Eesti Elu
Kanada praostkonna arhiivid on hästi hoitud
Eesti kirikud 21 Apr 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Viibisin 11. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2011 Kanadas eesmärgiga kaardistada Toronto ja Hamiltoni eesti luterlike koguduste juures hoitavat arhiivivara. Töö tulemusena tekkis rohkem kui 1200 kirjega andmebaas.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna poolt kureeritava ning Rahvuskaaslaste programmi poolt rahastatava projekti laiemaks eesmärgiks on kirjeldada ja uurida Põhja-Ameerikas asuvate Eesti koguduste arhiivides leiduvat ainest. Projekti käigus püütakse saada ülevaadet, missuguseid, millise väärtusega ja kui palju arhivaale eesti kiriklike asutuste ja koguduste arhiivid sisaldavad ning milline on nende füüsiline seisukord. Niisamuti on kaardistamise tulemusel tekkiv andmebaas abiks kogudustele endile nende arhiivivara haldamisel. Kuna andmebaas on avalik, saavad nii huvilised kui ka professionaalsed kiriku- ja ajaloolased infot eesti koguduste arhiivides leiduvate arhivaalide kohta.

Kuigi Kanada reisi käigus kirjeldati arhivaale vaid kolmes koguduses ja Toronto konsistooriumi arhiivis, sai andmebaasi kantud oluliselt rohkemate arhiivimoodustajate materjalid. Näiteks asuvad Toronto Peetri kiriku arhiivis lisaks Peetri koguduse arhiivile veel Toronto vaimuliku pasunakoori, Kanada praostkonna, Usuteadusliku Instituudi arhiivid ning õpetajate Edgar Heinsoo, Oskar Gnadenteichi, Rudolf Kiviranna, Oskar Puhmi, Karl Raudsepa, Albert Roosti, Helmut Rüdmiku ja Jaak Tauli isikuarhiivid.

Omaette väärtusliku kogu moodustab Peetri kirikus hoitav E.E.L.K. Konsistooriumi arhiiv aastatest 1990-2011. Selles säilitatakse konsistooriumi protokolle, kirjavahetust Välis-Eesti kõigi praostkondade ja kogudustega, konsistooriumi üldkirjavahetust, praostkondade ja koguduste tegevusaruandeid, õpetajate isikutoimikuid jms. Konsistooriumi arhiivile on üle antud suletud Sudbury koguduse arhiiv 59 säilikuga aastatest 1951-2010, üks Thunder Bay koguduse kirikuraamat 1951-2009 ning Toronto Jakobi koguduse arhiiv kolme säilikuga ajavahemikust 1967-89. Tartu College’i arhiivi on jõudnud Thunder Bay koguduse 12 säilikuga arhiiv 1952-2009.

Koguduseõpetaja elu ja tegevuse tulemusel tekkinud isikuarhiivi ilmekaks näiteks on Toronto Peetri koguduses hoitav õpetaja Oskar Gnadenteichi (1911-2007) suhteliselt väike, ent väärtuslik arhiiv. See sisaldab muuhulgas näiteks Taani DP laagrites viibinud eestlaste ja seal leeritatute nimekirju 1940ndatest aastatest, Toronto Kolmainu koguduse protokolliraamatu 1952-92, Põhja-Ontario piirkonna ja Ottawa koguduse ristimise raamatu aastatest 1951-85, kus muuhulgas on kirjas ristimised Londonis (1959-69), laulatused Ottawas (1952-56) ja laulatused Montrealis (1956-60) jms.

Vana-Andrese koguduse arhiivis säilitatakse oma koguduse arhiivi kõrval veel E.E.L.K. Konsistooriumi, ajakirja Eesti Kirik toimetuse, Kanada praostkonna, Toronto Jakobi, õpetajate Otmar Pello, Udo Petersoo, Karl Raudsepa arhiive. Hamiltoni koguduses leidus lisaks oma koguduse materjalidele veel E.E.L.K. Londoni Pauluse, St. Catharines’i, Amherstburgi, Buffalo Pauluse koguduse ja Hamiltoni Eesti Seltsi arhivaale.

Kokkuvõtteks võib öelda, et koguduste tegevuse käigus tekkinud arhiivid on enamasti kenasti säilinud, jõudumööda püütakse materjale füüsiliselt korrastada ja süstematiseerida. Probleemiks on mõnel juhul arhiivide säilitamiseks sobiliku ruumi ja arhiivi korrastamiseks vajaliku kompetentsi puudumine.

Käesoleva aasta sügisel jätkub töö projekti Rahvuskaaslaste programm rahalisel toel EELK Kanada ja USA kogudustes ning loodetavasti õnnestub allakirjutanul kirjeldada Montreali Jaani, Ottawa Pauluse, Sault Ste. Marie, Londoni Pauluse, Buffalo, St. Catharines’i, Chicago Esimese, Clevelandi, Minneapolise ja Michigan-Detroiti koguduse arhiivid.


Janis Tobreluts, EELK Konsistooriumi arhivaar
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus