Jean-Claude Trichet: Eesti peab inflatsiooni kas või jõuga madalal hoidma DELFI
Eestlased Eestis 21 Sep 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Delfi Majandus

Euroopa Keskpanga president Jean-Claude Trichet ütles Tallinnas peetud eurokonverentsil, et Eesti peab täitma endale euro kasutuselevõtuga võetud kohustusi.

"Julgustav on see, et majanduslangus Eestis näib olevat lõppenud, kuid see pole siiski põhjus rahulduda seni saavutatuga. Jätkusuutliku välispositsiooni taastamiseks on väga oluline, et Eesti toetaks siseressursside ümberjaotamist ekspordile suunatud kõrge lisandväärtusega sektoritesse. Selleks, et soodustada jätkusuutlikku töökohtade loomist, peavad palgad jääma piisavalt paindlikuks," sõnas Trichet.

Trichet ütles, et Euroopa Keskpanga seisukohalt on väga tähtis, et Eesti valitsus säilitaks valvsuse, tagades hiljuti saavutatud madala inflatsioonitaseme püsimajäämise ka eelseisvateks aastateks ning võttes selleks vajadusel kasutusele jõulisi meetmeid.

Riik saab tema sõnul võtta euro kasutusele ainult siis, kui on saavutanud püsiva lähenemise kõrge taseme ja tema majandus on valmis täiel määral kasutama euroalaga liitumise hüvesid.
Jätkusuutlikkuse puudumine tekitaks uuele liikmesriigile paratamatult tõsiseid majanduslikke probleeme ja võiks mõjuda negatiivselt ka teistele euroala riikidele või euroalale tervikuna.

"Euroopa Keskpank tervitab Eesti valitsuse võetud kohustust tagada euro kasutuselevõtu järel toodangu ja tööhõive jätkusuutlikku kasvu soodustav majanduskeskkond, tasakaalustatud makromajandustingimused ja hinnastabiilsus," sõnas Euroopa Keskpanga president.

"Olen kindel, et euroala uue liikmena annab Eesti olulise panuse tugeva ja tõhusa juhtimisraamistiku toimimisse ELi ja euroala tasandil, aidates seega tagada usaldusväärse majanduspoliitika rakendamise põhjalikku järelevalvet."
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus