Eesti Elu
Kahe kiriku koostöö vaimulike koolitamisel
Eesti kirikud 18 Dec 2009 EKEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Tiiu Pikkur

On juba traditsiooniks saanud, et kodumaa vaimulikud teenivad lühemat või pikemat aega E.E.L.K. kogudustes. Nüüd on aga hakatud mõtlema sellele, kuidas E.E.L.K.–le taas oma vaimulikke koolitada saaks.

EELK Usuteaduse Instituudi rektor prof Randar Tasmuth kutsus nõupidamisele haridusassessor Ove Sanderi ja endised väliseesti õpetajad Tõnis Nõmmiku ning Gustav Piiri. Ove Sanderi sõnul leiti ühiselt, et hariduslik koostöö kahe kiriku vahel võiks olla õnnistuseks mõlemale osapoolele ning loomulikult ka väiksel viisil leevendada vaimulike puudust väliseesti kirikus.

Eesmärgiks on kohapeal vaimuliku väljaõpet pakkuda nendele kaasmaalastele (või eesti keelt kõnelevatele välismaalastele), kes oma elu, usu ja kutsumuse poolest sobivad vaimuliku ametisse. See on palju operatiivsem ja otstarbekam nii kodu-Eestis vaimulike koolitamisest E.E.L.K. tarbeks kui ka kodueesti vaimulike suunamisest väliseesti kiriku teenistusse.

Koolitus valmistab ette diakoniordinatsiooniks E.E.L.K.-s. See võimaldab laiapõhjalist vaimulikku teenimist — piiskopi volitusel ka nende teenistuse ja talituste läbiviimist, mis otseselt ei kuulu diakoniameti teenimisvaldkonda. Miks just diakonid? Nii lühikese ajaga (õppeaeg üks aasta) ei ole võimalik koolitada kirikuõpetajaid. Pidades silmas ka kodu- ja väliseesti kiriku võimalikku ühinemist tulevikus, ei ole EELK seadustiku kohaselt võimalik Eestis teenida kirikuõpetajatel, kes ei oma teoloogiamagistri kraadi ega ole läbinud Usuteaduse instituudi pastoraalseminari. Küll aga on sel viisil ettevalmistatud ja E.E.L.K. poolt ordineeritud diakonitel võimalus teenida diakonitena kodueesti kirikus.

Kristlik usk ja elupraktika

Eelkõige eeldatakse tulevaselt vaimulikult kristlikku usku ja elupraktikat. Kandidaat peab olema kiriku aktiivne liige ning on väga soovitav, et tal on ka kogudusetöö varasem kogemus, nt kaasateenimine jumalateenistustel, koguduse organites vms. Sellele peab lisanduma sisemine kutsumus, et soovitakse teenida E.E.L.K.-s vaimulikuna. Kasuks tuleb ka varasema humanitaarse hariduse olemasolu, kuid see ei ole eelduseks.

Kuidas õppimine käib? Kokku saadakse kolmel korral umbes ühe nädala pikkuseks õppeks. Vahepealsel ajal loetakse kirjandust, tehakse kodutöid ning asutakse juba praktiseerima koguduses. Õppimise lahutamatuteks osadeks on ka lugemis- ja praktikaaruannete valmistamine.
Koolitus toimub orienteeruvalt ühe aasta jooksul, kas USAs või Kanadas, olenevalt sellest, kust on rohkem kandidaate. Kui jõuaks seda kursust korraldada 2010. aastal, siis võiks olla esimene osa märtsis, teine juulis ja kolmas novembris.

Kodu-Eesti poolsetel korraldajatel oleks suur rõõm, kui vastavat ettevalmistust aitaksid läbi viia ka E.E.L.K. tunnustatud vaimulikud ja teoloogid – Andres Taul, Tõnis Nõmmik ja Thomas Vaga. Kodu-Eestist tuleksid õppetööd läbi viima Randar Tasmuth ja Ove Sander. Võimalik on kaasata veel teisigi kodu-Eesti kiriklikke-akadeemilisi õppejõude. Kursust on lubanud koordineerida pastoraalseminari assistent Liina Sander.

Otsustab Toronto konsistoorium

Otsuse diakonikoolitusele suunamise kohta teeb E.E.L.K. konsistoorium peapiiskopi ettepanekul. Kandidaat peab esitama avalduse koos elulookirjeldusega ja liikmeksolemise järgse vaimuliku soovitusega peapiiskopile ning lisama eelnimetatud materjalidele koguduse esildise, kes soovib saada vastavat kandidaati õpingute järel oma vaimulikuks. Vaimulike koolitus lõpeb eksamiga E.E.L.K. konsistooriumi ees. Eksami edukal läbimisel ning E.E.L.K. peapiiskopi nõusolekul ja ettepanekul ordineeritakse kandidaat diakoniks E.E.L.K. kogudusse, kes vastava kandidaadi õppima suunas.

Õppimise kulud on peamiselt sõidud koolituspaika ning elamiskulud kohapeal, kuid ka raamatute muretsemise ja koduste tööde valmistamisega seonduvad. Rahastamist vajab ka õppejõudude kohale toomine, nende elamiskulud ja loenguhonorarid. Oleks igati ootuspärane, et teiste finantsallikate kõrval kannaksid peamised koolituskulud need kogudused, kuhu kandidaadid hiljem vaimulikena tööle asuvad.

Lähem info:
Liina Sander, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn, ESTONIA, tel +372 611 7405; +372 5817 3444, . EELK Usuteaduse Intituudi koduleht on aadressil http://www.eelk.ee/ui/
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus