Eesti Elu
Kas VEMU juba paistab?
Eestlased Kanadas 18 Jun 2010 Piret NoorhaniEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Terased lugejad vahest märkasid eelmises Eesti Elus fotot, mille juures kommentaar: “VEMU ehitusega seoses olevad Tartu College’i renoveerimistööd edenevad plaanikohaselt”. Fotol võis näha ehitusmehi, kes ametis garaazhi põranda niiskuskindlaks muutmisega. Aga Tartu College’i keldriruumides on kevadkuudel olnud muudki askeldamist. Kui kaugele siis ollakse jõutud VEMU ehk Väliseesti Muuseumiga?

Aprillis oldi hoidlaruumide remondiga sealmaal, et võis hakata neid riiulitega sisustama. Bibliograafia Klubi vabatahtlikud ja Tartu College’is ametis olevad noormehed said tööga kiiresti toime – olemasolev riiulitagavara sai paika ja ruumi jäi ülegi. Et kõik varad tulevikus kenasti ära mahutada, oleme hakanud ringi vaatama uute soodsa hinnaga riiulite järele. Arhiiviruumi tuleb kasutada mõistlikult, et kasvuruumi jaguks.

13. mai oli TC-s ärev – tagasi jõudis esimene konteineritäis ehituse ajaks hoiupaika viidud mööbli ja raamatutega. Pikk päev rassisimist ja seegi kraam oli hoidlas. Vastuvõtjate rõõmuks oli see üsna heas seisukorras. 18. mail tuli teinegi saadetis, kuid kahjuks oli sellesse konteinerisse vett lekkinud ja osa materjalidest kannatada saanud. Prügimäele läks mitmeid kotte raamatutega. Kahjud ei olnud õnneks liiga valusad, kuna peamiselt oli tegemist nende raamatute dublettidega, mida on TCsse aegade jooksul suurte virnadena kogunenud. Raamatukastid said revideeritud ja sorteeritud, niiskunud ja hallitusega kahjustatud materjalid tuulutatud, puhastatud ja uutesse kastidesse pakitud. Osa materjale vajab siiski täiendavat puhastamist ja töötlemist. Hallitusega peab hoolikas olema. Tuleb sellele piir panna ja jälgida, et see kusagil märkamatult oma hävitustööd ei jätkaks. Kahjustatud materjalide asjus on nõu ja abi saamiseks pöördutud Ontario Arhivaaride Assotsiatsiooni ja Toronto Linnaarhiivi spetsialistide poole. Kanada kolleegide visiiti on oodata lähipäevil. Küllap leiame koos olukorrale lahenduse.

Alanud on ka nende TI Arhiivi ja Raamtukogu materjalide kolimine, mis remondi ajal asusid TC ülemistel korrustel. Algust tehti väliseesti ajalehtedega – riiulitele on jõudnud Vaba Eestlase, Meie Elu jt väliseesti lehtede aastakäigud. Kogude kolimist, inventeerimist ja puhastamist jagub aga kindlasti terveks järgmiseks tööhooajaks.

Kuid Bibliograafi Klubi jätkas oma töid ja tegemisi lõppevalgi hooajal, trotsides vapralt ümberehitustöödest tulenevaid eriolukordi. Tööd tehti nii arhiivi-, raamatu- kui pisitrükiste koguga, kirjeldati ja digiteeriti fotoarhiivi, koguti ja korrastati mitmesugust biliograafilist materjali. Alustati väliseesti perioodika arvutiandmebaasi sisestamist. Bibliograafia Klubi valmistub oma 25. juubeliks käesoleva aasta sügisel. Koostamisel on raamatuke klubi tegevusest ja liikmetest.

Selleks, et VEMUst saaks laiapõhjaline väliseesti mäluasutus, on peetud läbirääkimisi tulevaste partneritega: Eesti Kunstide Keskus Kanadas, Eesti Etnograafia Ring, Kultuuripärandi Klubi. Mai algul käisime Tartu College’i presidendi Jaan Meriga EKNi aastakoosolekul, et selgitada VEMU juurdeehituse ja tegevusega seotud asjaolusid ning arutleda selle üle, milliseks võiks kujuneda koostöö Eesti Keskarhiiviga Kanadas. Ametlikud läbirääkimised on seega avatud. Loodetavasti kujunevad sisulised arutelud tulemuslikeks, viivad osapooli rahuldavate otsusteni ja tagavad kultuurivaradele kindla tuleviku.

Ehkki arhiiviruumidesse tagasikolimine sai võimalikuks alles kevadel, tehti kogumistööd tasapisi juba enne seda. Üle on vaadatud mitmed arhiivi- ja raamatukogud Torontos. Osa neist on toodud Tartu College’isse, mitmed ootavad aga aega, mil sissesõiduteed Tartu College’i maa-alusesse parklasse on töötlemisjärgselt kuivanud ja koormatega pääseb otse keldrisse.

Ühe põneva annetuse tõime Maimu Möldriga mai lõpus kaasa Thunder Bayst – reisikohvritäie sealse Eesti Seltsi ja koguduse arhiivimaterjalidega. Thunderbaylased Herbert Uustalu, Elmar Kruus, Ingrid Puna ja Linda Mäehans lubasid jätkata arhiivimaterjalide kogumist ja asusid kirjeldama vanu fotoalbumeid. Thunder Bay töörühm on küll väike, aga väga õpihimuline ja hakkamist täis. Neid sai instrueeritud selleski, kuidas teha intervjuusid kogukonnaliikmetega. Olen kindel, et praeguste ja endiste thunderbaylaste kaasabil saab jäädvustatud oluline osa sealse eesti kogukonna ajaloost. Nii oli Maimu Mölder Thunder Bay ekspeditsiooni ettevalmistaja, Helge Kurm aga on lubanud kaasa aidata materjalide Torontosse toimetamisele. Kui leidub veel neid, kes tahaksid thunderbaylaste ajaloo jäädvustamises kaasa lüüa, palun võtta ühendust Maimu Möldri või Piret Noorhaniga.

TC remondi ajal on raamatuid aidanud hoiustada Vana Andrese kirik. Oleme väga tänulikud õpetaja Kalle Kadakasele ja kogudusele lahkelt ruumi lubamast ja Epp Arujale asju ajamast. Järgmisel talvel loodame saata suurema raamatulaadungi Eestisse Hoiuraamatukokku, kes on lubanud saadetut vahendada teistele Eesti raamatukogudele. Rahaline toetus raamatute saatmiseks on juba olemas – Rahvuskaaslaste programmilt Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

Trükki on jõudnud infovoldik selgitamaks, mida VEMU teeb ja kogub. Kuni voldik ringlusse jõuab, olgu olulisem info siingi ära toodud.

VEMU kogub materjale, mis on seotud eestluse ja eestlastega Kanadas ja mujal maailmas ning välis- ja kodu-Eesti suhetega. Ehkki VEMU prioriteediks on Kanada eestlaste ajalugu, kogutakse valikuliselt ka USA ja teiste väliseesti kogukondade materjale.

Raamatukogusse on oodatud:

• vanem kodueesti ajakirjandus ja raamatud (kuni 1944);
• väliseesti ajakirjandus ja raamatud (enne ja pärast 1944);
• estica ehk trükised teistes keeltes, mis käsitlevad Eestit ja eestlasi;
• väiketrükis (voldikud, brošüürid, kavad, plakatid jmt kõigis keeltes).

Kuna meie Orto ja Eesti Kirjanike Kooperatiivi väljaannete kogu on juba üsna esinduslik, võetakse nende kirjastuste väljaandeid vastu valikuliselt. Nõukogude Eesti ja taasiseseisvunud Eesti aegset trükist võetakse vastu vaid range valikuga. Enne materjalide kohaletoomist palume peaarhivaariga kindlasti ühendust võtta.

Arhiivi on oodatud:
• eesti seltside ja organisatsioonide arhiivid;
• isikuarhiivid (kirjavahetused, mälestused, päevikud, käsikirjad, dokumendid jm);
• fotod, fotonegatiivid, diapositiivid;
• helisalvestised mälestuste, intervjuude, ürituste ja eesti muusikaga (helilindid, kassetid, CDd);
• filmiülesvõtted (filmid, videod, DVDd).

Muuseumikogusse on oodatud:
• eesti kunst;
• eestlaste eluolu kajastavad esemed (parem, kui nendega kaasnevad lood).

Arhiivimaterjalide puhul kehtib sama soovitus: enne materjalide kohaletoomist palume ühendust võtta peaarhivaar Piret Noorhani või arhivaar Roland Weileriga. Ükski arhiiv ega muuseum ei ole kummist ega saa vastu võtta kõike, mida pakutakse. Palume mõistvat suhtumist!

Materjalide annetaja saab kehtestada juurdepääsupiiranguid: mis ajast on materjalid kasutajatele avatud, kes tohivad materjale kasutada, millisel otstarbel jmt.

Oleme valmis materjale vastu võtma juba juunis. Juulis on nii pearhivaar kui arhivaar (koos mitme teise siinse arhiiviaktivistiga) Eestis, osalemas BaltHerNeti suvekoolis Viljandis. Avame oma uksed taas 26. juulil.

Last but not least! Oodatud on ka rahalised annetused, mis toetaksid VEMU valmimist ja meie kultuuripärandi säilitamist. VEMU katusorganisatsioon Eesti Õppetöö Keskus on taotlemas heategevusühendustele kehtestatud maksusoodustust. Loodetavasti rahuldatakse taotlus sügiseks ja siis on kõigile rahaannetajad garanteeritud maksutagastus.

Kontakt: peaarhivaar Piret Noorhaniga , t 416 925 9405, m 647 6690 291 arhivaar Roland Weiler , t 905-627-3856 begin_of_the_skype_highlighting              905-627-3856      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              905-627-3856      end_of_the_skype_highlightingVEMU
KAS VAJAD KOHTA; KUHU VIIA EESTI JA EESTLASTEGA SEOTUD MATERJALID? TOO MEILE! AITA JUTUSTADA OMA AJA LUGU!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus