Eesti Elu
KANADAS RIIGIKOGU VALIMAS - EESTI TULEVIKU MAALI LOOMAS ....
Eestlased Kanadas 25 Feb 2011 Ülle BaumEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti e-valimiste süsteemi looja Tarvi Martens esines eelmise aasta 25. jaanuaril Ottawas Carletoni Ülikoolis eduka loenguga teemal: „Estonia – Pathbreaker in the European Union: Internet voting in national and European Parliament elections“, milles ta jagas Eesti e-valimiste kogemusi. Aga juba eeloleval esmaspäeval, 28.veebruaril avaneb võimalus Ottawas Eesti kodanikel Eesti Suursaatkonna ruumides elektrooniliselt valida, juhul kui valijal endal isiklik ID kaardi lugeja puudub. See eelseisev haruldane sündmus peaks kindlasti huvi pakkuma ka kohalikele Kanada pealinna ajakirjanikele. Teatavasti saab Eesti Vabariigi valimiskomisjoni andmetel interneti teel ID kaardiga ja ID kaardi lugeja abil valida kogu maailmas 24. veebruarist kella 9 h Eesti aja järgi - 2. märtsini kl 8 õhtul. Eesti Vabariigi valimiskomisjoni tutvustavat materjali valimistest leiab veebilehelt http://www.vvk.ee/ .
Korralised parlamendivalimised toimuvad Eestis 6. märtsil 2011 ja Eesti riigi kodanikel on mitte ainult õigus, vaid nii moraalne kui ka seadusest tulenev kohustus Riigikogu valimistel osaleda. „Kodanikud, öelge sõna sekka!“ - oli Eesti ajutise asjuri Kanadas hr. Riho Kruuvi põhjalik kirjutis „Eesti Elu“ 5. nov. 2010 numbris eelseisvatest Eesti parlamendi valimistest. Koostöös ajalehega „Eesti Elu“ ja eesti kogukonna liidritega Kanadas on Eesti Suursaatkond teinud palju tööd selle aasta valimiste erilise tähtsuse rõhutamisel ja sellest osavõtmise tähtsuse selgitamisel.
Allakirjutanu kohtus hr. Kruuviga Eesti Suursaatkonnas kolmapäeval 22. veebruaril ja palus kirjeldada valimiste hetkeseisu. Riho Kruuv mainis, et kuna valimised on Kanadas alles käimas, siis on vara on teha järeldusi ning pakkuda statistikat. Oluline on, et alates 2010. a sügisest on olnud võimalik Eesti kodanikul endale tellida ID-kaardi lugejat interneti teel ka Kanadas läbi estore’i kaupluse Toronto Eesti Majas. Ehk tekitab see võimalus suuremat huvi nii ID-kaardi omamise ja kasutamise kui ka laiemat huvi e-valimiste vastu. Riho Kruuvi sõnade kohaselt kaotab ID-kaart põhimõtteliselt ära torontolaste eelised Kanada kaugemates nurkades elavate eestlaste ees, sest internetikeskkonnas on kõigil valijatel samaväärsed võimalused.
Posti teel hääletanuid on olnud üle terve Kanada, kuigi ka siin domineerivad piirkonnad, kus eestlasi elab rohkem. Hr. Kruuvil tuli siiski tõdeda, et arvestades suurt eestlaste arvu Kanadas (hinnanguliselt kuni 25 tuhat inimest), oleks Eesti Suursaatkond Ottawas oodanud veelgi suuremat posti teel hääletamise aktiivsust. Riho Kruuv soovis ette kiita „Ehatare“ memmesid-taate, kes osalesid aktiivselt valimistel posti teel ja tänas neid suure panuse eest.
Teatavasti on Riigikogu valimised Eesti riigi poliitika tähtsaim sündmus, kuna sellest sõltub Eesti järgmise nelja aasta ideoloogiline suundumus ning samuti, tulenevalt Eesti konstitutsioonis sisalduvast põhimõttest, et Eesti presidendi valib just Riigikogu, ka Eesti järgmise riigipea valik. Asjur toonitas vestluses, et need, kes on öelnud, et pärast punaminevikuga presidendi valimist Eestis, on nad Eesti poliitikas osalemisest loobunud, on tegelikult teinud vale valiku. Hr. Kruuvi sõnade järgi ongi Riigikogu valimised just see koht, kus tavainimene saab kõige enam mõjutada nii seda, kes Eestit juhib nii presidendi kui valitsuse tasandil kui ka seda, millises suunas Eesti liigub ning loodetavasti saab Eesti ka pärast neid valimisi jätkata oma teekonda vabade ja demokraatlike riikide seas. Riho Kruuv toonitas, et võib vaielda selle üle, kas üks või teine maks peaks olema ühetaoline või progresseeruv, aga me ei tohi lasta enam kunagi asja nii kaugele, et Eestit juhitaks Kremlist kas siis otse või kasutades selleks oma sponsoreeritud Eesti marionette.
Kanadas saab Riigikogu valimisest aktiivselt osaleja anda asendamatu iskliku panuse ja oma värvid Eesti tuleviku maali loomiseks kas siis e-valimiste, posti teel hääletamise või astudes isiklikult sisse valimispunktidesse Suursaatkonnas Ottawas ja Eesti Aupeakonsulaadis Torontos Eesti Majas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus