Eesti Elu
Kallid kaaskristlased, kallid ametiõed ja -vennad!
Eesti kirikud 26 Mar 2010 EKEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Hannes Aasa

Pärast seda, kui Issand Jeesus Kristus oli üles võetud taevasse, tulid jüngrid, apostlid ja usuteelised kokku, et arutada, millist teed pidi peaks nüüd edasi minema (Ap 1. ja edasi). Jumal ja Issand juhtis neid Püha Vaimuga nii kui meid, kui järgime truult Jumala Püha Sõna. Kaks tuhat aastat on usuvennad ja -õed kokku tulnud nõu pidama, selgust otsima selles, mis aitaks meid kuulutada Jumala Sõna ja Issanda Jeesuse Kristuse lunastuse tööd.

Nõu pidama tuleme kokku ka tänapäeval, et otsida selgust, kuidas arendada tööd, mis aitaks meid toetada ja alal hoida eestlaste kogukondi diasporaas. Tahame järgida sama teed, mille valisid apostlid ja jüngrid algse ristikiriku rajamisel. Meil, E.E.L.K. liikmetel, avaneb suurepärane võimalus usukindlust ja ühismeelt edutada meie tänapäeva probleemide lahendamiseks kirikukongressil 24. aprillil 2010 St. Petersburgis, Floridas.

Kas pöörame nüüd oma palged meie põlise kodumaa poole, nii nagu me 60 aastat oleme palvetanud, et kord saaksime vaba rahvana ühiselt teenida Jumalat ja oma rahvast nii iseseisvas Eesti Vabariigis kui ka võõrsil? Eks ole ju Eesti uus vabadus meie palvete täitumise ilmselge tunnusmärk! Jumal on lasknud sel täide minna. Järgneval aastal jõuab taasiseseisvunud Eesti kahekümnenda verstapostini. Koos eesti rahvaga juubeldame, täname ja kiidame Jumalat selle vabaduse eest!

Võõrvõimu alt pääsemine on olnud suur võit. Siiski teame, et eesti rahval seisab veel ees pidev võitlus. Kodupinnal on veel teha tööd julgustamaks rahvast, et leida meelekindlust Jumala sõnas ja tema armastuses. Ka väliseesti luteri kirikul seisab ees raske võitlus. Lahendust vajavad paljud probleemid, millele vastuse leidmine ei ole lihtne. Tahame kinni hoida oma usulisest tunnusmärgist, ristiusu identiteedist, meie kogudustest, mis aitaksid tulevikus säilitada eesti rahvustunnet ka väljaspool Eestit. Küsimusi on palju:

Kas nooremad generatsioonid peavad väärtuslikuks seda kirikut, mis hoidis koos eelnevaid põlvkondi? Kas kogudused hindavad neid inimesi, kes pühendavad end Jumala sõna kuulutustööle ka tulevikus? Kas leidub ustavaid, kes jätkaksid seda tööd? Töö ootab ees! Vaja on koondada järgnevaid põlvkondi ristiusu teele!

Usk peab kanduma edasi põlvest põlve! Ohjad tuleb üle anda noortele, kes eesti päritolust ristiusu inimestena kannaksid usu ja lootuse edasi tulevikku, et püstipäi seista kõrvuti meie kodumaa õdede ja vendadega meie ühises usus. Säilitades ühismeele, oleme tugevamad vastupanus tänapäeva maailma tormikeeristes!

Kutsume üles kõiki meie järglasi ühinema selle usukindla ettevõtmisega teel, mille valisid apostlid ja jüngrid algse ristikiriku rajamisel! Tulgem kokku nõupidamisele, et selgusele jõuda, kuidas saaksime üksteist aidata Jumala Sõna kuulutamise töös, mis annaks julgust, kindlameelsust eesti rahvale nii kodumaal kui võõrsil.

Kohtume kirikukongressil laupäeval, 24. aprillil St. Petersburgis, Floridas, Eckerd College’i kaunil maa-alal Mehhiko lahe ääres. Lisainfo e-posti aadressil

Issand õnnistagu ja hoidku meid, eesti rahvast ja Eesti Vabariiki!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus