Eesti Elu
Jõulutervitus EV Ottawa saatkonna poolt ajalehele Eesti Elu
Arvamus 18 Dec 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Riho Kruuv
asjur
Eesti Vabariigi Suursaatkond Kanadas


Kui mul paluti kirjutada jõulutervitus Eesti Elu lugejatele, olin ühtaegu meelitatud kui ka kimbatuses. Kindlasti on selline pakkumine suurepäraseks võimaluseks pakkuda lugejatele võimalust tutvuda Eesti uue asjuriga Kanadas ning mulle endale tutvustada nii ennast kui neid mõtteid ja ülesandeid, millega ma Kanada pinnale saabusin. Teisalt peaks olema tegemist ikkagi jõulupühade teemalise kirjutisega, mis mulle kui kiriku ja usuasjadega üsna nõrgalt seotud inimesele on väga suureks väljakutseks.

Ottawasse jõudnuna ootas meie peret ees mitu positiivset tõdemust. Esmalt võttis Kanada meid vastu eestilikult vesise ja plusskraadise ilmaga (selgus, et tegemist on viimase viiekümne aasta kõige soojema hilissügisega), mis hoidis kindlasti ära klimaatilise šoki. Teiseks sattusime alustama oma teenistusaega Ottawas ajal, mil oli just algamas pühade-eelne kultuuriürituste ja temaatiliste vastuvõttude aeg. See on teinud võimalikuks juba tutvuda nii osaga kohalikest eestlastest, meie Euroopa kolleegide ja teiste riikide diplomaatide ning Kanada valitsusasutuste esindajatega. Vastuvõtt on igal pool olnud väga soe ja sõbralik.

Kuigi tänaseks on Ottawa mattunud paksu lumekorra alla ning termomeeter näitab ähvardavalt madalaid miinuskraade, ei ole inimeste soojus ja siirus kuhugi kadunud. Sellises positiivses õhkkonnas oma uue töö alustamine lubab loota, et minu kolme ja poole aastaseks planeeritud tööaeg Kanadas saab olema igati positiivne ja tulemuslik.

Kanada on olnud Eestile heaks partneriks paljude aastakümnete kui mitte -sadade jooksul. On ju see maa ja riik muu hulgas pakkunud uut kodu ja eneseteostusvõimalusi tuhandetele Eesti päritolu peredele, kes seda oma isamaa pinnal teha ei saanud või kust neid sunniti lahkuma. Kindlasti ei ole see suhe olnud ainult ühepoolne. On ju kõik välismaal elavad eestlased andnud oma panuse oma tänase kodumaa majanduslikule ja kultuurilisele arengule ja mitmekesisusele. Ka Kanada ei ole siin erandiks.

Täna on Eesti ja Kanada partnerid mitmetes ühistes ettevõtmistes rahvusvahelisel areenil. Kindlasti on selles kontekstis väga oluline rõhutada meie sõdurite ühist tegutsemist Afganistani lõunaprovintsides NATO ISAF operatsiooni raames. Kahjuks on mõlemad riigid pidanud kandma Afganistanis valusaid kaotusi. NATO ongi kujunenud Eesti ja Kanada vaheliseks peamiseks koostööorganisatsiooniks, kusjuures rõõm on tõdeda, et meie riikide kahepoolne koostöö NATO-s sujub väga hästi. Mainimata ei saa jätta Kanada toetust Balti Kaitsekolledži arendamisel. Samuti väärivad äramärkimist meie riikide ühised eesmärgid ja koostegutsemine mitmete arenguabi projektide elluviimisel maailma vähem arenenud piirkondades.

Alates 2004. aastast lisab Eesti ja Kanada suhetele uut värvi ka Eesti saamine Euroopa Liidu liikmeks. Kanada ja Euroopa Liit on kahtlemata partnerid. Head partnerid. Samas on nendes suhetes ka valdkondi, kus teineteise tegevust ja eesmärke tuleb veel tundma õppida ja parema koostegutsemise nimel edasi pingutada. Nimetagem siinkohal laiemat kaubandus- ja majandussuhete valdkonda, hülgepüügi ja nendest loomadest valmistatud toodete kaubanduse, viisaregulatsioonide ning kliimasoojenemise vastu võitlemise küsimusi. Eestil kui ELi liikmesriigil on kindlasti täita oma roll nende protsesside edenemisel läbi Brüsselis kui ka Ottawas toimuvates debattides osalemise.

Väga erilisel kohal minu järgmiste aastate tegevuses saab olema Kanada eestlaste kogukonnaga suhtlemine, nende huvi ülevalhoidmine isamaa tegevuse ja arengu vastu ning eestluse hoidmisega seotud kohalike tegevuste ja objektide toetamine kodu-Eesti poolt. Seda viimast nii moraalselt kui võimaluste tekkimise korral ka materiaalselt. Kanada eestlaste käekäik ja eestluse areng siin riigis on kodu-Eestile ja -eestlastele väga oluline.

Loodan, et nüüd, kus Eesti iseseisvumise taastamise nimel ei pea enam massiivset lobby-tööd tegema, saab selle energia ja kohapeal elavatel eestlastel olemasolevad kontaktid suunata tänapäeva Eesti eduloo ja meie riigis peituvate investeerimis- ning ärivõimaluste propageerimisse. Viimased on eriti olulised aitamaks Eestil oma majanduslikku „tervist“ ja jätkusuutlikku kasvu taastada. Saatkond koos Eestis asuvate tugiorganisatsioonidega (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tööstuse ja Tööandjate Keskliit, Kaubandus- ja Tööstuskoda jt.) on valmis teile siin oma toetava käe ulatama.

Kõik need suured plaanid ja tegemised vajavad head planeerimist, korraldamist ja organiseerimist. Väike esindus, nagu Eestil siin Kanadas on, peab toimima väga mõtestatult ja selgeid prioriteete seades. Efektiivse tegutsemise eeldus on aga puhanud keha ja vaim ning värske meel. Samuti on ääretult tähtsad perekondlikud suhted ning pereliikmete toetus sellele, mida Sa teed. Kalendriaastas ei ole paremat aega väikeseks enesessevaatavaks mõtiskluseks, uueks „adraseadmiseks“ ja energia ammutamiseks (Ottawa puhul näiteks Gatineau pargi suusaradadel) ning peresuhete tugevdamiseks kui seda on jõuluaeg. Loodan, et meil kõigil jätkub tahtmist ja ettevõtmist kasutada seda aega ära selliselt, mis loob parimad eeldused edasiminekuks ja arenguks. Ja seda just nii, nagu meile endale tundub kõige õigem ja kohasem.

Isiklikult loodan, et saame koos teiega uuel aastal uue hooga jälle pihta hakata ja seda viisil, mis lubab meil kolme aasta pärast, mil minu Kanada lähetus läbi saab, vaadata tagasi rahulolutunde ja positiivsete emotsioonidega. Seniks aga soovin kõigile kaunist jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus