Kapo: Eesti äärmuslased hoiavad enda saite välismaal PM
Kuumad uudised 01 May 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Alo Raun, vanemtoimetaja

Kaitsepolitsei pressiesindaja Andres Kahari sõnul hoiavad Eesti äärmuslased enda veebikülgi välismaistes serverites, sest seal on vähem sulgemisohtu.

«Siinsed äärmuslased eelistavad oma kaheldava sisuga lehekülgi hoida teiste riikide, eelkõige USA serverites, kus on väiksem tõenäosus, et see õiguskaitseorganite poolt suletakse,» rääkis Kahar Postimees.ee'le.

Samas on tema sõnul vaenu õhutavate lehekülgede sulgemine ja nende loojate vastutusele võtmine ka Eestis problemaatiline, kuigi õnneks pole taolisi lehekülgi palju.

Põhiseaduse kohaselt on Eestis seadusega keelatud ning karistatav rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine. Samas on karistusseadustiku alusel karistatav tegevus, millega on avalikult üles kutsutud vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele ning millega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale.

«Seega on võimalik alustada kriminaalmenetlust ainult siis, kui vaenu õhutamisega põhjustatakse reaalselt oht isiku elule, tervisele ja varale.»

Oht piiri tagant

Eriti ohtlik on Kahari sõnul äärmusluse piiriülene õhutamine. «Oleme täheldanud Eestist väljastpoolt lähtuvad rahvuste vahelise pingete õhutamise katseid.»

Seetõttu on kapo tema sõnul seisukohal, et iga riik peaks tagama, et tema territooriumilt sellist õhtustegevust ei lähtuks.

«Kahjuks on selline õhutustöö aga mõne naaberriigi riikliku poliitika osaks,» ütles ta, viidates näiteks Vene 1. kanali teleuudistele.

Probleemi lahendamise muudab Kahari sõnul keeruliseks vajadus tagada mõtte- ja sõnavabadus. «On ju äärmusluse hindamine sageli üsna subjektiivne ja alati ei ole hinnangu andmine lihtne. Teisalt on vajalik ülemaailmne riikidevaheline koostöö, mille saavutamine on riikide eripärasid ja omavahelisi suhteid arvestades üsna ebatõenäoline.»

Teiste riikideta ei saa

Äärmuslikke vaateid levitava sisuga lehekülgede sulgemine on üks võimalustest ega ole Kahari sõnul imerohi. «Ilmselt on vajalik kompleksne lähenemine ning riikide vaheline koostöö.»

Rahvusvaheline radikaliseerumise ja poliitilise vägivalla uurimise keskus avaldas hiljuti raporti, kus kutsub üles kasutama uudseid meetodeid internetis leviva äärmuslusega võitlemiseks.

Raport mõistab hukka senise tavataktika, kus arvatakse, et äärmusliku materjali internetist kõrvaldamine või sellele ligipääsu takistamine lahendab probleemi, pakkudes neljast osast koosneva omapoolse lahenduse.

Kasutajad appi

Raporti koostajad pakuvad selleks neljaosalise lahenduse: äärmuslike materjalide koostajate kinnipidamine, online-kogukondadele võimu andmine äärmuslikest lehekülgedest raporteerimiseks ja teenusepakkujate tegevuse jälgimiseks, äärmuslike sõnumite külgetõmbavuse vähendamine ja positiivsete sõnumite levitamine

«Äärmuslike vaadete vastu võitlemine ei saa olla ainult õiguskaitseasutuste ülesanne, vaid sellesse peaksid andma oma panuse ka teised osapooled (teenusepakkujad, kasutajad, koolid, meedia jne) ja sellega oleme sajaprotsendiliselt nõus,» kommenteeris Kahar raportit.

Kapo seisukohalt võib tema sõnul raporti miinuseks pidada keskendumist eelkõige strateegiatele ja põhimõtetele, vähem aga konkreetsetele tegevustele nende ellurakendamiseks.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus