Jaak Uibu, D.Sc., Ph.D.: Kiri peaministrile 12.detsembril 2013
Eestlased Eestis 02 Jan 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Lp EV Peaminister Andrus Ansip 12. dets. 2013Edastan Teile Kodurahufoorumil 4. oktoobril 2013 peetud ettekande „Eesti Vabariigi Põhiseadus ja rahvastikukriis“ teksti (Lisa 1). Sellega juhin Teie tähelepanu asjaolule, et rahvastikuprobleeme käsitletakse riigi juhtivate institutsioonide poolt pealiskaudselt, hoolimata sellekohasest põhiseaduslikust kohustusest. Asjakohane materjal on lisatud manuses, millele anti toetus Toompea Haridusseminari töökoosolekul 4.dets. 2013.

Palusin hiljuti justiitsministeeriumil anda õiguslik hinnang ettekande Eesti Vabariigi põhiseadus ja rahvastikukriis järeldustele:   "Mis võib selle pika kirjavahetuse põhjal järeldada? Kahjuks seda, et põhiseaduse preambula kõlbab küll peokõnedeks, aga igapäevase tegevusjuhendina tal jõudu ei ole. Rahvastikukriisist ülesaamiseks vajaliku seadusloome puudumine on seadusandlik tegematajätmine Riigikogu poolt. Ühtlasi veendusime, et Riigikogu liikmete ametivandega võetud ustavus Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ei kohusta neid rahvastikukriisi tunnustamast ja sellest väljapääsu otsimast. Olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud selles valdkonnas on jäänud jututoaks". Justiitsministeeriumi kirjas nr 10-4/13-9735-2 vastati, et sellane õiguslik hinnang ei ole kahjuks Justiitsministeeriumi ega justiitsministri ülesannete täitmise raames teostatav. Aga kes siis vastab, kes annab hinnangu? Seepärast pöördungi Teie poole.

Kirja autorile on hästi teada need meetmed, mida Eestis on rahvastikukriisi vastu rakendatud: vanemahüvitis, lastetoetused, vajaduspõhised lastetoetused, maksusoodustused kahe lapse puhul, isapuhkus, vanemapension jt. Kahjuks pole need osutunud küllaldaseks sündimuse viimisel taastetasandile – puudu on neljandik sünde. Puuduvad ka institutsioonid, kes tegeleks rahvastikutaaste problemaatikaga igapäevaselt. Meenutame Teie eelkäija Kaarel Eenpalu sõnu: iga seaduse väljatöötamisel tuleb pearõhk panna sellele, et seadused ei takistaks, vaid soodustaks rahva arvulist kasvu. Meenutame ka seda, et sündimus Päts-Eenpalu rahvastikupoliitiliste meetmete tulemusena aastail 1941 ja 1942 (!) isegi tõusis.

Kodurahufoorumi ettekandes on esitatud mõningad ettepanekud, mis on seadusandja pädevuses: Riigikogu rahvastikukomisjoni moodustamine; rahvastikuseminari käivitamine Riigikogu liikmetele ja nõunikele; rahvastikuministri portfelli taastamine; olulise tähtsusega riiklike küsimuste aruteludele sätestada teadulikul alusel ettevalmistus ja otsustamiskohustus; märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadust täiendada sättega sisulise vastamise kohustusest. See kõik pole palju, aga seegi on vaja ära teha probleemi lahendamise heaks.

Teie olete Peaminister ja Eesti Reformierakonna esimees, kellel on enamus Riigikogus. Palun Teilt õiguslikku hinnangut, mis käis üle jõu justiitsministeeriumile. Palun ka Teid rakendada abinõusid eesti rahva kestmiseks, mida nimetasin. Praegu on nende jaoks ülim aeg, sest reproduktiivses eas on veel kaheksakümnendatel ilmavalgust näinud rohkearvuline põlvkond, kes tõenäoliselt andsidki vanemahüvitise arvele kirjutatud lisasünnid (Lisa 2). Mis edasi, seda keerulisem on ülesannet täita kahekordselt vähenenud potentsiaalsete sünnitajate arvuga. Palun ärge lükake seda, mis on võimalik täna teha, tulevaste Valitsuste lauale. Neil see võib-olla ei õnnestugi enam!

Heade soovidega advendiajal, Jaak Uibu, D.Sc., Ph.D.

Toompea Haridusseminar
Ettekanne 7 lk
Lisa 1:
Lisa 2:

Population … 2 lk

Varem avaldatud:
http://www.eesti.ca/eesti-vaba...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 19 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 20 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 21 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 22 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus