised esile kutsuda. Eestis selle teema üle spekuleerima ei pea. Korralised parlamendivalimised toimuvad Eestis 6. märtsil 2011.

Viimati oli Kanadas elavatel Eesti kodanikel võimalus osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Huvi nende valimiste vastu võib tagantjärele pidada üsna tagasihoidlikuks. Selles ei ole midagi imelikku, sest kui paljudele Eestis elavatele eestlastele jäid europarlamendi valimised ehk liiga abstraktseks ja tegelikust elust kaugeks, siis veelgi enam käib see Põhja-Ameerikas elavate eestlaste kohta. Seda enam, et kahjuks liigagi tihti on Euroopa Liidu ja USA või Kanada positsioonid mitmetes küsimustes kui mitte vastandlikud, siis vähemalt erinevad. Õnneks on muidugi ühisosa rohkem!

Olen oma varsti ligi aastase tööaja jooksul Kanadas sattunud kuulma erinevaid hinnanguid sellele, kas välisriikides elavad Eesti kodanikud või eestlased laiemalt peaksid üldse Eestis toimuvatel valimistel osalema. Sageli on öeldud, et kuna nad Eestis ei ela, siis ei ole neil ka moraalset õigust sekkuda otsustesse, mis mõjutavad Eestis elavaid rahvuskaaslasi. Selline mõtlemine ei ole kindlasti vale, aga jätab arvesse võtmata kõige selle, mille nimel on meie esivanemad pikki aastakümneid ja -sadu võidelnud – meie rahva ja riigi enesemääramisõiguse. Ja mitte ainult õiguse vaid ka kohustuse. Rõhutaksin siinkohal eriti just meie rahva enesemääramisõigust, mis kandub meiega kaasa ükskõik kuhu meie tee meid maailmas ka ei vii. Kui eestlased oma rahva ja riigi tulevikku kujundavatesse otsustesse ei sekku, teevad seda meie eest teised rahvad! Ja kindlasti ei toimu see meie peamist eesmärki – eesti rahva, keele ja riigi püsimajäämist – silmas pidades. Seega on kõikidel Eesti kodanikel mitte ainult õigus, vaid nii moraalne kui seadusest tulenev kohustus valimistel osaleda!

Valimistel osalemine ei ole Kanadas kindlasti nii kerge, kui see on Eestis, kus valimisjaoskonnad on toodud kodanikele nii lähedale kui võimalik. Samas on riiklik Valimiskomisjon üritanud teha valimised ka Kanadas nii lihtsaks kui võimalik. Seda ennekõike läbi posti ja ID-kaardi kaudu valimistel osalemise võimaldamise. Kui seni on ID-kaart (ametliku nimetusega isikutunnistus) jäänud pigem toredaks rahakoti kaarditasku täitematerjaliks, siis nüüd on tõesti aeg näidata endale ja maailmale, kes meie e-valimisi kadedalt kõrvalt jälgib, mida see väike kaart suudab! Kaart üksi valijat siiski ei aita. Selleks, et seda edukalt valimistel kasutada, on vaja kiipkaardi lugejat (smart card reader), millesse saab kaardi torgata ning tarkvara, mis teeb võimalikuks ID-kaardi suhtlemise teie arvutiga ning Valimiskomisjoni serveriga. Viimaseid saab endale arvutisse laadida Sertifitseerimiskeskuse koduleheküljelt www.id.ee . Kaardilugejat saab tellida interneti teel või siis läbi Toronto Eesti Majas asuva Estore’i poe (vt. www.estore.ekn.ca), sealhulgas üle interneti. Kuigi ka elektroonilistel valimistel kehtib valija privaatsuse ja valikuvabaduse tagamise nõue, piisab valimistest osavõtuks ka ühest ID-kaardi lugejaga arvutist perekonna kohta, mille taga pereliikmed kordamööda hääletamas käivad. Ringi võib laiendada ka tuttavatele-sugulastele, kellel vastavat arvutiliidest endal kodus ei ole. Seda aga ikka ja ainult viisil, mis tagab valija privaatsuse ja tehtud valiku salajas hoidmise võimaluse.

Vähemalt sama tähtis, kui interneti teel valimine, on valimine posti teel. Selleks, et see saaks efektiivselt toimuda, on äärmiselt oluline, et Valimiskomisjonil oleks teada, millisel aadressil tuleks valimiskutsed ja valijakaardid välja saata. See eeldab, et ka Kanadas elavate Eesti kodanikest valijate alalise elukoha andmed on Eesti Rahvastikuregistris olemas ja need on õiged. Eelmiste valimiste ajal tuli saatkonnale Ottawas tagasi väga palju valijakaarte, mille adressaadid ei elanud enam seal, kus varem. Samuti olid väga paljud Eesti kodanikud vahepeal surnud ilma, et nende sugulased oleks sellest saatkonda või Rahvastikuregistrit otse teavitanud. Seega tõusetub just enne valimisi eriti teravalt Rahvastikuregistri andmete värskendamise küsimus.

Andmete värskendamiseks on kõige lihtsam käesolevast ajalehest (paberleht EE nr. 44, 5. nov. 2010 — toim.) lõigata välja ankeet (või laadida see alla saatkonna kodulehelt http://www.estemb.ca/est/konsu..., see ära täita, lisada koopia oma kehtivast isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, juhiluba) ja saata see hiljemalt novembri eelviimasel nädalal saatkonda Ottawas (210-260 Dalhousie St, Ottawa, ON K1N 7E4). Saatkond värskendab seejärel isikuandmeid Rahvastikuregistris ning valijakaart saabub kindlasti õigele aadressile. Nimetatud ankeedist võib pereliikmete tarvis teha koopiaid.

Vastavalt Riigikogu valimise seadusele, saavad valimistel osaleda Eesti kodanikud, kes on valimiste hetkeks saanud 18-aastaseks. Hääletada ei saa isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannavad vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Seega saavad hääletada ainult Eesti kodanikud, kes on kantud valijate nimekirja ja esitavad hääletamisel Eesti isikut tõendava dokumendi. On selge, et selle ajaga, mis on valimisteni (õigemini alaliselt välisriikides elavate valijate nimekirjade koostamiseni) jäänud, ei ole võimalik Eesti passi või isikutunnistust kätte saada. Samas on kõigil Eesti kodanikel võimalus ja kohustus värskendada enda (või oma surnud pereliikme) rahvastikuregistri andmeid mistahes ajal nii enne kui pärast valimisi.

Saatkond Ottawas palub kõigil lugejatel jälgida valimiste korraldamisega seotud infot saatkonna kodulehel ja ajalehes Eesti Elu ning kutsub kõiki Eesti kodanikke valimistel osalema ja tegema targa ning Eesti tulevikust hooliva valiku! Sinu hääl on Eestile oluline!

Olulised valimistega seotud kuupäevad ja info:

Valimised suursaatkonnas Ottawas:


- Valida saab 21. ja 22. veebruaril 2011 kl. 10-18 saatkonna ruumides (260 Dalhousie St. Suite 210)
- Suursaatkonnas on võimalik ka arvuti teel (kasutades ID-kaarti) hääletada 28. veebruaril kl. 10-18.
- Hääletamistaotlused tuleb saata Ottawa suursaatkonna aadressil (vt. eespool)
- Posti teel laekuvaid hääletussedeleid ootame Ottawasse saatkonna aadressile hiljemalt 18. veebruariks (kaasa arvatud; soovitatav postitamise aeg on seega 1 nädal varem!)

Valimised Eesti Aupeakonsulaadis Torontos:

- Valida saab 22. ja 23. veebruaril kl 11 – 20 Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave.) ning 23. veebruaril kell 11– 15 Ehatares (40 Old Kingston Road)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus