Jaak Uibu ja Toompea Haridusseminari Märgukiri minister Jürgen Ligile Rahvastikuküsimustes ja ministri vastus kirjale.
Eestlased Eestis 23 May 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2015/05/45008_001.jpg
20. aprill 2015

Lugupeetud Minister Jürgen Ligi

Märgukiri

Kõigepealt õnnitleme Teid ministriks nimetamise puhul. Sellel ametikohal täidate tahes-tahtmata - endale aru andes või ka aru andmata - Eesti rahvastikupoliitilisi ülesandeid. Pöördume Teie poole seepärast, et lõppenud koalitsiooniläbirääkimistel mindi mööda Toompea Haridusseminari saadetud tungivast soovitusest töötada välja efektiivne rahvastikupoliitika - varasemate aastate läbirääkimised ja nendele järgnenud Riigikogu ning Valitsuse tegevus ei ole kahe aastakümne negatiivseid rahvastikutrende küündinud muutma.

Juba praegu võib öelda, et koalitsioonilepingus sisalduvad perepoliitilised üksikmeetmed täidavad vaid riivamisi peaministri võrguportaali kaunistavat eesmärki: "Kõige tähtsam suurtest väljakutsetest – et  Eesti jääks püsima, et meil oleks rohkem lapsi." Et aidata kaasa toimiva rahvastikupoliitika väljatöötamisele pöördumegi Teie ja Teie juhitud ministeeriumi poole. Pöördume ka teiste ministeeriumide poole.

Üks Toompea Haridusseminari põhimõtteid on, et igaüks, kes saab oma töö eest tasu, peab oma ülesandeid ka kohusetruult täitma. Oleme varemgi pöördunud nende poole, kelle jaoks mingi valdkond on igapäevatööks ja palgatööks. Näiteks, uurimuses „Kokkuvõte haridus- ja võimuinstitutsioonide oskuspädevuse testimise pilootuuringu tulemustest“, 2010. Institutsioonidelt saabunud vastuste analüüsil ilmnesid ka suurimad probleemid. Need on hoolimatus, harimatus ja vastutamatus, mis üksikult võttes või kõik koos on saanud Eesti arengu peamiseks tõkkeks. Enamikul nn. juhtivatest töötajatest ei ole piisavat ettevalmistust juhtimiseks, valitsemiseks, haldamiseks, sidustamiseks ega iseregulatsiooniks vajalike eelduste loomiseks. Probleeme ei saa lahendada. Siiski on võimalik muuta kõike seda, millest probleemid on tingitud. Tähelepanu tuleb suunata probleemide tekke põhjustele ja tegeleda (võimalust mööda) nende kõrvaldamisega.

Edastame manuses Teile Toompea Haridusseminaris koostatud „Rahvastikukriisi kogumiku“, mille 37 leheküljel on loodetavasti piisavalt materjali nii analüüsiks kui konstruktiivseks sünteesiks. Muidugi oleks see olnud veelgi rikkalikum, kui kõik Riigikogu XII koosseisu liikmed oleksid selles töös osalenud. Palume süveneda sellesse materjali tuues välja olulised rahvastikupoliitilised ettepanekud, eraldi Riigikogu ja Valitsuse lõikes. Teiepoolsed ettepanekud on oodatud. Niisugused võiksid olla järgmised sammud toimiva rahvastikupoliitika koostamisel. Riigikohtult 5.märtsil saadud kirjavastus nr 6-1/15-113 kinnitab meile, et rahvastikupoliitika kujundamine on Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse ülesanne. Toompea Haridusseminar ei võta Riigikogu ja Valitsuse funktsioone üle, vaid üksnes püüab täitmisele Põhiseaduse ja seadusandlusega kehtestatud piirides kaasa aidata.

Jaak Uibu, D.Sc., Ph.D.
Toompea Haridusseminar

VASTUS:


Hr Jaak Uibu
Toompea Haridusseminar

Vastuskiri pöördumisele

Austatud härra Uibu
Teie: 20.04.2015 nr [Saatja kirja number]
Meie: 21.05.2015 nr 3.1-5/15/539- 6

Tänan Teid ministri nimel kirja ja ettepanekute eest. Euroopa riikide rahvastik vananeb ja kõigil riikidel seisavad ees sotsiaalsüsteemi ja tööhõivepoliitikat puudutavad väljakutsed. Eesti ei ole siinkohal kahtlemata erand. On tänuväärne, et muretsete Eesti püsimajäämise pärast.

Soovin Teile jaksu ja meelekindlust!

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt) Mihkel Lees
ministri nõunik
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus