Juhtkiri: Tulevikus elame kauem!
Arvamus 18 Jan 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Küllap on iga inimese sooviks elada võimalikult kaua ja tervena. Kanada on õnneks riik, kus keskmine eluiga kõrge, inimeste elukvaliteet kiiduväärt ning väljavaated elada kõrge eani järjest paremad — seda kindlasti tänu suurepärastele tervishoiuvõimalustele ning ka iseendi terviseteadlikkusele.

Selle nädala alguses väljastas Kanada Statistikaamet uusi andmeid inimeste oodatava keskmise eluea kohta, mis on jõudnud 80,4 eluaastani. Mis on see oodatav eluiga? Nimelt on selles uurimuses võetud aluseks 2005.a. andmed, millisel aastal sündinud laste eluiga prognooside kohaselt selle numbrini jõuab, kirjutas nädala algul CBC. 1991.a. sündinud laste prognoositav keskmine eluiga on 77,8 aastat, 2004.a. — 80,2 aastat. Statistikaameti analüütikute sõnul liigub keskmine oodatav eluiga niisiis tõusvas joones.

Huvitav on mõelda, millised tegurid mõjutavad praeguste paariaastaste laste kõrgemat oodatavat eluiga võrreldes praegusaja seenioridega. Põhjustena tuuakse välja faktoreid nagu parem juurdepääs tervishoiule, meditsiinisaavutused, parem dieet jm. Ilmselt jõuavad aastakümnete pärast reaalsusse ka mitmed uued ravimeetodid ja –võimalused ning ravimid, mille kallal täna teadlased töötavad. On tähelepanuväärne tõdeda, et mitmetegi läbimurrete alal tervishoius on esirinnas olnud just Kanada teadlased. Nii võime optimistlikult loota, et aastakümnete pärast võib ravitavaks muutuda mõni tänasel päeval veel ravitamatuks peetav haigus.

Naiste oodatav eluiga on meeste omast kõrgem, kuigi ka see vahe on vähenemas. 2005.a. sündinud laste oodatav keskmine eluiga on seega naiste puhul 82,7 ja meestel 78 aastat. Keskmine prognoositav eluiga varieerub ka ühest provintsist teise, olles kõrgeim Briti Columbias ja madalaim Kanada kolmel põhjaterritooriumil.

Prognoositavat eluiga kalkuleerides uuris statistikaamet ka läbilõikelise eluea pikkust 2005.a., mis oli 74,2 (aastal 1991 aga 70,9). Läbilõikeline eluiga oli kõrgeim Prince Edward Islandil ja madalaim Nunavutis.

Surmade arv Kanadas oli 2005.a. pisut suurem kui aasta varem, mida põhjendatakse ka vananeva ja suureneva elanikkonnaga.

Kanada optimistlike eluea tulevikuprognooside taustal tuleb mõttesse võrdlus Eestiga, kus eluea pikkusega pole sugugi optimistlikud lood. Nimelt avaldati möödunud aasta veebruaris Inimarengu aruanne, millest selgus Eesti ühiskonna vastuolulisus: ühelt poolt iseloomustab riiki kiire majanduskasv, suur e-tehnoloogia kasutamine, teisalt aga muuhulgas kehvad tervisenäitajad, kirjutas Eesti Päevaleht. Toodi välja, et Eesti mehe oodatav keskmine eluiga on 65,8 aastat, samal ajal enamustes Lääne-Euroopa riikides üle 75. Siiski on keskmine eluiga aasta-aastalt tõusnud ja loodetavasti jõuab mõne aja pärast teistele Euroopa riikidele järele.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus