Eesti Elu
Kajakate suurkokkutulek Tallinnas
Eestlased Kanadas 28 Aug 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
...leidis aset 6. juulil, pärast laulu- ja tantsupidu Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis, Kolu Kõrtsi avaras saalis.

Emu Saarniit, skm.
Kajaka salga juht


Linnulennuliseks kajakate tutvustamiseks niipalju, et „kajakateks“ on Eesti skautlike noorteorganisatsioonide (Kodutütred, gaidid, skaudid ja Noored Kotkad) juhtide poolt väljavalitud juhid, keda USA-s tegutsev Ameerika-Eesti Heatahtlik Selts (Estonian-American Benevolent Society) ehk EABS on toonud USA eestlaste annetatud toetustega USA-sse jätkuvale noortejuhi skautlikule treeningule. Peale individuaalse skautliku treeningu püüab EABS samal ajal süvendada omavahelist sõprust eespoolnimetatud skautlikes organisatsioonides, kus ühiseks sõpruse nimetajaks on kajakas.

Peale skautliku treeningu Lakewoodis, Järvemetsa skaudi/gaidilaagris on kajakatele võimaldatud põgus tutvumine ka maailmalinnaga New York.

Sellesuvist suurkokkutulekut organiseeris toimkond koosseisus noortemagister Angelika Naris (Kodutütarde juht), kotkajuht Silver Tamm (Noorkotkaste juht), gaider Triinu Sagor (gaidide ex-juht) ja n-skm Valdik Kask, skautide staabiliige ja ka Keila skaudiüksuse juht.

Nägus kutse kajakate märgiga saadeti korraldava toimkonna poolt igale asjaosalisele.

Isegi Eesti Vabariigi President kui endine eesti skaut USA-s sai kutse tulla tutvuma tulevaste eesti juhtidega, kes aga lahendust nõudvate tähtsamate riiklike küsimuste tõttu jäi eemale, kuid saatis kajakatele kirjalikult sooja skautliku tervituse.

Kohale saabus ligi 50 noortesõpra, juhti ja kajakat. Väliskülalistena olid esindatud peamiselt USA-s elavad kajakate sõbrad.

Kuna möödunud aastal peeti kajakate programm erakordselt Kanadas, Kotkajärvel sealsete gaidide/skautide suurlaagris, siis olid kohal ka Kanada eesti skautlike noorte esindajad, kajakate sõbrad.

Korraldava toimkonna poolt oli üles seatud laud rinnaskantavate nimekaartidega, mis kergendas omavahelist suhtlemist. Neid südamlikke tervitusi ja lugematuid kallistusi, mida kajakad tollel õhtupoolikul omavahel ja ka oma instruktoritele üle hulga aja jagasid, on raske sõnades väljendada, sellele pidi ise kaasa elama.

Kokkutuleku mitteametlik algus oli kell 6 õhtul pikas söögilauas tervisejoogiga. Kokkadele peab tõsiselt au andma toitude/jookide mitmekesisuse, maitsvuse ja külluse poolest.

Õhtu ametliku osa avas korraldava toimkonna poolt Angelika Naris, kes peale tervituse andis kajakate suurkokkutuleku juhtimise üle EABS-i presidendile Priit Parmingule.

Priit oli tegelik kokkutuleku idee autor, aga selle finantseerimine oli EABS-i juhatuse liikmete poolt. Peale EABS-i presidendi oli kohal veel juhatuse liige Valdur Pratka Long Island’ilt.

Kokkutuleku avasõnavõtus tervitas Priit Parming kohalesaabunud kajakaid, nende instruktoreid, sõpru ja annetajaid, avaldades viimastele eriti suurt tänu, kuna nemad võimaldasid kajakate programmi teostada.

Ühtlasi avaldas Priit kindlat lootust, et see suurkokkutulek ei jää kajakatele viimaseks; kui mitte varem, siis järgmine taoline sõprusring kajakatele leiab kindlasti aset järgmisel laulupeoaastal.

Järgmisena kõneles skm. Emu Saarniit, Kajaka salga juht ja kajakate programmi koostaja ja koordinaator. Emu kõneles salga saamisloost kümmekond aastat tagasi, aga ka aegadest (1935—40), kus skautlikel noorteorganisatsioonidel oli raskusi omavaheliseks suhtluseks. Emu avaldas lootust, et Kajaka salk on vastuseks eesti skautlike noorteorganisatsioonide ja nende juhtide omavahelise sõpruse edendamisel, olles niimoodi ka pandiks Eesti tugevale tulevikule.

Kajakate instruktoritest olid kohal peale Parmingu ja Saarniidu veel gdr. Kiki Michelson-Holland, kelle kodus leidis aset viimane kajakate programm USA-s.

Nskm. Valdik Kask tegutses õhtu teadustajana humoorikalt ja sujuvalt, kutsudes kõiki kajakaid gruppidena kõnelema oma elamustest Lakewoodis, Järvemetsa skautlikus treeninglaagris. Samal ajal projekteeriti valguspiltidena linale kõik kajakate aastakäigud kronoloogilises järjekorras.

Üllatusena kajakate instruktoritele ja sõpradele laulsid kajakad neile ilusa tänulaulu ja samas jagas õhtut organiseeriv toimkond neile ka raamitud tänukirjad koos rahvusmustris kaelaskantava taskutelefoni kotikestega.
Priit omalt poolt jagas välja varrukal kantavaid kajakate märke.

Vaheldumisi kajakate sõnavõttudega organiseeriti lõbusaid ühismänge. Korraldava toimkonna poolt oli trükitud hulk skautlikke laule nägusaks kajakate märgiga lauluraamatuks. Nii möödusid tunnid ühislaulude ja mängude saatel ühises skautlikus Eesti tipp-noortejuhtide peres.

USA-st oli kohale toodud ligi 6-naelane 10-aastane kajakate tegevusraamat paljude piltide ja tegevuste kirjeldustega, mis pakkus nii külalistele kui ka asjaosalistele kajakatele suurt huvi.

Ühises sõprusringis lõppes kell 11 esimene, aga kindlasti mitte viimane kajakate suurkokkutulek.
Kiitus ja tänu korraldavale toimkonnale.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus