Eesti Elu
Juhtkiri: Poliitkorrektsed jõulud
Eestlased Kanadas 17 Dec 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Hiljuti oli kuulda, et kuskil ingliskeelses riigis taheti keelustada Jõuluvana traditsiooniline „ho, ho, ho“ tervitus. See olevat solvav USA afro-ameeriklastele, kelle tänava-keelepruugis „ho“ halvustab naisi. Oleks olnud vaja muuta „ho, ho, ho“ „ha, ha, ha“–ks.

Inglismaalt tuli teade, et mänguasjade pood Early Learning Centre eemaldas ühest mänguasjakomplektist mängusead, kuna need võimalikult solvasid moslemeid ja juute.

Peaaegu kõikide demokraatlike riikide põhikirjas või teistes seadustes on käsitletud sõnavabaduse mõistet. Eesti Vabariigi põhiseaduses §-s 12w lg 2 on selgelt defineeritud sõnavabaduse piirangud: „Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.“

Peaks olema selge, et ratsionaalselt meelestatud inimestel on oma sisemised piirangud ning nendele on hästi mõistetav, et vaenu ja vägivalla õhutamine ei ole demokraatlikes ühiskondades vastuvõetav. Teistele tuleb see selgeks teha.

Piir sõnavabaduse, ning teiselt poolt vaenu ja vihkamise õhutamise vahel on ammugi hägustunud. Nüüd tihti tundub, et ei saagi enam igati lugupidavalt ja rahumeelselt oma seisukohti, meeleolu, isegi heatahtlikkust avameelselt ja ausalt väljendada, sest seda seostatakse vaenu või solvamisega, või veelgi hullem, määratletakse sellena.

Umbes ühe generatsiooni vältel on end kindlalt ja vaikselt üles upitanud ja tasapisi kosunud üks raskelt mõistetav fenomen – poliitiline korrektsus. Normaalses olukorras peaks poliitkorrektsus kaitsma naisi, vähemusrasse, invaliide, vaimsete puuetega inimesi jt. solvamiste ja haavamiste eest.

Aga samaaegselt sõna- ja valikuvabadus aitab kindlustada ühiskonda türannia eest. Sõnavabaduse puudumine tähendabki hirmuvalitsuse kehtestamist. Piirangud laimule ja avalikule sündsusetusele on rakendatud seadustega ning reguleeritud kohtusüsteemi, kuid mitte kollektiivse hirmu ähvardamise kaudu.

Tundub, et mõiste ‘jõulud’ on asetatud ketserlike väljendite hulka. Postkaardid, mis saabuvad detsembrikuus E.V. konsulaati Kanada valitsuse asutustest või teistest konsulaatidest, kasutavad eranditult õnnitlustena ‘Season’s greetings’, ‘Happy holidays’ või muid sarnaseid väljendeid, mis kramplikult väldivad vihjeid detsembrikuu pühade religioossele algupärasusele. Jõuludele on ka haakunud puhtkaubanduslik tähendus.

Kuigi okupatsiooniaegse rezhiimi sanktsioonid olid palju karmimad, on teatud paralleele väljenduste ‘Season’s greetings’ ja ‘Häid nääripühi’ vahel. Nõkogude poliitkorrektsus oli totaalne. Poliitkorrektsus võimutseb robustselt just totalitaarühiskonnas nagu „psühhokultuurne marksism“.

Jõulud ei ole meile mitte anakronism või vähemuste pühad. Sellest lähtudes soovin kõigile häid jõulupühi.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus