Internet – keskkond täis õigusrikkumisi
Eestlased Eestis 08 Feb 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Erik Mandre
Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon

8. veebruaril tähistatakse enam kui 60 riigis Turvalise interneti päeva. Lähtudes Euroopa Liidu initsiatiivil läbiviidud uuringust “EU Kids Online” kasutab Eestis internetti 93% 6-17.a lastest, kusjuures 11-14 aastastest 97%. Uuringu alusel võib väita, et Eestis on rohkem lapsi internetis kui täiskasvanuid. Sellega oleme me noorte interneti kasutuse poole pealt Soomega praktiliselt samal tasemel – Soomes kasutab 94% noortest internetti. Vaid pool Eesti emadest-isadest vestleb lapsega sellest, mida laps võrgukeskkonnas teeb. Euroopa Liidu keskmine näitaja on selles osas 74%.

Selline internetikasutuse kõrge tase toob kaasa ka suurema arvu internetiriske, milledega noored võivad igapäevaselt kokku puutuda – identiteedivargused, küberkiusamised, viirused, erinevad rünnakud arvutivõrgus on vaid osa sellest, millega võime igapäevaselt internetis kokku puutuda. Lisaks eelnevale tuleb üheks riskiks kindlasti pidada ka erinevate failivahetuskeskkondade kaudu toimepandud autoriõiguse rikkumisi. Iga loometöö loata kasutamine (sealhulgas muusika ja filmide interneti üleslaadimine ja sealt allalaadimine) on seadusvastane käitumine. Iga seadusvastane käitumine on risk, mis võib kaasa tuua nii tsiviil- kui kriminaalvastutuse. Eestis on ebaseadusliku filmide ja muusika internetis jagamise eest juba mitmeid isikuid vastutusele võetud ning mitmete isikute osas on menetlus veel käimas. Lisaks seadusvastasele käitumisele, on üha sagenev juhus, kus just failivahetuskeskkondade kaudu nakatatakse oma arvuti erinevate viiruste ja nuhkvaradega, mis omakorda aeglustavad arvuti tööd ja seavad ohtu kogu edasise arvutikasutuse turvalisuse. Pole siis ime, et üha rohkem jõuab internetipanga paroole valedesse kätesse, keegi kasutab meie arvutit meie endi teadmata jne.

Monitooringufirma Envisional poolt värskelt läbiviidud uuring näitab, et kogu maailma internetiliiklusest moodustab digitaalvargus ehk autoriõigusega kaitstud teoste ebaseaduslik jagamine 23.8%. Selline kõrge arv viitab ilmekalt ebaseadusliku käitumise rohkearvulisusele internetis, mis omakorda toob kaasa mitmeid juba eelnevalt mainitud turvariske. Seetõttu on äärmiselt oluline, et lapsevanemad tunneksid rohkem huvi selle vastu, mida nende laps internetis tegelikult teeb. Tõenäosus, et Teie laps jagab arvutis ebaseaduslikke koopiaid filmidest, muusikast ja mängudest ei ole sugugi nii väike, kui esialgu võiks vast arvata.

1 http://www.lse.ac.uk/collectio...
2 http://documents.envisional.co...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus