Eesti Elu
Kes on kes EELK Konsistooriumis?
Eesti kirikud 05 Dec 2008  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
EELK Konsistooriumi liikmed on peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone. Kantsler on Urmas Viilma, assessorid Joel Luhamets, Mati Maanas, Tiit Salumäe ja Ove Sander. Kes on need mehed EELK kirikuvalitsuses?

Andres Põder (59) on peapiiskopi ametis a-st 2005. Sündinud Haapsalus, keskkooli lõpetanud Pärnus ja EELK Usuteaduse Instituudi Tallinnas (1980). Ordineeritud 1976. Teeninud Viru-Nigula, Kunda, Suure-Jaani, Kõpu, Räpina, Mehikoorma ja Pärnu Eliisabeti kogudust. Olnud Võru abipraost, Pärnu praost ja konsistooriumi assessor, aktiivselt osalenud kirikuelu eri valdkondade töös, ka kiriku laulu- ja palveraamatu komisjoni koostamisel. Olnud Eesti kongressi saadik, muinsuskaitse liikumises, Pärnu linnavolikogu liige ja aseesimees.

Einar Soone (61) on piiskopiks pühitsetud 1992. Sündis Raplas. Usuteaduse instituuti astus 1970, ord 1973 ja instituudi lõpetanud 1980. Piiskopiks pühitsetud 1992. Teeninud Lüganuse ja Kiviõli kogudust, 1985. a tänaseni Tallinna Kaarli koguduse õpetaja. Olnud Tallinna praost, konsistooriumi assessor. On Eesti Kirikute Nõukogu president. Eesti Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni õiguslike küsimuste ja omandisuhete alakomisjoni kaasesimees. Osaleb Vabariigi Valitsuse juures tegutseva kriminaalpreventsiooni nõukogu töös.

Urmas Viilma (35) töö on juhtida EELK majanduselu ja konsistooriumi kantseleid, kureerib laste- ja noorsootööd. Sündis Tallinnas, lõpetas Saue keskkooli, Usuteaduse instituudi (1998), on samas religioonipedagoogika magistrant. Ord diakoniks 1993 ja õpetajaks 1998. Teeninud Keila ja Pärnu-Jakobi kogudust, olnud Pärnu abipraosti ja praosti kt, konsistooriumi assessor, sellest aastast kantsler. Olnud pühapäevakooli ühenduse esimees ja Kiriku Varahalduse juhataja. Saue gümnaasiumi usuõpetuse õpetaja, Saue linnavolikogu aseesimees. Abikaasa Egle on kooliõpetaja, tütar.

Joel Luhamets (56) juhib diakoonia-, misjoni- ja diasporaatööd. On pikima staazhiga (al 1990) kirikuvalitsuse liige. 2007. a-st ka E.E.L.K. Konsistooriumi assessor. Pärit Antslast vaimuliku perest. Lõpetanud Antsla keskkooli, Tallinna tehnikaülikooli elektriinsenerina (1975), asus õppima Usuteaduse instituuti 1977. Aseõpetajaks 1978. Instituudi lõpetas ja sai õpetaja õigused 1987. Teeninud Kuressaare, Kaarma, Põltsamaa kogudust. Tartu praost ja Pauluse koguduse õpetaja. Oli Viljandi praost, ajalehe Eesti Kirik taaskäivitaja (1990). Tartu linnavolikogu liige. Abikaasa Tiina on viiuliõpetaja, kaks tütart ja poeg.

Mati Maanase (55) põhiülesandeks on kinnisvara arendamisega seotud ülesanded, esmalt Tallinnas Kirikuvalitsuse ainuke ilmikliige. Sündis Vaivaras, keskkooli lõpetas Narvas, Tallinna Polütehnilise Instituudi mehhaanikainsenerina (1975). Töötanud linnamajandusega seotud ettevõtetes, tegelnud pikemat aega Tallinna vanalinna restaureerimisega. 1987. a-st tegelnud aktiivselt kirikute remondi ja restaureerimisega erinevates ettevõtetes. Konsistooriumis tööl 2000. a-st, esialgu haldusdirektor, siis kantsler ja 2008. a-st assessor. Tööülesanded on olnud seotud kiriku varadega, rahadega ja eelarvega.

Tiit Salumäe (56) on assessor 1994. a-st, valdkond: jumalateenistused, kirikumuusika, meedia, kirjastustöö, infotehnoloogia, sakraalhooned ja kunstiväärtused. Pärit õpetaja Eduard Salumäe perest. Lõpetas Loksa keskkooli. Usuteaduse instituudi lõpetas ja õpetajaks ordineeriti 1975. Asus teenima Haapsalu kogudust ja teeb seda tänini. Olnud Lääne praostkonna mitme koguduse hooldajaõpetaja, abipraost ja praost (1992 – tänini). Oli aastaid Ingeri-soome koguduse õpetaja Venemaal. Teenis a-l 2006 Vancouveri Peetri kogudust ja 2007 USA idaranniku kogudusi. Mitmete kiriklike komisjonide esimees, ajalehe Eesti Kirik kolleegiumi liige, Eesti Kirikute Nõukogus EELK esindaja, Eesti Piibliseltsi esimees. Abikaasa Lia on organist, viis last ja viis lapselast.

Assessor dr Ove Sanderi (38) kureerida on haridusküsimused. Sündinud Tartus ja lõpetanud Nõo keskkooli füüsika erialal. Usuteaduse instituudi lõpetas 1994, magistriõpingud Minneapolise luterlikus seminaris 1997-1998, doktorikraad Tallinna ülikoolist praktilise filosoofia alal 2005. Teeninud Vastseliina kogudust, praegu Nõmme Rahu koguduse õpetaja, Usuteaduse instituudi pastoraalseminari juhataja. Abikaasa Liina Sander, kolm last.

Kantsleri ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks. Praegune koosseis astus ametisse 2005. a novembris ja uute valimisteni on veel aasta.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus